Anslut till Analysis Services

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan skapa en dynamisk anslutning från en Excel-arbetsbok till en Analysis Services -datakälla och sedan uppdatera anslutningen när data uppdateras.

Använd Excel-funktionen Get _AMP_ Transformation (Power Query) för att ansluta till Analysis Services.

 1. Gå till data _GT_ Hämta externa data _GT_ från databas > från Analysis Services. Om du inte ser knappen Hämta data klickar du på Hämta externa data > från andra källor > från Analysis Services.

  Guiden data anslutning visas. Den här guiden har tre fönster rutor.

  • Anslut till databasserver

  • Välj databas och tabell

  • Spara filen för data anslutning och slutför

 2. Skriv namnet på OLAP-serverdatabasen i rutan Server namn i fönstret Anslut till databas server .

  Tips: Om du vet namnet på den offlinekubfil som du vill ansluta till kan du ange fullständig sökväg, fil namn och fil namns tillägg.

 3. Under inloggnings uppgiftergör du något av följande och klickar sedan på Nästa:

  • Om du vill använda ditt nuvarande användar namn och lösen ord för Windows klickar du på Använd Windows-identifiering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

 4. Markera en databas i fönstret Välj den databas som innehåller de data du vill använda och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill ansluta till en specifik kub i databasen kontrollerar du att Anslut till en specifik kub eller tabell är markerad och väljer sedan en kub i listan.

 5. I rutan fil namn i fönstret Spara data anslutnings fil och slutför ändrar du standard fil namnet efter behov (valfritt).

 6. Klicka på Bläddra om du vill ändra standard platsen för mina data källoreller söka efter befintliga fil namn.

 7. I rutorna Beskrivning, eget namnoch Sök Nyckelord skriver du en beskrivning av filen, ett eget namn och vanliga sökord (alla är valfria).

 8. Om du vill kontrol lera att anslutnings filen används när pivottabellen uppdateras klickar du på alltid försöka använda den här filen för att uppdatera dessa data.

  Om du markerar den här kryss rutan kan du se till att uppdateringar av anslutnings filen alltid används av alla arbets böcker som använder den anslutnings filen.

 9. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

 10. Gör något av följande i dialog rutan Importera data under Välj hur du vill visa data i arbets boken :

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport klickar du på pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport klickar du på pivotdiagram och pivottabellrapport.

  • Om du vill lagra den valda anslutningen i arbets boken senare klickar du på skapa endast anslutning. Den här kryss rutan säkerställer att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar och att du inte vill skapa en pivottabellrapport.

 11. Gör något av följande under var vill du placera data:

  • Om du vill placera pivottabellrapporten i ett befintligt kalkyl blad väljer du befintligt kalkyl bladoch skriver sedan cell referensen för den första cellen i det cell område där du vill hitta pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialog Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialog rutan, markera den första cellen i kalkyl bladet som du vill använda och tryck sedan på Visa dialog Bild av knapp .

  • Om du vill placera pivottabellrapporten i ett nytt kalkyl blad med början i cell a1 klickar du på nytt kalkyl blad.

  • Kontrol lera eller ändra anslutnings egenskaper genom att klicka på Egenskaper, göra nödvändiga ändringar i dialog rutan anslutnings egenskaper och sedan klicka på OK.

Guiden Dataanslutning

 1. Klicka på från andra källori gruppen Hämta externa data på fliken data och klicka sedan på från Analysis Services.

  Bild av menyfliksområdet i Excel

  Guiden data anslutning visas. Den här guiden har tre fönster rutor.

  • Anslut till databasserver

  • Välj databas och tabell

  • Spara filen för data anslutning och slutför

 2. Skriv namnet på OLAP-serverdatabasen i rutan Server namn i fönstret Anslut till databas server .

  Tips: Om du vet namnet på den offlinekubfil som du vill ansluta till kan du ange fullständig sökväg, fil namn och fil namns tillägg.

 3. Under inloggnings uppgiftergör du något av följande och klickar sedan på Nästa:

  • Om du vill använda ditt nuvarande användar namn och lösen ord för Windows klickar du på Använd Windows-identifiering.

  • Om du vill ange ett användarnamn och lösenord för databasen klickar du på Använd följande användarnamn och lösenord och skriver sedan ditt användarnamn och lösenord i rutorna Användarnamn respektive Lösenord.

 4. Markera en databas i fönstret Välj den databas som innehåller de data du vill använda och klicka sedan på Nästa.

  Om du vill ansluta till en specifik kub i databasen kontrollerar du att Anslut till en specifik kub eller tabell är markerad och väljer sedan en kub i listan.

 5. I rutan fil namn i fönstret Spara data anslutnings fil och slutför ändrar du standard fil namnet efter behov (valfritt).

  Klicka på Bläddra om du vill ändra standard platsen för mina data källoreller söka efter befintliga fil namn.

 6. I rutorna Beskrivning, eget namnoch Sök Nyckelord skriver du en beskrivning av filen, ett eget namn och vanliga sökord (alla är valfria).

 7. Om du vill kontrol lera att anslutnings filen används när pivottabellen uppdateras klickar du på alltid försöka använda den här filen för att uppdatera dessa data.

  Om du markerar den här kryss rutan kan du se till att uppdateringar av anslutnings filen alltid används av alla arbets böcker som använder den anslutnings filen.

 8. Klicka på Slutför om du vill stänga guiden Dataanslutning.

 9. Gör något av följande i dialog rutan Importera data under Välj hur du vill visa data i arbets boken :

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport klickar du på pivottabellrapport.

  • Om du vill skapa en pivottabellrapport och en pivotdiagramrapport klickar du på pivotdiagram och pivottabellrapport.

  • Om du vill lagra den valda anslutningen i arbets boken senare klickar du på skapa endast anslutning. Den här kryss rutan säkerställer att anslutningen används av formler som innehåller kubfunktioner som du skapar och att du inte vill skapa en pivottabellrapport.

 10. Gör något av följande under var vill du placera data:

  • Om du vill placera pivottabellrapporten i ett befintligt kalkyl blad väljer du befintligt kalkyl bladoch skriver sedan cell referensen för den första cellen i det cell område där du vill hitta pivottabellrapporten.

   Du kan också klicka på Dölj dialog Bild av knapp för att tillfälligt dölja dialog rutan, markera den första cellen i kalkyl bladet som du vill använda och tryck sedan på Visa dialog Bild av knapp .

 11. Om du vill placera pivottabellrapporten i ett nytt kalkyl blad med början i cell a1 klickar du på nytt kalkyl blad.

 12. Kontrol lera eller ändra anslutnings egenskaper genom att klicka på Egenskaper, göra nödvändiga ändringar i dialog rutan anslutnings egenskaper och sedan klicka på OK.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Power Query kallas Hämta och transformera i Excel 2016

Importera data från externa datakällor

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×