Ansluta två datavyer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Microsoft Office SharePoint Designer 2007 är du antagligen van vid att bygga tillämpningar som använder många datakällor och datavyer. Om du ansluter datavyer som har infogats som antingen vyer eller formulär kan du skapa anslutningar mellan dem så att en åtgärd i en datavy även ändrar innehållet i en annan datavy. Att ansluta datavyer är ett snabbt och samtidigt kraftfullt sätt att göra webbplatsen eller tillämpningen mer interaktiv.

Obs!: Datavyer är en slags webbdel, så beskrivningen i den här artikeln kan också tillämpas på två webbdelar som ska anslutas.

I den här artikeln beskrivs hur du skapar två datavyer och hur du ansluter dem med hjälp av guiden Webbdelsanslutningar.

Mer information om datavyer finns i Skapa en datavy.

Artikelinnehåll

Varför ansluter webbdelar?

Skapa första datavyn med hjälp av Products.xml

Skapa en XML-fil som en exempel-datakälla

Skapa en datavy med hjälp av Suppliers.xml

Anslut webbdelar

Testa webbdelsanslutningen

Ta bort en webbdelsanslutning

Varför ansluta webbdelar?

Genom att ansluta två webbdelar kan du skicka data mellan dem och synkronisera deras beteende. Du kan till exempel ansluta en listvywebbdel som visar en lista över anställda för en webbdelsbild. När de två webbdelarna är länkade kan du klicka på en anställds namn i listvywebbdelen så visas ansiktet i webbdelsbilden.

Du kan upprätta en enkel webbdelsanslutning genom att arbeta i webbläsaren. Exempelvis kan du ansluta en webbdel till en annan webbdel på samma webbdelssida. Men om du använder Office SharePoint Designer 2007 kan du utöka anslutningsfunktionaliteten. Du kan till exempel använda Formulärwebbdelen om du vill filtrera data i en annan webbdel eller etablera anslutning mellan webbdelar på två olika webbdelssidor på samma webbplats på den översta nivån. Båda åtgärderna kräver Office SharePoint Designer 2007 och de går inte att utföra i webbläsaren.

Överst på sidan

Skapa den första datavyn med Products.xml

Northwind Traders, en distributör av gourmetmat, håller reda på lagret i XML-filen Products.xml och visar informationen från den filen i en datavy. Den här datavyn infogades som ett formulär så att gruppen kan uppdatera lagret från webbläsaren genom att spara ändringar i Products.xml. När lagret är på upphällningen ringer en gruppmedlem leverantören för den produkten, gör en beställning och uppdaterar sedan lagret med hjälp av datavyn. Men varje gång gruppmedlemmen gör en beställning måste han först söka efter leverantörens kontaktinformation.

Du föreslår att han lägger in ytterligare en datavy som visar leverantörens kontaktinformation, och att de två webbdelarna sedan ansluts till varandra. På så vis kan gruppmedlemmen som ska göra en beställning visa både lagersaldo och respektive leverantörs kontaktinformation för varje produkt genom att klicka på en enda hyperlänk.

Följande procedurer kräver två XML-filer som datakällor och skapa en datavy från var och en av de datakällorna. Om du vill följa exemplet skapa första datavyn från Products.xml genom att följa anvisningarna i artikeln Infoga datavy som ett formulär. Återgå till den här artikeln om du vill skapa andra datavyn från Suppliers.xml.

Överst på sidan

Skapa en XML-fil som en exempeldatakälla

Northwind Traders lagrar kontaktinformation om sina leverantörer i XML-filen Suppliers.xml.

Skapa Suppliers.xml

 1. Klicka på Öppna webbplatsArkiv-menyn.

 2. I dialogrutan Öppna webbplats bläddrar du till och klickar på din webbplats, klicka sedan på Öppna.

 3. Om du uppmanas till det skriver du ditt namn och lösenord i dialogrutan Anslut till. Klicka sedan på OK.

 4. Klicka på NyttArkiv-menyn.

 5. Dubbelklicka på Textfil i dialogrutan Nytt.

  En ny textfil öppnas på din webbplats.

