Ansluta till mötet

Innan du kan närvara vid ett Live Meeting måste du ansluta till både konsolen och till mötesljudet. Om detta är första gången du använder Office Live Meeting Web Access på den här datorn, kontrollera först din konfigurering.

Kontrollera webbläsarens inställningar

Innan du använder Office Live Meeting Web Access måste du kontrollera att din webbläsare är korrekt konfigurerad. (Se Systemkrav för Microsoft Office Live Meeting 2007 Web Access.) Kontrollera följande:

 • Att Sun Java Runtime Environment (JRE) eller Microsoft Java Virtual Machine (JVM) Java Run-Time Environment (RTE) är aktiverat. (Om du vill veta vilken Java RTE och version du kör, skriv in java -version i Kommandotolken.)

 • Att blockering av popup-fönster är inaktiverat, både i webbläsaren och i alla andra webbaserade program som körs på din dator.

 • Om en proxyserver används på nätverket är webbläsaren konfigurerad att antingen identifiera proxyn eller åsidosätta den.

Aktivera Java i Microsoft Internet Explorer 7

 1. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Klicka på fliken Avancerat i dialogrutan Internetalternativ.

 3. Välj alternativ för Java RTE under Java i listan Inställningar.

 4. Starta om datorn.

Inaktivera blockering av popup-fönster i Microsoft Internet Explorer 7

 • Klicka på Verktyg, peka på Blockering av popup-fönster och sedan på Inaktivera popup-blockerare i Internet Explorer.

Konfigurera proxyserverinställningarna i Microsoft Internet Explorer 7

 1. Klicka på Verktyg och sedan på Internetalternativ i Internet Explorer.

 2. Klicka på fliken Anslutningar i dialogrutan Internetalternativ.

 3. Klicka på LAN-inställningar.

 4. Konfigurera Internet Explorer att antingen använda eller åsidosätta proxyservern i dialogrutan Lokala nätverksinställningar i området Proxyserver och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på OK i dialogrutan Internetalternativ.

Logga in till Office Live Meeting Web Access

Du kan logga in till Office Live Meeting Web Access på två sätt: från organisatörsgränssnittet i Live Meeting Manager eller genom att klicka på en länk i en mötesinbjudan. Alternativet Office Live Meeting Web Access är endast tillgängligt om den Windows-baserade klienten inte är installerad på din dator.

Logga in från organisatörsgränssnittet

 1. I webbläsaren anger du URL:en till ditt Live Meeting-konferenscenter.

 2. Klicka på Logga in på Live Meeting på välkomstsidan.

 3. Ange ditt användarnamn i rutan Användarnamn, ange ditt lösenord i rutan Lösenord och klicka sedan på Logga in på sidan Logga in i Live Meeting Manager.

 4. Gör något av följande på sidan Min startsida:

  • Klicka på Anslut till möte under Möte.

  • Klicka på ämnet för mötet under Kommande möten. Klicka på Anslut som presentatör under Åtgärder på sidan Mötesinformation.

 5. Klicka på Acceptera och använd under Använd Live Meeting Web Access (snabbast) på sidan Installera Microsoft Office Live Meeting-klienten eller använd Microsoft Office Live Meeting Web Access.

 6. Ange Mötes-ID och Anslutningskod (om det krävs) på sidan Anslut till möte.

 7. Klicka på Anslut till möte

Så här ansluter du från en inbjudan:

 1. Klicka på Anslut till mötet i inbjudan.

 2. Klicka på Acceptera och använd under Använd Live Meeting Web Access (snabbast) på sidan Installera Microsoft Office Live Meeting-klienten eller använd Microsoft Office Live Meeting Web Access.

 3. Skriv in ditt namn som du vill att det ska visas för de andra deltagarna och klicka sedan på Anslut till möte i fönstret Anslut till möte.

 4. Klicka på Ja om webbläsaren frågar om du litar på det signerade applet från Microsoft.

Office Live Meeting Web Access visas i ett eget webbläsarfönster. Startsidan för mötet förblir öppen i bakgrunden. Håll det här fönstret öppet om du skulle kopplas från mötet och måste ansluta till det igen.

När du har loggat in till ett möte som presentatör kan du importera alla typer av innehåll (bilder, dokument, diagram och andra filer) som du har förberett för presentation. Mer information finns i Lägga till innehåll i mötet.

Ansluta till mötesljudet

När du har loggat in till ett möte kan du ansluta till ljudet med någon av följande två metoder. Metoden för anslutning till mötesljudet ställs in av mötesorganisatören.

 • Telefonkonferenstjänst.Mötesdeltagarna använder en vanlig teledon för att ringa ett telefonnummer till ett ljudkonferenscenter och uppge en kod för att ansluta till konferenssamtalet. Mötesorganisatören delar ut den här uppringnings- och kodinformationen både i inbjudan till mötet och i konsolen.

 • Datorljud. Datorljud är inte tillgängligt för deltagare som använder Live Meeting Web Access. (Om mötet använder både telefonkonferenser och datorljud kan Live Meeting Web Access-användare delta i telefonkonferenser.

Du kan också inkludera mötesljudet som en del av inspelningen. Mer information finns i Spela in möten.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×