Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst är ett anpassningsbart verktygsfält som innehåller en uppsättning kommandon som är oberoende av den aktiva fliken i menyfliksområdet. Du kan flytta verktygsfältet Snabbåtkomst mellan två möjliga platser och du kan också lägga till knappar för olika kommandon i verktygsfältet.

Meddelanden  

 • Det finns inget alternativ i Microsoft Office som du kan använda för att öka storleken på knapparna för kommandona. Det enda sättet att göra knapparna större är att minska skärmens upplösning.

 • Du kan inte visa verktygsfältet Snabbåtkomst på flera rader.

 • Du kan bara lägga till kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst. Innehållet i de flesta listor, t.ex. indrags- och avståndsvärden och enskilda formatmallar, som också visas i menyfliksområdet, kan inte läggas till i verktygsfältet Snabbåtkomst. Du kan däremot anpassa menyfliksområdet så att det passar dig. Du kan exempelvis skapa anpassade flikar och grupper som innehåller kommandon du ofta använder.

Vad vill du göra?

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst

Ta bort ett kommando från verktygsfältet Snabbåtkomst

Ändra ordning på kommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst

Gruppera kommandona genom att lägga till en avgränsare mellan dem

Flytta verktygsfältet Snabbåtkomst

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst med hjälp av kommandot Alternativ

Återställa standardinställningarna för verktygsfältet Snabbåtkomst

Exportera ett anpassat verktygsfält för Snabbåtkomst

Importera ett anpassat verktygsfält för Snabbåtkomst

Varför visas det ett grönt klot?

Lägga till ett kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Klicka på rätt flik eller grupp i menyfliksområdet för att visa det kommando som du vill lägga till i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Högerklicka på kommandot, och klicka sedan på Lägg till i verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

Överst på sidan

Ta bort ett kommando från verktygsfältet Snabbåtkomst

 • Högerklicka på det kommando du vill ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Ta bort från verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

Överst på sidan

Ändra ordning på kommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Högerklicka i verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Klicka på det kommando du vill flytta under Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned.

Överst på sidan

Gruppera kommandona genom att lägga till en avgränsare mellan dem

Du kan gruppera kommandona genom att lägga till avgränsare så att det ser ut som verktygsfältet Snabbåtkomst har flera delar.

 1. Högerklicka i verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Klicka på Vanliga kommandon i listan Välj kommandon från.

 3. Klicka på <Avgränsare> och sedan på Lägg till.

 4. Placera avgränsaren på önskad plats genom att klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned.

Överst på sidan

Flytta verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst kan vara placerat på två olika ställen:

 • Längst upp till vänster i fönstret bredvid ikonen för ett Microsoft Office-program, t.ex. bredvid Word-ikonen Programikon för Word 2010. (standardplacering)
  Verktygsfältet Snabbåtkomst i övre vänstra hörnet (standardplacering)

 • Under menyfliksområdet, som är en del av Microsoft Office Fluent-användargränssnittet
  Verktygsfältet Snabbåtkomst under menyfliksområdet

Om du vill kan du flytta verktygsfältet Snabbåtkomst till en annan plats. Om du tycker att verktygsfältets standardplacering vid programikonen är för långt ifrån arbetsytan kan du flytta det närmare arbetsytan. Tänk på att placeringen under menyfliksområdet inkräktar på arbetsytan. Om du vill ha så stor arbetsyta som möjligt kan det därför vara bra att behålla standardplaceringen för verktygsfältet Snabbåtkomst.

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst Bild av knapp .

 2. Klicka på Visa under menyfliksområdet eller Visa över menyfliksområdet i listan.

Överst på sidan

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst med hjälp av kommandot Alternativ

Du kan lägga till, ta bort och ändra ordning på kommandona i verktygsfältet Snabbåtkomst med hjälp av kommandot Alternativ.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på Verktygsfältet Snabbåtkomst.

 4. Gör önskade ändringar.

Överst på sidan

Återställa standardinställningarna för verktygsfältet Snabbåtkomst

 1. Högerklicka i verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst på snabbmenyn.

 2. Klicka på Återställ standardvärden i fönstret Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst och klicka på Återställ bara verktygsfältet Snabbåtkomst.

Överst på sidan

Exportera ett anpassat verktygsfält för Snabbåtkomst

Du kan exportera anpassningar av menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst till en fil, som kan importeras och användas av en arbetskollega på en annan dator.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på verktygsfältet Snabbåtkomst.

 4. Klicka på Importera/exportera och sedan på Exportera alla anpassningar.

Överst på sidan

Importera ett anpassat verktygsfält för Snabbåtkomst

Du kan importera anpassningsfiler och ersätta den aktuella layouten i menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst så att Microsoft Office-programmen visas med samma layout på din dator som på andras datorer.

Viktigt!   När du importerar en fil med ett anpassat menyfliksområde går alla tidigare anpassningar av menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst förlorade. Om du vill kunna återställa den aktuella anpassningen bör du exportera den innan du importerar nya anpassningar.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på verktygsfältet Snabbåtkomst.

 4. Klicka på Importera/exportera och sedan på Importera anpassningsfil.

Överst på sidan

Varför visas det ett grönt klot?

Det visas ett grönt klot om du har lagt till en anpassad grupp eller ett anpassat kommando i verktygsfältet Snabbåtkomst efter att du anpassade menyfliksområdet, men utan att ha angett någon ikon för att representera gruppen eller kommandot.

Ikonen används när du gör följande:

 • Lägger till den anpassade gruppen i verktygsfältet Snabbåtkomst.

 • För att du ska kunna skilja på ditt eget anpassade menyfliksområde och standardmenyfliksområdet.

Lägger till en ikon för att representera den anpassade gruppen eller det anpassade kommandot

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

 4. Klicka på den grupp eller det kommando som du lagt till under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliken.

 5. Klicka på Byt namn och klicka sedan på en ikon i listan Symbol.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Byt namn.

 7. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Mer information om hur du anpassar menyfliksområdet finns i avsnittet Anpassa menyfliksområdet.

Överst på sidan

Gäller för: PowerPoint 2010, OneNote 2010, Project 2010, OneNote 2016 Preview, Office 2010, InfoPath 2010, Excel 2010, Word 2010, Groove 2010, Word 2016 Preview, Access 2013, Excel 2016 Preview, SharePoint Designer 2010, Project Professional 2013, Project Standard 2016 Preview, Word 2013, Access 2010, PowerPoint 2013, Visio 2010, PowerPoint 2016 Preview, Outlook 2010, Publisher 2010, OneNote 2013, InfoPath 2013, Visio 2013, Access 2016 Preview, Visio Standard 2010, Project Professional 2016 Preview, Outlook 2016 Preview, Excel 2013, Publisher 2016 Preview, Outlook 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Project Standard 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk