Anpassa skräppostskydd

Du kan justera skräppostfiltret så att fler eller färre meddelanden klassificeras som skräppost.

  1. Klicka på SkräppostskyddVerktyg-menyn.

  2. Välj önskad nivå för skräppostskydd.

    Viktigt!   Såvida du inte använder skyddsnivån Inget för skräppost kan det hända att felfria meddelanden klassificeras som skräppost och skickas till mappen Skräppost. Kontrollera skräppostmappen regelbundet för att försäkra dig om att den inte innehåller meddelanden som skickats till mappen av misstag.

  3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Tillåt alla meddelanden från en viss domän.

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med säkra domäner klassificeras aldrig meddelanden från personer med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" som skräppost.

Klicka på fliken Säkra domäner och skriv domännamnet.

Spärra alla meddelanden från en viss e-postadress eller domän.

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med spärrade avsändare klassificeras meddelanden från personer med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" alltid som skräppost.

Klicka på fliken Spärrade avsändare och skriv e-postadressen eller domännamnet.

Tips!  

  • Lägg till viktiga avsändare i Outlook-kontakterna.  Om en kontakt sparats i Outlook klassificeras inte meddelanden från den kontakten som skräppost i Outlook.

  • Använd distributionslistehanteraren för att hantera meddelanden från en distributionslista. Meddelanden som hanteras av en regel för distributionslistor klassificeras inte som skräppost.

Se även

Ordna meddelanden i distributionslistor

Om skräppostskydd

Klassificera ett meddelande som "skräppost" eller "inte skräppost"

Fel mängd e-post skickas till skräppostmappen

Spärra eller tillåta en avsändare

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk