Ansluta en SQL Server-databas till din arbetsbok (Power Query)

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Använd Excel Hämta och omvandla (Power Query) råka ut för att ansluta till en SQL Server-databas.

 1. Klicka på fliken Data och välj sedan Hämta Data > Från databas > Från SQL Server-databas. Om du inte ser knappen Hämta Data , klicka på Ny fråga > Från databas > Från SQL Server-databas.

 2. I dialogrutan Microsoft SQL-databasen anger du den SQL Server som du vill ansluta till i rutan Servernamn. Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

  Power Query, anslutningsdialogruta för SQL Server-databas
 4. Välj OK.

 5. Välj autentiseringsläge för anslutning till SQL Server-databasen.

  Power Query, inloggningsuppgifter för SQL Server-anslutning
  1. Windows: Detta är standardinställningen. Välj det här alternativet om du vill ansluta med Windows-autentisering.

  2. Databas: Välj det här alternativet om du vill ansluta med SQL Server-autentisering. Ange sedan ett användarnamn och ett lösenord för anslutning till SQL Server-instansen.

 6. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad, vilket betyder att Power Query ansluter till databasen med krypterad anslutning. Om du inte vill använda krypterad anslutning avmarkerar du den här kryssrutan och klickar sedan på Anslut.

  Om en anslutning till SQL Server inte upprättas med krypterad anslutning uppmanas du i Power Query att använda okrypterad anslutning. Klicka på OK i meddelandet för att använda okrypterad anslutning.

Exempel på formel

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")
 1. På menyfliken Power Query klickar du på Från databas > Från SQL Server-databas.

  Power Query, alternativ för Från databas
 2. I dialogrutan Microsoft SQL-databasen anger du den SQL Server som du vill ansluta till i rutan Servernamn. Du kan också ange ett Databasnamn.

 3. Om du vill importera data med hjälp av intern databasfråga anger du frågan i rutan SQL-uttryck. Mer information finns i Importera data från SQL Server-databas med hjälp av intern databasfråga.

  Power Query, anslutningsdialogruta för SQL Server-databas
 4. Välj OK.

 5. Välj autentiseringsläge för anslutning till SQL Server-databasen.

  Power Query, inloggningsuppgifter för SQL Server-anslutning
  1. Windows: Detta är standardinställningen. Välj det här alternativet om du vill ansluta med Windows-autentisering.

  2. Databas: Välj det här alternativet om du vill ansluta med SQL Server-autentisering. Ange sedan ett användarnamn och ett lösenord för anslutning till SQL Server-instansen.

 6. Som standard är kryssrutan Krypterad anslutning markerad, vilket betyder att Power Query ansluter till databasen med krypterad anslutning. Om du inte vill använda krypterad anslutning avmarkerar du den här kryssrutan och klickar sedan på Anslut.

  Om en anslutning till SQL Server inte upprättas med krypterad anslutning uppmanas du i Power Query att använda okrypterad anslutning. Klicka på OK i meddelandet för att använda okrypterad anslutning.

Exempel på formel

Du kan också använda Frågeredigeraren när du ska skriva formler för Power Query.

= Sql.Databases(".")
= Sql.Database(".","Contoso")

Gränssnittet för Hämta och transformera fanns inte tillgängligt i Excel 2007, så du kan använda en .odc-fil (Office Data Connection) för att ansluta till en Microsoft SQL Server-databas från en arbetsbok i Excel 2007. SQL Server är ett fullständigt relationsdatabasprogram som är avsett för datalösningar för hela företaget som kräver bästa prestanda, tillgänglighet, skalbarhet och säkerhet.

 1. Klicka på Från andra källor i gruppen Hämta externa data på fliken Data och klicka sedan på Från SQL-server.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden Dataanslutning startas. Den här guiden innehåller tre sidor.

  Sida 1: Anslut till en databasserver    

 2. I steg 1 skriver du namnet på SQL Server-datorn i rutan Servernamn.

 3. I steg 2, under Inloggningsuppgifter, gör du något av följande:

  • Om du vill använda ditt aktuella Microsoft Windows-användarnamn och lösenord klickar du på Använd Windows-autentisering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

   Säkerhetsmeddelande: 

   • Använd starka lösenord med kombinationer av stora och små bokstäver, siffror och symboler. Svaga lösenord är lösenord som inte är kombinationer av dessa element. Starkt lösenord: Y6dh!et5. Svagt lösenord: house1. Lösenord bör vara minst 8 tecken långa. Lösenord som innehåller minst 14 tecken är bättre.

