Office
Logga in

Använd Windows 8-skärmläsaren med Office 2013

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

När du använder Office 2013 i Windows 8 kan du visa och skapa Word-dokument, PowerPoint-bilder, Excel-kalkylblad, anteckningsböcker i OneNote och e-post i Outlook med den inbyggda skärmläsaren.

Du kan också använda skärmläsaren för att beskriva varje objekt på skärmen eller beskriva en webbsidas layout. Den kan till och med läsa dina e-postmeddelanden för dig.

Vi rekommenderar att du först bekantar dig med skärmläsaren i Windows 8 så att du kan använda skärmläsarens tangentbordskommandon och flertrycksgester i Office 2013-program.

Här finns tips som hjälper dig att använda skärmläsaren och Office 2013 på Windows 8.

Komma igång med skärmläsaren

Grunderna är enkla − på en pekskärm drar du runt ditt finger på skärmen. Skärmläsaren säger allt du rör vid så att du kan få en uppfattning om layouten. Du kan också trycka om du vill identifiera ett enda objekt. När skärmläsaren körs tar det två tryckningar för att öppna någonting i stället för bara en.

Se den huvudsakliga listan över tryckningar i skärmläsaren (och få den uppläst för dig) genom att trycka på skärmen tre gånger med fyra fingrar.

Om du använder ett tangentbord blir Caps Lock-tangenten utvald för skärmläsaren. Tryck på Caps Lock + V till exempel om du vill att skärmläsaren ska upprepa det som den just sade. Om du trycker på Caps Lock + + (plustecken) eller Caps Lock + - (minustecken) blir rösten snabbare eller långsammare. Om du trycker Caps Lock + Esc avslutas skärmläsaren.

Starta skärmläsaren

 • Tryck på Windows-tangenten + Volym upp på enheter med pekfunktion.

 • Tryck på Windows-tangenten + Retur på ett tangentbord.

 • Tryck på Windows-knappen + U på inloggningsskärmen eller klicka på knappen Hjälpmedelscenter i det nedre vänstra hörnet och välj Skärmläsare.

Eller starta skärmläsaren med Sök

 1. Öppna skärmläsaren genom att svepa inåt från skärmens högra sida och sedan trycka på Sök. (Om du använder ett tangentbord och en mus pekar du i skärmens högra hörn och klickar sedan på Sök).

 2. Skriv in Skärmläsare i sökrutan och ändra sökfiltret till Program och klicka sedan på Skärmläsare i resultaten.

Visa alla tillgängliga kommandon för skärmläsaren direkt genom att trycka på Caps Lock + F1.

Kortkommandon

För bästa erfarenhet av skärmläsaren och Office 2013 är det viktigt att du bekantar dig med kortkommandon i Office. Här är några länkar som hjälper dig att komma igång:

Komma igång med Office 2013-program och Narrator 8

Här finns funktioner i Office 2013-program som fungerar, fungerar OK och som inte fungerar med Narrator 8, efter program.

Du kan komma till menyfliken, Backstage, statusfältet, dialogrutor och uppgiftsfönster med skärmläsaren i Windows 8 för alla Office-program. Men åtkomst till innehåll (till exempel läser ett Word-dokument, eller ett Excel-kalkylblad) i vissa Office-program är begränsad.

Skärmläsaren kan inte läsa innehåll i Publisher-filer, Visio-ritningar, Access-databaser, InfoPath eller Project.

Word

Nästan allt kan nås med skärmläsaren på pekskärm och tangentbord.

Typ av innehåll

Oformaterad text

Text i dokumentet, tabeller, rubriker, sidhuvuden, sidfötter och textrutor kan nås med tangentbord eller pekskärm

Tabeller

Allt innehåll i en tabell kan nås.

Hyperlänkar

Hyperlänkar i dokumentet fungerar men skärmläsaren läser inte skärmtipset för hyperlänken (hypertext).

Hyperlänkar på text i figurer och textrutor fungerar inte och läses inte av skärmläsaren

Multimedia

Videos kan inte skiljas från en bild

Kommentarer

Kommentarer i popup-fönster kan inte nås. Därför rekommenderar vi att du använder kommentarfältet.

När kommentarfältet syns är enda sättet att få åtkomst till innehållet i kommentaren genom att fokusera på kommentaren. Du kan flytta från kommentar till kommentar med kommentarfönstret men du kan inte flytta till texten från kommentaren.

Kommentarer i läsläge är helt onåbara så använd utskriftslayout för att läsa dokument med kommentarer.

Tips för att använda skärmläsaren med Word och ett tangentbord

Om du vill

Använd den här skärmläsarens kortkommando

Läsa från vald rubrik i navigeringsfönstret

 1. Välja rubriken.

 2. Caps + blanksteg

 3. Caps + G

 4. Caps + M

Läs från sökresultat i navigeringsfönstret.

