Anpassa navigeringsfönstret i Outlook 2010 och 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Navigeringsfönstret i Outlook 2010

Navigeringsfönstret visas på vänster sida av fönstret Outlook i alla vyer som standard och växlar mellan de olika områdena i Outlook, till exempel e-post, Kalender, kontakter, uppgifter och Anteckningar.

Outlook 2010 och 2007 navigeringsfönstret kan ändras, minimerat, eller döljas. Innehållet visas i navigeringsfönstret varierar beroende på vy du arbetar med, till exempel e-postvyn eller kalendervyn.

Obs!: De här instruktionerna gäller för Outlook 2010 och 2007 endast. Om du vill ändra navigeringspanelen i Outlook 2016 och 2013 finns i Ändra vad som visas i navigeringsfältet.

Ändra storlek på navigeringsfönstret i Outlook 2010

 • Peka på den högra kanten av Navigeringsfönstret och när pekaren ändras till en dubbelriktad pil Bild på lodrät dubbelriktad pil , drar du kantlinjen till vänster eller till höger.

Ändra teckensnittet i navigeringsfönstret i Outlook 2010

Du kan ändra teckensnitt och teckenstorlek för texten i navigeringsfönstret i valfri vy i Outlook.

 1. På fliken Visa i gruppen Layout klickar du på Navigeringsfönster, klicka på Alternativ och klicka sedan på teckensnitt.

 2. Ange önskade inställningar i rutorna Teckensnitt, Stil och Storlek.

 3. Stäng dialogrutorna genom att klicka två gånger på OK.

Ändra knappar i Outlook 2010

Du kan ändra antalet och ordningen på de stora navigeringsknapparna som visas längst ned i navigeringsfönstret.

Så här ändrar du ordningen på knapparna:

 1. Klicka på Konfigurera knappar ikonen Konfigurera knappar längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Alternativ för navigeringsfönstret.

 2. I listan Visa knappar i den här ordningen klickar du på knappen du vill flytta och sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Obs!: Om du vill återställa standardordningen klickar du på Återställ.

Så här ändrar du antalet knappar:

 • Klicka på Konfigurera knappar ikonen Konfigurera knappar längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Visa fler knappar eller Visa färre knappar.

Så här lägger du till eller tar bort knappar:

 • Klicka på Konfigurera knappar ikonen Konfigurera knappar längst ned i Navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

  Meddelanden: 

  • Peka på den vågräta delningslisten mellan mapparna och knapparna för att snabbt se fler eller färre knappar eller mappar, och dra fältet uppåt eller nedåt när pekaren förvandlas till en dubbelriktad pil Korspil . Om du drar delningslisten längst ned i navigeringsfönstret på stora knapparna blir små knappar och visas som en enda rad med ikoner längst ned i navigeringsfönstret.

  • Om du vill maximera utrymmet för mappar i fönstret drar du den vågräta delningslisten längst ned i Navigeringsfönstret och använder de små knapparna för att växla mappfönster.

  • Om du vill se alla mappar och inte bara e-postmapparna, ändrar du knappen Mapplista till en stor knapp och flyttar den sedan antingen till en plats ovanför knappen E-post eller tar bort knappen E-post från Navigeringsfönstret.

Minimera navigeringsfönstret i Outlook 2010

Du kan öka mängden arbetsutrymme i Outlook-fönstret med hjälp av det minimerade navigeringsfönstret. Det minimerade navigeringsfönstret döljer som en lodrät stapel av knappar som fortfarande ger tillgång till dina mappar och vyer som används mest.

Så här gör du för att dölja eller visa det minimerade navigeringsfönstret:

 • Klicka på Minimera navigeringsfönstret knappen Minimera navigeringsfönstret eller expandera navigeringsfönstret knappen Visa navigeringsfönstret i det övre hörnet i Navigeringsfönstret eller minimerade Navigeringsfönstret sidhuvud.

Om du vill se mapparna från det minimerade navigeringsfönstret klickar du på knappen Mappar.