 6. Kopiera följande rader med kod genom att markera dem och trycka på CTRL+C:

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <SuppliersRoot>
  <Suppliers>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CompanyName>Exotic Liquids</CompanyName>
  <ContactName>Charlotte Cooper</ContactName>
  <ContactTitle>Purchasing Manager</ContactTitle>
  <Address>49 Gilbert St.</Address>
  <City>London</City>
  <PostalCode>EC1 4SD</PostalCode>
  <Country>UK</Country>
  <Phone>(171) 555-2222</Phone>
  </Suppliers>
  <Suppliers>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CompanyName>New Orleans Cajun Delights</CompanyName>
  <ContactName>Shelley Burke</ContactName>
  <ContactTitle>Order Administrator</ContactTitle>
  <Address>P.O. Box 78934</Address>
  <City>New Orleans</City>
  <Region>LA</Region>
  <PostalCode>70117</PostalCode>
  <Country>USA</Country>
  <Phone>(100) 555-4822</Phone>
  <HomePage>#CAJUN.HTM#</HomePage>
  </Suppliers>
  </SuppliersRoot>
 7. Placera insättningspunkten högst upp på sidan i Office SharePoint Designer 2007 och tryck på CTRL+V för att klistra in koden som du kopierade till sidan.

 8. Klicka på Spara somArkiv-menyn.

 9. I rutan filnamn i dialogrutan Spara som skriver du suppliers.xml.

 10. Klicka på XML i listan Filformat och sedan på Spara.

Överst på sidan

Skapa en datatvy med Suppliers.xml

 1. Öppna sidan som innehåller den första datavy som du skapade i artikeln Infoga datavy som ett formulär.

  Även om båda datavyerna inte måste vara på samma sida vill du ju här att gruppen ska kunna titta på leverantörens kontaktinformation när de klickar på en vara.

  Vald information visas som formulär

 2. Välj den första datavyn och tryck sedan på HÖGERPIL två gånger så att markören hamnar under datavyn

 3. Klicka på Infoga datavyDatavy-menyn.

  En tom datavy visas nu under den första datavyn och åtgärdsfönstret Datakällbibliotek öppnas.

  En tom datavy

 4. Leta reda på datakällan i åtgärdsfönstret Datakällbibliotek, klicka på den och sedan på Visa data.

  I det här exemplet klickar du på Suppliers.xml under XML-filer, och sedan på Visa data. Om rubriken XML-filer är komprimerad klickar du på plustecknet (+) så att den visas.

 5. Klicka i åtgärdsfönstret Information om datakälla på de fält som du vill infoga i datavyn.

  Tips: Du markerar flera fält genom att hålla ned CTRL samtidigt som du klickar.

  I det här exemplet går du till mappen SuppliersRoot under Suppliers och klickar på CompanyName. Håll CTRL nedtryckt samtidigt som du klickar på Kontaktnamn, Land och Telefon.

 6. Klicka på Infoga markerat fält som och klicka sedan på Vy med enskilt objekt för att infoga markerad information i datavyn.

  Du väljer att bara visa en post i datavyn eftersom du bara vill visa kontaktinformationen för en leverantör i taget.

  De markerade fälten i åtgärdsfönstret Information om datakälla visas nu i en andra datavy nedanför den första datavyn.

  Leverantörsdatavyn visas under produktdatavyn
  En Data vy av Suppliers.xml (markerad med rött) visas nedanför Data vy av Products.xml.

Överst på sidan

Ansluta webbdelar

Suppliers.xml och Products.xml är kopplade via ett gemensamt fält kallat SupplierID. Med guiden Webbdelsanslutning kan du ansluta webbdelarna genom att länka fältet SupplierID i Products.xml till fältet SupplierID i Suppliers.xml.

Nu när du har skapat de två datavyerna lägger du till text till varje produkt i datavyn i Products.xml som ska hyperlänkas till datavyn i Suppliers.xml. När du klickar på en produkts hyperlänk i den första datavyn visas kontaktinformationen för produktleverantören i den andra datavyn.

