Anpassa skräppostskydd

Du kan justera skräppostfiltret så att fler eller färre meddelanden klassificeras som "skräppost".

Viktigt!: Skräppostskydd är tillgängligt i Outlook för Mac 2011 för alla e-postkonton som stöds, med undantag för Exchange.

  1. Gå till Verktyg-menyn och klicka på Skräppostskydd.

  2. Välj nivå för skräppostskyddet.

    Obs!: Om inte nivån för skräppostskydd har ställts in på Ingen kan legitima meddelanden klassificeras som "skräppost" och läggas i mappen Skräppost. Kontrollera mappen Skräppost regelbundet för att försäkra dig om att den inte innehåller några legitima meddelanden.

  3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör följande

Tillåt alla meddelanden från en viss domän.

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med betrodda domäner kommer ett meddelande från en person med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" aldrig att klassificeras som skräppost.

Klicka på fliken Betrodda domäner och skriv in domännamnet.

Spärra alla meddelanden från en viss e-postadress eller domän.

Om du till exempel lägger till "alpineskihouse.com" i listan med spärrade avsändare kommer ett meddelande från en person med en e-postadress som innehåller "@alpineskihouse.com" alltid att klassificeras som skräppost.

Klicka på fliken Spärrade avsändare och skriv in e-postadressen eller domännamnet.

Tips!: 

  • Lägg till viktiga avsändare i dina Outlook-kontakter. När en kontakt har sparats i Outlook klassificeras inte meddelanden från den kontakten som skräppost.

  • Använd Distributionslistehanteraren för att hantera meddelanden från en distributionslista. Meddelanden som hanteras av en distributionslisteregel klassificeras inte som skräppost.

Se även

Ordna meddelanden i distributionslistor

Om skräppostskydd

Klassificera ett meddelande som "skräppost" eller "inte skräppost"

Fel mängd e-post skickas till skräppostmappen

Spärra eller tillåta en avsändare

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×