Obs!: När du expanderar det minimerade navigeringsfönstret Återställ navigeringsfönstret till samma bredd som den såg ut tidigare. Om du avslutar Outlook med navigeringsfönstret är minimerat visas det minimerade när du startar om Outlook.

Använda vyn Mapplista i navigeringsfönstret i Outlook 2010

I den här vyn alla mappar, inklusive mapparna Inkorgen är emellertid synliga i navigeringsfönstret när du byter till andra vyer, till exempel Kalender eller kontakter. Klicka på Mapplista Bild av knapp längst ned i navigeringsfönstret.

Om du klickar på någon av knappar i navigeringsfönstret, som till exempel e-post, Kalender eller kontakter, navigeringsfönstret ändras tillbaka till fönstret visningsläge.

Om du vill behålla mapplistan som din huvudvy ska du inte använda knapparna längst ned i fönstret för att visa de andra vyerna. Klicka på motsvarande mapp, ikon eller namnet i mapplistan.

Om du använder vyn Mapplista när du avslutar Outlook öppnas mapplistan när du startar Outlook.

Ändra listan Favoriter i Outlook 2010

Listan Favoriter är ett smidigt sätt att ha de mest använda mapparna synliga i navigeringsfönstret. Du väljer själv vilka mappar som ska vara med.

Tips: I det minimerade navigeringsfönstret visas mapparna i Favoriter som lodräta knappar, att göra dem tillgängliga det också. Lodrät knapparna som visas beror på lodrätt avstånd i fönstret Outlook och placeringen av mappar i listan Favoriter.

Att visa och dölja Favoriter ändrar inte mapparna i listan. Alla mappar som är listade i Favoriter när du inaktiverar funktionen visas när du aktiverar Favoriter igen.

 • Klicka på Navigeringsfönster i gruppen Layout på fliken Visa och klicka sedan på Favoriter.

  En bockmarkering anger om Favoriter är aktiverade.

 • Om du vill lägga till en mapp i Favoriter drar du önskad mapp till listan Favoriter. Detta betyder inte att mappen flyttas, i stället skapas en genväg till mappen i Favoriter.

 • Om du vill ta bort mappar från Favoriter högerklickar du på mappen du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort från Favoriter.

  Meddelanden: 

  • Mappar i Favoriter måste tas bort en och en.

  • När du tar bort mappar från Favoriter tas inte mapparna eller deras innehåll bort från listan Alla e-postmappar.

 • Om du vill minimera Favoriter klickar du på Visa-ikonen bredvid rubriken Favoriter.

 • Klicka på ikonen Dold bredvid rubriken FavoriterFavoriter.

Ändra ordningen för mappen i navigeringsfönstret i Outlook 2010

E-postundermappar som du skapar visas i alfabetisk ordning inom varje mapp i navigeringsfönstret. Mapparna kan inte ordnas om manuellt.

Standardmappar visas i slutet av mapplistan inklusive utkast, Skickat, Borttaget, Tidigare konversationer, InfoPath-formulär, Skräppost, Utkorgen, RSS-Feeds och Sökmappar. Dessa mappar kan inte byta namn på eller ordnas om.

Du kan lägga till en vanliga mapp i listan Favoriter högst upp i navigeringsfönstret som en tillfällig lösning. Mappar i det här avsnittet kan arrangeras i vilken ordning.

En annan lösning är att byta namn på mappar. Ange ett tal eller specialtecken, till exempel ett understreck (_) eller ett utropstecken (!) flyttar en mapp innan du mappar som börjar med tecken A till Ö. Om du vill byta namn på en mapp, klicka på mappen och klicka sedan på Byt namn på mapp på fliken mapp i gruppen åtgärder.

Obs!: Du kan inte ändra teckenstorlek, färg eller typ i navigeringsfönstret. Windows förstoringsglas är ett alternativ som ökar teckenstorleken på skärmen. Mer information finns i Använd förstoringsglaset för att se objekt på skärmen.