   • Det är viktigt att du kommer ihåg lösenordet. Microsoft kan inte hämta lösenordet om du skulle glömma det. Om du skriver ned ett lösenord måste du förvara det på en säker plats, och inte tillsammans med den information som det ska skydda.

   Sida 2: Välj databas och tabell    

 4. Välj en databas under Markera den databas som innehåller de data du vill ha. Markera en viss tabell eller vy under Anslut till en särskild tabell.

  Alternativt kan du avmarkera kryssrutan Anslut till en särskild tabell så att listan med tabeller och vyer visas för andra användare som använder den här anslutningsfilen.

  Sida 3: Spara dataanslutningsfilen och avsluta    

 5. Om du vill kan du ändra det föreslagna filnamnet i rutan Filnamn. Klicka på Bläddra om du vill ändra standardkatalogen (Mina datakällor).

 6. Du kan även välja att ange en beskrivning av filen, ett mer beskrivande namn och vanliga sökord i rutorna Beskrivning, Eget namn och Söknyckelord.

 7. Säkerställ att anslutningsfilen alltid används när data uppdateras genom att markera kryssrutan Försök alltid använda den här filen för att uppdatera data. På så sätt ser du till att uppdateringar av anslutningsfilen alltid används av alla arbetsböcker som använder anslutningsfilen.

 8. Ange hur åtkomst till den externa datakällan i en pivottabellrapport ska ske om arbetsboken har sparats i Excel Services och öppnas med hjälp av Excel Services genom att klicka på Autentiseringsinställningar och sedan välja något av följande alternativ för inloggning till på datakällan:

  • Windows-autentisering     Markera det här alternativet om du vill använda den aktuella användaren Windows-användarnamn och lösenord. Det här är den säkraste metoden, men den kan ha en inverkan på prestanda när många användare är anslutna till servern.

  • SSO    Markera det här alternativet om du vill använda enkel inloggning (SSO), och ange sedan motsvarande ID-sträng i rutan SSO-ID. En webbplatsadministratör kan konfigurera en Windows SharePoint Services webbplats för att använda en databas för enkel inloggning i vilken ett användarnamn och lösenord kan lagras. Den här metoden är mest effektivt när många användare är anslutna till servern.

  • Ingen    Välj det här alternativet om du vill spara användarnamnet och lösenordet i anslutningsfilen.

   Säkerhetsmeddelande: Undvik att spara inloggningsinformation när du ansluter till datakällor. Informationen kan lagras som oformaterad text, vilket innebär att illvilliga användare kan komma åt den och använda den för att göra intrång i datakällan.

   Obs!: Autentiseringsinställningen används endast av Excel Services, och inte av Excel.

 9. Klicka på OK.

 10. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

  Dialogrutan Importera data.

 11. Gör något av följande under Välj hur du vill visa informationen i din arbetsbok:

  • Skapa en Excel-tabell genom att klicka på Tabell (det här är standardinställningen).

  • Skapa en pivottabellrapport genom att klicka på Pivottabellrapport.

  • Skapa en pivotdiagram- och pivottabellrapport genom att klicka på Pivotdiagram- och pivottabellrapport.

   Obs!: Alternativet Skapa endast anslutning är endast tillgängligt för OLAP-databaser.

 12. Under Var vill du placera dessa data? gör du något av följande:

  • Om du vill placera data i ett befintligt kalkylblad markerar du Detta kalkylblad och skriver sedan namnet på den första cellen i det cellområde där du vill söka efter data.

   Du kan också klicka på Dölj dialogruta Bild av knapp så att dialogrutan döljs tillfälligt, markera den första cellen i kalkylbladet och sedan klicka på Visa dialogruta Bild av knapp .

  • Om du vill placera dina data i ett nytt kalkylblad med början i cell A1 klickar du på Nytt kalkylblad.

 13. Alternativt kan du ändra anslutningsegenskaperna (och även ändra anslutningsfilen) genom att klicka på Egenskaper, göra ändringarna i dialogrutan Anslutningsegenskaper och sedan klicka på OK.

  Mer information finns i Anslutningsegenskaper.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Power Query kallas Hämta och transformera i Excel 2016

Importera data från externa datakällor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×