 1. Välj det resultat du vill ha.

 2. Caps + blanksteg

 3. Caps + F2

 4. Välj ett visst fokus

 5. Caps + M

Om ditt dokument bara har en länk eller form

Efter första gången du flyttade till det objektet med respektive vy. Ändra tillbaka till någon annan vy och flytta i vyn så att det enstaka objektet från föregående vy kan nås igen.

Använd Caps + G om du vill synkronisera skärmläsarens markör och programmets markör

Om du vill synkronisera skärmläsarens markör och programmets markör

Till exempel medan du läser ett dokument kan du vilja infoga text vid den plats som skärmläsaren just läste upp.

Åtkomst till bilder, diagram och former

Du måste använda objektsvy för att få åtkomst till den här informationen

 • Caps + upp-/nedpil för att ändra vy

 • Caps + vänster-/högerpil för att flytta objekt efter objekt i vyn

Bilder, diagram och former visas under illustration och grupperade objekt så innan du kommer till själva formen eller bilden måste du passera illustrationen och gruppera objekt i objektsvyn.

Ett annat sätt att nå objekt inuti dokumentet är att använda markeringsfönstret.

Tryck på Alt + H + SL + P för att ta fram markeringsfönstret.

Du kan välja den form du vill ha.

Komma åt text inuti textrutor.

 1. Tryck på Alt + H + SL + P

 2. Välj den textruta du vill läsa eller redigera.

 3. Tryck på Caps + blanksteg för att markera textrutan

 4. Tryck på Skift + F10

 5. Välj redigera text i kontextmenyn.

 6. Tryck på en tangent för att placera markören inuti textrutan (du måste ta bort tangenten med

 7. Läs eller redigera text i textrutan

Tryck Esc två gånger för att återgå till huvuddokumentet

Tips för att använda skärmläsaren och Word med tryckgester

Om du vill

Använda skärmläsarens trycksgest

Läs från vald rubrik i navigeringsfönstret

 1. Dubbeltryck på den rubrik du är intresserad av.

 2. Trefingersvepning nedåt.

Läs sökresultaten i navigeringsfönstret

 1. Dubbelknacka på det resultat du är intresserad av.

 2. Trefingertryckning.

 3. Välj fokus.

 4. Trefingersvepning nedåt.

Nå text inuti textrutor.

 1. Utforska dokumentet med ditt finger för att hitta textrutan du är intresserad av.

 2. Dubbeltryck för att placera markören i textrutan.

 3. Trefingersvepning nedåt för att läsa texten i textrutan.

Om ditt dokument bara har en länk eller form

Efter första gången du flyttade till det objektet med respektive vy, ändra tillbaka till en annan vy och förflytta dig i vyn så att det enstaka objektet i föregående vy kan nås igen.

Excel

Excel -funktion

Åtkomstnivå med skärmläsare i Windows 8

Arbetsböcker (namn)

Fungerar

Agave-appar

Fungerar

Blad

Fungerar

Låsa fönsterrutor

Fungerar

Dela fönster

Fungerar

Rutnät: aktiv cell

Fungerar

Celler: värde och formel

Fungerar

Tabeller och pivottabeller

Fungerar

Hyperlänkar

Fungerar

Diagram: diagramtyp, alt texttitel och beskrivning

Fungerar OK

Utsnitt: alt texttitel och beskrivning

Fungerar OK

Villkorsstyrd formatering

Fungerar OK

Textegenskaper

Fungerar OK

Office Art

Fungerar OK

Word Art

Fungerar OK

Utländska valutasymboler

Fungerar OK

Formatera text i allmänhet – fet/kursiv/understrykning/decimaler

Fungerar OK

Kommentarer

Fungerar inte

Formulärkontroller

Fungerar inte

ActiveX-kontroller. Jag vet inte om det här behöver specificeras separat från formulärkontroller

Fungerar inte

Textruta och figurer

Fungerar inte

Makroblad

Fungerar inte

Dialogblad

Fungerar inte

Tips för att använda skärmläsare med Excel med tangentbordet

Om du vill

Använd den här skärmläsarens kortkommando

Läs innehållet i en cell

Caps Lock + D

Navigera till nästa objekt

Caps Lock + Höger

Navigera till föregående objekt

Caps Lock + Vänster

Läs egenskaper för Excel-fönster

Caps Lock + W

Ta reda på mer information

Caps Lock + F

Navigera genom objekt som kan nås i en arbetsbok

Caps Lock + A och kortkommandon för navigering

Utför standardkommando för valt objekt

Caps Lock + Retur

Outlook

Outlook-innehåll som kan nås med skärmläsaren

Outlook -funktion

Åtkomstnivå med skärmläsaren i Windows 8

Meddelandelista

Ämne, från, info, kategori, bilagans status, flaggstatus

Konversationer

Fungerar

Läsfönstret och snabbresponsformulär i läsfönstret

Fungerar

Mapplista

Fungerar

Modulen Navigeringsfält

Fungerar

Tittar (fästa och icke fästa)