Lägga till eller ta bort knappar i navigeringsfönstret i Outlook 2007

 • Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i Navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

Obs!: Även om du kan ta bort alla knappar från navigeringsfönstret och göra utrymmet i mappfönstret så stort som möjligt genom att dra den vågräta delningslisten längst ned i navigeringsfönstret, är det inte möjligt att ta bort raden med små knappar längst ned.

Ändra storlek på navigeringsfönstret i Outlook 2007

 • Peka på den högra kanten av Navigeringsfönstret och när pekaren ändras till en dubbelriktad pil Bild på lodrät dubbelriktad pil , drar du kantlinjen till vänster eller till höger.

Ändra ordningen på knapparna i Outlook 2007

 1. Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Alternativ för navigeringsfönstret.

 2. Om du vill ändra knapparnas inbördes ordning klickar du på den knapp som du vill flytta i listan Visa knappar i den här ordningen och klickar sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

Obs!: Om du vill återställa standardordningen klickar du på Återställ.

Ändra antalet stora och små knappar i navigeringsfönstret i Outlook 2007

 • Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i Navigeringsfönstret och klicka sedan på Visa fler knappar eller Visa färre knappar.

Obs!: 

 • Peka på den vågräta delningslisten mellan mapparna och knapparna för att snabbt se fler knappar eller mappar, och dra fältet uppåt eller nedåt när pekaren förvandlas till en dubbelriktad pil Korspil . Om du drar delningslisten längst ned i navigeringsfönstret, alla stora knappar konverteras till små knappar och visas som en enda rad med ikoner längst ned i navigeringsfönstret.

 • Om du vill maximera utrymmet för mappar i fönstret drar du den vågräta delningslisten längst ned i Navigeringsfönstret och använder de små knapparna för att växla mappfönster.

 • Om du vill se alla mappar och inte bara e-postmapparna, ändrar du knappen Mapplista till en stor knapp och flyttar den sedan antingen till en plats ovanför knappen E-post eller tar bort knappen E-post från Navigeringsfönstret.

Visa eller dölja det minimerade navigeringsfönstret i Outlook 2007

Du kan spara utrymme i Outlook-fönstret med hjälp av det minimerade navigeringsfönstret. I den här rutan är en version av navigeringsfönstret döljer som en lodrät stapel av knappar som fortfarande ger tillgång till dina mappar och vyer som används mest. Det finns flera sätt att visa eller dölja det minimerade navigeringsfönstret för din bekvämlighet.

Tips: Om du har mappar i Favoritmappar får du åtkomst till dem med ett enda klick när du använder navigeringsfönstret. Hur många mappar som visas som knappar i det minimerade navigeringsfönstret beror på hur mycket lodrätt utrymme du har för navigeringsfönstret. Mappknapparna visas i den ordning de är listade i Favoritmappar.

 • Klicka på pilen Bild av knapp längst upp till höger i Navigeringsfönstret eller minimerade Navigeringsfönstret sidhuvud.

Om du vill se mapparna i navigeringsfönstret i det minimerade navigeringsfönstret klickar du på Navigeringsfönster-knappen.

Obs!: När du expanderar det minimerade navigeringsfönstret till navigeringsfönstret Återställ navigeringsfönstret till samma bredd som den såg ut tidigare. Om du avslutar Outlook med navigeringsfönstret till det minimerade navigeringsfönstret visas på så sätt när du startar om Outlook.

Lägga till eller ta bort knappar i vyn i det minimerade navigeringsfönstret i Outlook 2007

Visningsknapparna som syns i det minimerade navigeringsfönstret, till exempel E-post, Kalender och Kontakter, är samma visningsknappar som syns i den stora vyn Navigeringsfönster.

Bild av knapp
En stor visningsknapp visas som en liten visningsknapp i det minimerade navigeringsfönstret.
E-postknappen i navigeringsfönstret.

Obs!: Visningsknapparna skiljer sig från knapparna lodrät mapp i Favoritmappar visas också i det minimerade navigeringsfönstret. Knapparna mapp avgörs av mängden lodrätt avstånd som är tillgängliga i fönstret Outlook och deras ordning som mapparna i Favoritmappar. Dessa knappar kan tas bort genom att Ta bort mappar från Favoritmappar.

