Anpassa sidor på en webbplats genom att lägga till webbdelar

Om du har behörighet att redigera sidor på din webbplats kan du använda webbdelar för att anpassa din webbplats för att visa till exempel bilder och diagram, delar av andra webbsidor, listor över dokument och anpassade vyer av företagsinformation. Beroende på vilken webbdel som används kanske användarna även kan arbeta med eller ändra informationen i webbdelen via webbläsaren.

Vad är webbdelar och webbdelssidor?

Webbdelar är en sorts informationsmoduler som tillsammans utgör de grundläggande byggstenar som de flesta sidor på en webbplats består av. En webbdelssida är helt enkelt en webbsida som består av webbdelar.

Obs!: I den här artikeln finns referenser till en SharePoint-exempelwebbplats som har skapats av Adventure Works. Adventure Works är ett påhittat företag som tillverkar cyklar, cykeldelar och cykeltillbehör.

Till exempel utgörs webbplatsen för Adventure Works marknadsföringsgrupp av en webbdelssida som innehåller webbdelar som kallas Meddelanden, Kalender och Länkar. Du kan också skapa en tom webbdelssida och välja layout för webbdelszonerna, som är de områden på sidan som innehåller webbdelar.

I följande illustration visas webbdelarna på en webbdelssida.

Webbdelar på en sida

1. Webbdelszon med en enda webbdel

2. Webbdelszon med två webbdelar

Användningsområden för webbdelar

Microsoft Office SharePoint Server 2007 innehåller många webbdelar som är klara att använda på din webbplats. Hur webbdelarna faktiskt visas beror på vilken webbplatsmall som användes för att skapa din webbplats samt vilka listor, bibliotek och webbdelar som är tillgängliga för din webbplats.

När du skapar en lista eller ett bibliotek skapas automatiskt en webbdel med det namnet. Om du till exempel skapar biblioteket Kontrakt skapas samtidigt en webbdel med namnet Kontrakt. Webbdelen visar en vy av informationen från det bibliotek du skapade. Du kan ändra hur vyn i webbdelen visas utan att ändra i det faktiska biblioteket. Som standard har din gruppwebbplats webbdelar för följande listor och bibliotek: Meddelanden, Kalender, Länkar, Delade dokument, Uppgifter och Gruppdiskussion.

Om du har behörighet att redigera sidor på din webbplats kan du lägga till webbdelar på en sida eller redigera befintliga webbdelar på en sida genom att klicka på menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp och sedan på Redigera sida. Då visas sidan i redigeringsläge.

På den här bilden visas en webbdelssida i redigeringsläge.

Webbdelar på en sida

I redigeringsläge kan du redigera webbdelar genom att klicka på menyn Webbdel Webbdelsmeny . Du kan flytta runt webbdelar bland zonerna på sidan genom att dra webbdelarna till de olika zonerna. Om du vill lägga till webbdelar klickar du på raden Lägg till en webbdel högst upp i webbdelszonen och väljer önskad webbdel i dialogrutan Lägg till webbdelar.

Lägga till webbdel

Ett vanligt sätt att använda webbdelar är för att visa sammanställningar av listor och bibliotek som visas någon annanstans på webbplatsen. Du kan till exempel infoga uppgiftslistan på vilken sida du vill så att du har innehållet i uppgiftslistan tillgängligt. Det går att infoga samma webbdel på flera sidor. Det går till och med att infoga den flera gånger på samma sida. Varje gång informationen i uppgiftslistan ändras visas ändringarna i alla uppgiftswebbdelar på alla sidor. Om du vill visa innehållet i en annan lista sida vid sida med innehållet i uppgiftslistan kan du infoga webbdelar för båda listorna på en sida och på så sätt samla informationen på en och samma plats.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×