Anpassa skräppostskydd

Du kan justera skräppostfiltret så att fler eller färre meddelanden klassificeras som "skräppost".

Viktigt!  Skräppostskydd är tillgängligt i Outlook för Mac 2011 för alla e-postkonton som stöds, med undantag för Exchange.

  1. Gå till Verktyg-menyn och klicka på Skräppostskydd.

  2. Välj nivå för skräppostskyddet.

    Obs!  Om inte nivån för skräppostskydd har ställts in på Ingen kan legitima meddelanden klassificeras som "skräppost" och läggas i mappen Skräppost. Kontrollera mappen Skräppost regelbundet för att försäkra dig om att den inte innehåller några legitima meddelanden.

  3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Tillåt alla meddelanden från en viss domän.

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med betrodda domäner kommer ett meddelande från en person med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" aldrig att klassificeras som skräppost.

Klicka på fliken Betrodda domäner och skriv in domännamnet.

Spärra alla meddelanden från en viss e-postadress eller domän.

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med spärrade avsändare kommer ett meddelande från en person med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" alltid att klassificeras som skräppost.

Klicka på fliken Spärrade avsändare och skriv in e-postadressen eller domännamnet.

Tips!  

  • Lägg till viktiga avsändare i dina Outlook-kontakter. När en kontakt har sparats i Outlook klassificeras inte meddelanden från den kontakten som skräppost.

  • Använd Distributionslistehanteraren för att hantera meddelanden från en distributionslista. Meddelanden som hanteras av en distributionslisteregel klassificeras inte som skräppost.

Se även

Ordna meddelanden i distributionslistor

Om skräppostskydd

Klassificera ett meddelande som "skräppost" eller "inte skräppost"

Fel mängd e-post skickas till skräppostmappen

Spärra eller tillåta en avsändare

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk