Office
Logga in

Använd Minimal hybridkonfiguration för att snabbt migrera Exchange-brevlådor till Office 365.

Du kan använda alternativet för Minimal hybridkonfiguration, även kallat expressmigrering, i hybridkonfigurationsguiden för Exchange för att migrera innehållet i användarpostlådorna till Office 365 under loppet av några veckor eller mindre.

Förutsättningar

Använd minimal hybridkonfiguration för att migrera e-postmeddelanden om du:

 • Kör minst en Exchange 2010-, Exchange 2013- och/eller Exchange 2016-server lokalt.

 • Planerar att flytta till Exchange Online under loppet av några veckor eller mindre.

 • Inte planerar att fortsätta köra katalogsynkronisering för att hantera dina användare.

Under migreringen används SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) för de lokala postlådorna för att skapa e-postadressen till en ny postlåda i Office 365. För att du ska kunna köra en expressmigrering måste den lokala domänen vara en verifierad domän i din Office 365-organisation.

 1. Logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

 2. Välj Installation > Domäner.

 3. På sidan Domäner klickar du på Lägg till domän för att starta domänguiden.

  Välj Lägg till domän
 4. På sidan Lägg till en domän skriver du in det domännamn (t.ex. contoso.com) som du använder för din lokala Exchange-organisation. Välj sedan Nästa.

 5. På sidan Verifiera domän väljer du Logga in på GoDaddy (om dina DNS-poster hanteras av GoDaddy) eller Lägg till en TXT-post i stället för andra domänregistratorer > Nästa.

 6. Följ instruktionerna som din DNS-värd tillhandahåller. TXT-posten väljs vanligtvis för att verifiera ägarskap.

  Du hittar även instruktionerna i artikeln om att skapa DNS-poster hos valfri DNS-värd för Office 365.

  När du har lagt till din TXT- eller MX-post väntar du ca 15 minuter innan du fortsätter med nästa steg.

 7. I Office 365-domänguiden väljer du klar, verifiera nu, så visas en verifieringssida. Välj Slutför.

  Om verifieringen misslyckas väntar du en stund och försöker igen.

  Fortsätt inte till nästa steg i domänguiden. Nu har du bekräftat att du äger den lokala Exchange-organisationsdomänen och kan fortsätta med e-postmigreringen.

  Du fortsätter med konfigureringen av domänen när migreringarna är slutförda.

Med dina autentiseringsuppgifter som global administratör loggar du in på ditt Office 365-konto på en dator som är domänansluten till den lokala organisationen och startar hybridkonfigurationsguiden för Exchange på sidan Datamigrering på Office 365-administratörssidan.

 1. Gå till Användare > Datamigrering i administrationscentret för Office 365.

  Gå till Användare > Datamigrering på sidan Office 365 Admin
 2. Välj Exchange under Välj datatjänst på sidan Migrering.

  Välj Exchange som din datatjänst på sidan Migrering
 3. På den första sidan i hybridkonfigurationsguiden väljer du nästa och på sidan Lokal Exchange Server-organisation godkänner du standardvärdena och väljer nästa.

  Guiden ansluter som standard till den Exchange-server som kör den senaste versionen.

 4. På sidan autentiseringsuppgifter väljer du Använd aktuella Windows-autentiseringsuppgifter för en lokal Exchange-server och anger sedan autentiseringsuppgifter som administratör för den och din Office 365-klient. Välj sedan Nästa och sedan Nästa igen när anslutningarna och autentiseringsuppgifterna har godkänts.

 5. På sidan Hybridfunktioner väljer du Minimal hybridkonfiguration > nästa.

  Välj Minimal hybridkonfiguration på sidan Hybridfunktioner
 6. Välj Uppdatera på sidan Klar för uppdatering för att förbereda de lokala postlådorna för migrering.

 1. Välj Synkronisera mina användare och lösenord en gång på sidan Användarförsörjning.

  I det här läget blir du ombedd att ladda ned och installera Azure AD Connect-guiden för att synkronisera användarna från den lokala platsen till Office 365.

 2. När Azure AD Connect har laddats ned kör du den och väljer standardalternativen för Expressinställningar.

  När synkroniseringen är klar kommer du till sidan Datamigrering i Office 365 där du kan se alla användare som har synkroniserats till Office 365.

  När denna engångssynkroniseringen är klar inaktiveras katalogsynkroniseringen för din Office 365-klient.

Välj Synkronisera mina användare och lösenord en gång på sidan Användarförsörjning

När Azure AD Connect synkroniserat användarna och deras lösenord till Office 365 måste du tilldela Office 365-licenser till dem så att de har en molnbaserad postlåda dit de kan migrera sina lokala postlådedata.

Statusen på sidan Datamigrering visar att en licens behövs, som visas på bilden.

I administrationscentret går du till Användare > Aktiva användare och följer instruktionerna för att tilldela licenser till användarna.

Användarstatusen på sidan Datamigrering visar om användaren behöver en licens

När du har tilldelat licenser till användarna går du till sidan Datamigrering för att börja migrera postlådorna.

 1. Gå till Användare > Datamigrering och välj Exchange som datatjänst på sidan Migrering.

 2. På sidan Datamigrering markerar du de användare vars postlådor du vill migrera och väljer sedan Starta migrering.

  Vi rekommenderar att du börjar med att migrera postlådor för två eller tre användare som ett test innan du migrerar alla användare, så att du kan kontrollera att allt fungerar som förväntat.

  På sidan Datamigrering visas en migreringsstatus efterhand som arbetet fortskrider. I Statusrapport för migreringsanvändare finns en fullständig lista, som du också kan se i administrationscentret för Exchange.

På sidan Datamigrering visas migreringens status för alla användare

E-postsystem använder en DNS-post som kallas MX-post för att avgöra var e-postmeddelanden ska levereras. Under e-postmigreringen pekade MX-posten på ditt lokala Exchange-e-postsystem. Nu när e-postmigreringen till Office 365 är slutförd är det dags att peka MX-posten på Office 365. Du ska också slutföra konfigureringen av dina DNS-poster. I administrationscentret för Office 365 går du till Inställningar > Domäner och väljer sedan det domännamn som du vill uppdatera, till exempel contoso.com. Domänguiden leder dig igenom uppdateringsstegen. Läs den här artikeln om du vill ha anvisningar som gäller specifikt för din registrator eller värd: Lägg till MX-post

Mer information finns i

Migreringsprestanda och metodtips för Office 365

Hur du ställer av Exchange-servrar i en hybridmiljö

Ändra eller ta bort Exchange 2010

Hur du tar bort en Exchange 2007-organisation

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×