Ansluta till (importera) SQL Server-data

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Med en ODC-fil (Office Data Connection) kan du ansluta till en Microsoft SQL Server-databas från en Microsoft Excel-fil. Det kompletta relationsdatabasprogrammet SQL Server är utformat för företagsdatalösningar där det är nödvändigt med optimala prestanda, tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa data på fliken Data, och klicka sedan på Från SQL Server.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Detta startar guiden Dataanslutning. Guiden har tre sidor.

  Sida 1: Anslut till en databasserver    

 2. Ange namnet för den SQL Server-dator som du vill ansluta till i rutan Servernamn.

 3. Gör något av följande under Inloggningsinformation:

  • Om du vill använda samma användarnamn och lösenord som i Microsoft Windows klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om du vill ange användarnamn och lösenord för en databas klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan användarnamnet och lösenordet i rutorna Användarnamn och Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande: 

   • Använd starka lösenord som kombinerar stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord innehåller inte alla dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: Hus27. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Ett lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

   Sida 2: Välj databas och tabell    

 4. Markera en databas under Välj den tabell som innehåller de data som du vill använda. Markera en tabell eller vy under Anslut till en särskild tabell.

  Alternativt kan du avmarkera kryssrutan Anslut till en särskild tabell så att andra personer som använder anslutningsfilen blir ombedda att ange listan över tabeller och vyer.

  Sida 3: Spara dataanslutningsfilen och avsluta    

 5. Du kan ändra det föreslagna filnamnet i rutan Filnamn. Klicka på Bläddra om du vill ändra standardfilplatsen (Mina datakällor).

 6. Du kan ange en beskrivning för filen, ett lämpligt namn och vanliga sökord i rutorna Beskrivning, Eget namn och Sök efter nyckelord.

 7. Om du vill säkerställa att anslutningsfilen alltid används när data uppdateras markerar du kryssrutan Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data. Därmed säkerställs att alla uppdateringar av anslutningsfilen används i alla arbetsböcker som är kopplade till anslutningsfilen.

 8. Om du vill ange hur den externa datakällan för en pivottabellrapport hämtas om arbetsboken publiceras på en Microsoft SharePoint Services-webbplats och öppnas i en webbläsare, klickar du på Autentiseringsinställningar och väljer sedan något av följande alternativ för inloggning till datakällan:

  • Windows-autentisering     Välj det här alternativet om den aktuella användarens användarnamn och lösenord för Windows ska användas. Det här är den säkraste metoden, men om många användare är anslutna till servern kan prestanda påverkas.

  • SSS     Välj det här alternativet om du använder säker lagring Service (SSS) och ange lämplig identifiering strängen SSS ID i rutan. En administratör kan konfigurera en SharePoint Services-webbplats om du vill använda en säker lagringstjänst databas där användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden kan vara det effektivaste när många användare är ansluten till servern.

  • Inget     Välj det här alternativet om användarnamnet och lösenordet ska sparas i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande: Spara inte inloggningsinformation vid anslutning till datakällor. Informationen kan lagras som vanlig text och en obehörig användare kan komma åt den och åsidosätta säkerheten för datakällan.

 9. Obs!: Autentiseringsinställningen används endast när du publicerar en arbetsbok på en SharePoint-webbplats, och inte av skrivbordsprogrammet Excel.

 10. Klicka på OK och klicka sedan på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Importera data visas.

 11. Gör något av följande under Välj hur du vill visa data i arbetsboken:

  • Klicka på Tabell (standardalternativ) om du vill skapa en Excel-tabell.

  • Klicka på Pivottabellrapport om du vill skapa en pivottabellrapport.

  • Klicka på Pivotdiagram och pivottabellrapport om du vill skapa ett pivotdiagram och en pivottabellrapport.

   Obs!: Alternativet Skapa endast anslutning är bara tillgängligt för OLAP-databaser.

 12. Gör något av följande under Var ska data placeras?:

  • Markera På detta kalkylblad om informationen ska placeras i ett befintligt kalkylblad. Ange sedan namnet för den första cellen i det cellområde där informationen ska placeras.

  • Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp så att dialogrutan döljs tillfälligt, markera den första cellen i kalkylbladet och sedan klicka på Visa dialogruta Bild av knapp .

  • Om du vill placera informationen i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 13. Du kan ändra anslutningsegenskaperna (även anslutningsfilen) genom att klicka på Egenskaper, ange ändringarna i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan klicka på OK.

  Mer information finns i anslutningsegenskaper.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×