Fungerar

Meddelandetext i läsfönstret och inspektörer (WordMail stöder alla objekt som är tillgängliga i Word-skärmläsaren)

Fungerar

Kalendervyn – månad, vecka, dag och listvy

Fungerar

Kalenderobjektinspektörer (avtalad tid, möte, föreslå ny tid, schemaassistent)

Fungerar

Kontaktvy - kontaktkort och redigerbara kort

Fungerar

Uppgiftslista

Fungerar

Meddelandets listvypivoter (t.ex. alla, olästa, sorteringsordning) – lös problemet med menyfliken Visa

Fungerar inte

Vissa komponenter i schemaläggningsassistenten

Fungerar inte

För vissa mycket gamla eller ovanliga dialogrutor kanske inte huvudtexten läses upp som standard

Fungerar inte

OneNote (skrivbord)

OneNote-innehåll som lätt kan nås av skärmläsaren

OneNote -funktion

Åtkomstnivå med skärmläsaren i Windows 8

Navigationsposter och dialogrutor

 • Anteckningsbokens lista (listruta och fäst vy)

 • Synkroniseringsstatus

 • Status för del/delgrupp

 • Sidlista

 • Sökresultatfönster (fäst vy)

 • Skicka till OneNote-verktyg

Fungerar

Sidans ytobjekt

 • Märkningar

 • Text

 • Bläck (handskrift)

 • Dokumentutskrifter och skärmurklipp (läsbara genom maskingenererad OCR)

 • Hyperlänkar

Fungerar

Navigeringsobjekt och dialogrutor

 • Infoga Outlook-mötesinformation (kräver att Caps Lock + pilar används)

 • Sökresultatfönster (listvy)

 • Informationsfältets informationsområde (svårt att upptäcka)

 • Minimerade konturer (svåra att upptäcka)

Fungerar OK

Sidans ytobjekt

 • Ordnade listor (nummer läses inte upp högt)

 • Tabeller (svårt att känna till tabellens dimensioner)

 • Medförfattarmarkering (måste använda Skift + F10)

Fungerar OK

Skärmurklippsverktyg

Fungerar inte

Ekvationer

Fungerar inte

Bläck (ritningar)

Fungerar inte

Tips och tricks med skärmläsaren och OneNote

 • När du navigerar i den fästa anteckningsbokslistan eller i det fästa sökresultatfönstret kan du växla mellan anteckningsböckerna med Tabb.

 • Tryck på Alt + O efter din sökning för att fästa sökfönstret, vilket gör det mycket enklare att navigera bland resultaten.

 • När du når en lösenordsskyddad del trycker du på Retur för att låsa upp den.

 • För att se författarinformation, tryck Skift + F10 och navigera längst ned i menyn.

 • Om du saknar innehåll på sidan kan den vara dold - tryck på Alt + Skift + 0 för att visa alla nivåer.

 • Om innehållet inte synkas kan du behöva ange inloggningsinformation − navigera till informationsfältet med F6 och Caps Lock + pilarna för att komma dit.

PowerPoint

PowerPoint innehåll som kan nås med Narrator 8

PowerPoint -funktion

Åtkomstnivå med skärmläsaren i Windows 8

Textrutor, platshållare och former med text

Fungerar

Tabeller

Fungerar

Stödanteckningar

Fungerar

Vyn Bildspel

Fungerar

Miniatyrfönster och bildsortering stöds som bilder

Fungerar

Dispositionsvy

Fungerar

Hyperlänkar och bokmärken

Fungerar

Bilder

Fungerar OK

Visar bara objektstyp och alt-text

Diagram

Fungerar OK

Visar bara objektstyp och alt-text

WordArt

Fungerar OK

Visar bara objektstyp och alt-text

SmartArt

Fungerar OK

Visar bara objektstyp och alt-text

Media (säger också om objektet är klickbart)

Fungerar OK

Visar bara objektstyp och alt-text

Textformatering eller tabellformatering

Fungerar inte

Avsnitt

Fungerar inte

Bildinnehåll i miniatyrfönstret och bildsortering

Fungerar inte

Kommentarer

Fungerar inte

Animeringar och övergångar

Fungerar inte

Sidhuvuden/sidfötter

Fungerar inte

Samtidig redigering av information

Fungerar inte

Bakgrundsbilder

Fungerar inte

Språkkontrollfel

Fungerar inte

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×