Datavyn för Products.xml är källwebbdelen och datavyn för Suppliers.xml är målwebbdelen. Eftersom du arbetar med en datavy infogad som ett formulär måste du skapa texthyperlänken utanför formulärfältet. När du har skrivit in texten markerar du den och skapar sedan med hjälp av guiden Webbdelsanslutning en hyperlänk i Products.xml som är länkad till datavyn i Suppliers.xml.

 1. I datavyn som skapats från Products.xml, placera markören till höger om textrutan som innehåller produktnamnet, tryck på blanksteg och skriv ordning. Eftersom en datavy använder XSLT formatering, läggs texten ”order” till varje produktfält i listan.

  Beställningen visas i kolumnen ProductName för varje produkt i listan

 2. Välj texten ”beställ” i datavyn och högerklicka på den, klicka sedan på Webbdelsanslutningar på snabbmenyn.

  Guiden Webbdelsanslutningar öppnas.

 3. Klicka på Skicka rad med data till i listan Välj den åtgärd för målwebbdelen som ska användas för anslutningen och klicka sedan på Nästa.

  Sida i guiden Webbdelsanslutningar

 4. Klicka på Anslut till en webbdel på den här sidan i avsnittet Markera sidan som innehåller webbdelen som ska anslutas och klicka sedan på Nästa.

  Sida i guiden Webbdelsanslutningar

 5. Klicka på Suppliers.xml i listan Målwebbdel.

 6. Eftersom du vill filtrera information i Suppliers.xml så att den matchar SupplierID för en viss produkt i den första datavyn klickar du på Hämta filtervärden från i listan Målåtgärd och klickar sedan på Nästa.

  Sida i guiden Webbdelsanslutningar

 7. Rulla nedåt i listan i kolumnen Indata till Suppliers.xml tills du ser SupplierID. Till vänster om SupplierID i listan, i kolumnen Kolumner i Products.xml klickar du först på cellen och sedan på pilen, därefter på klickar du på SupplierID i listan. Klicka på Nästa.

  Sida i guiden Webbdelsanslutningar

 8. Klicka på [ Aktuell markering ] i listan Skapa en hyperlänk på och klicka sedan på Nästa.

  Sida i guiden Webbdelsanslutningar

 9. Klicka på Slutför.

 10. Klicka på SparaArkiv-menyn. Du kan också trycka på CTRL+S.

Texten ”beställ” är nu en hyperlänk och webbdelsanslutningen är konfigurerad.

Överst på sidan

Testa webbdelsanslutningen

Nu när webbdelsanslutningen är konfigurerad kan du testa anslutningen genom att förhandsgranska sidan i webbläsaren.

 • Klicka på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller tryck på F12 om du vill förhandsgranska filen i webbläsaren.

Båda webbdelarna visas på sidan i webbläsaren. Om du vill visa leverantören för en viss produkt klickar du på hyperlänken beställ bredvid produkten du är intresserad av i kolumnen ProductName i den första datavyn. Leverantörens kontaktinformation visas i den andra datavyn nedanför.

Två anslutna datavyer på en sida

Obs!: Exotic Liquids är leverantör av Chai, Chang och Aniseed Syrup. New Orleans Cajun Delights är leverantör av Chef Anton’s Cajun Seasoning och Chef Anton’s Gumbo Mix.

Överst på sidan

Ta bort en webbdelsanslutning

Det går också att ta bort en webbdelsanslutning så att de två webbdelarna inte längre är länkade. När du ansluter webbdelar listar varje webbdel den anslutningen: Du kan alltså ta bort anslutningen genom att arbeta med antingen käll- eller målwebbdel. Om du tar bort anslutningen från källwebbdelen innebär det att anslutningen från målwebbdelen också tas bort.

 1. Högerklicka på någon av datavyerna och klicka sedan på Webbdelsanslutningar på snabbmenyn.

 2. Klicka på den anslutning som du vill ta bort i dialogrutan Webbdelsanslutningar och klicka sedan på Ta bort.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×