 • Klicka på Konfigurera knappar Knappbild längst ned i det minimerade navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

Visa eller dölja mapplistan i Outlook 2007

Använd vyn Mapplista om du vill ha en enklare vy över e-postfönstret.

 • Klicka på Mapplista Bild av knapp längst ned i Navigeringsfönstret.

 • Klicka på e-post knappen Bild av knapp eller e-post E-postknappen i navigeringsfönstret. längst ned i Navigeringsfönstret.

Använda vyn Mapplista i navigeringsfönstret i Outlook 2007

I den här vyn alla mappar, inklusive mapparna Inkorgen är emellertid synliga i navigeringsfönstret när du byter till andra vyer, till exempel Kalender eller kontakter. Klicka på Mapplista Bild av knapp längst ned i navigeringsfönstret. Om du vill återgå till vyn e-fönstret klickar du på e-post knappen Bild av knapp eller e-post E-postknappen i navigeringsfönstret. längst ned i Navigeringsfönstret.

Om du växlar till vyn Mapplista och sedan avsluta Outlook visas mapplistan när du startar Outlook.

Viktigt!: Om du vill behålla mapplistan som din huvudsakliga vy i navigeringsfönstret medan du arbetar, Använd inte knapparna längst ned i fönstret för att navigera till andra vyer. Om du vill behålla vyn Mapplista medan du flytta runt i Outlook, klicka på lämplig mapp, ikon eller namn i mapplistan själva.

Om du klickar på knappen Kalender kalendervyn visas i din huvudsakliga Outlook fönster, men navigeringsfönstret ändras tillbaka till fönstret visningsläge. Det här återställer navigeringsfönstret om du vill visa de olika vyerna i fönstret.

Ta bort eller minimera Favoritmappar i Outlook 2007

Med Favoritmappar kan du ha de mest använda mapparna synliga i navigeringsfönstret. Du kan inte bara snabbt hitta specifika mappar och olästa e-postmeddelanden, du kan även ordna listan som du vill ha den eftersom mapparna i Favoritmappar inte behöver ligga i alfabetisk ordning. Prova att dölja listan Favoritmappar och lämna kvar grupprubriken så att du snabbt kan expandera listan när du behöver den.

 • Minska längden storleken på listan Favoritmappar genom att ta bort en del mappar från listan.

 • Minimera fönstret Favoritmappar under rubriken.

 • Dölja fönstret Favoritmappar

Tips: Mapparna i Favoritmappar visas som lodräta knappar, att göra dem tillgängliga det också i det minimerade navigeringsfönstret. Lodrät knapparna som visas beror på lodrätt avstånd i fönstret Outlook och placeringen av mapparna i Favoritmappar listan.

Du kan ta bort vissa eller alla mappar från listan Favoritmappar, vilket minskar både listans längd och fönstrets storlek.

 1. Högerklicka på mappen du vill ta bort i Favoritmappar och klicka sedan på Ta bort från Favoritmappar på snabbmenyn.

 2. Upprepa steg 1 för varje mapp som du vill ta bort.

 • Mapparna i Favoriter måste tas bort en och en.

 • När du tar bort mappar från Favoritmappar tas de inte bort från listan Alla e-postmappar.

 • Klicka på pilen Bild av knapp i sidhuvudet Favoritmappar.

  Använd pilarna för att öppna och stänga Favoritmappar

  Om du vill expandera fönstret klickar du på pilen Bild av knapp igen.

Du kan minimera och expandera Favoritmappar efter behov så att mapparna är tillgängliga när du behöver dem och dolda när du inte behöver dem.

Att aktivera och inaktivera Favoritmappar påverkar inte mapparna i listan. Om mappar är listade i Favoritmappar när du inaktiverar funktionen finns dessa mappar kvar när du aktiverar funktionen igen.

 • Avmarkera funktionen genom att peka på NavigeringsfönsterVisa-menyn och sedan klicka på Favoritmappar.

  Klicka på Favoritmappar igen när du vill aktivera funktionen igen.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×