Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats

Anpassa navigeringen på din SharePoint-webbplats

Om du är webbplatsägare eller har redigeringsbehörighet på en SharePoint-webbplats kan du anpassa navigeringen för webbplatsen. Du kan lägga till, ta bort eller redigera länkarna på menyn till vänster på en gruppwebbplats (kallas även Snabbstart-menyn) eller menyn högst upp på en kommunikationswebbplats för att ge användarna snabb åtkomst till webbplatser och sidor.

Meddelanden: 

 • Om din webbplats har anpassats av ägaren kanske den vänstra eller övre menyn inte tillgängliga.

 • I SharePoint Online kan du bara anpassa den vänstra menyn på en gruppwebbplats just nu, om du inte är i klassiskt läge.

Obs!: En del funktioner införs stegvis för organisationer som har registrerat sig för First Release-programmet. Det innebär att du kanske inte ser den här funktionen än eller att den ser annorlunda ut jämfört med beskrivningen i hjälpartiklarna.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn.

  SharePoint vänster nav

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Hovra över platsen på menyn där du vill lägga till en länk och klicka på + och sedan på nedåtpilen.

  Lägga till en länk i det vänstra navigeringsfältet för SharePoint-gruppwebbplats

 3. Välj ett av följande länkalternativ i dialogrutan Lägg till en länk:

  • URL om du vill lägga till en länk till ett objekt, internt eller externt i företaget. Ange adressen och ett visningsnamn för länken.

   Lägga till en URL-länk i det vänstra navigeringsfältet på en SharePoint-gruppwebbplats

  • Konversationer om du vill lägga till en länk till de Office 365-gruppkonversationer som är kopplade till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Kalender om du vill lägga till en länk till den Office 365-gruppkalender som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Anteckningsbok om du vill lägga till en länk till den OneNote-anteckningsbok som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  • Planner om du vill lägga till en länk till den Microsoft Planner-instans som är kopplad till gruppwebbplatsen. Ange bara ett visningsnamn för länken. Adressen läggs till automatiskt och kan inte redigeras.

  Klicka sedan på OK.

 4. Du kan också lägga till en sida på menyn från listan Webbplatssidor. Välj Sidor på den vänstra menyn, markera den sida du vill lägga till, klicka på ... antingen bredvid sidan i listan eller i det övre navigeringsfältet och klicka sedan på Lägg till i navigering.

  Lägga till en länk till i den vänstra menyn

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Obs!: De senaste objekten hanteras automatiskt i SharePoint. Du kan inte lägga till länkar på Senaste-menyn.

 1. Klicka på Redigera till höger om den översta menyn.

  SharePoint övre meny

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Hovra över platsen på menyn där du vill lägga till en länk och klicka på + och sedan på nedåtpilen.

  SharePoint redigera övre meny

 3. I dialogrutan Lägg till en länk anger du URL för den länk du vill lägga till i rutan Adress.

  Följ de här stegen om du vill lägga till en länk till en sida på den vänstra menyn:

  1. Navigera till den sida du vill länka till.

  2. Kopiera webbadressen från adressfältet.

  3. Klistra in webbadressen i rutan Adress.

 4. Ange visningstext för länken i rutan Visningsnamn. Det här är den text som visas på menyn.

  Klicka sedan på OK.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en gruppwebbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikationswebbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ... bredvid den länk du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera.

  Redigera en länk i den vänstra menyn

 4. Klicka på OK när du är klar med att redigera länken.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en gruppwebbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikationswebbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ... bredvid den länk du vill flytta.

 3. Klicka antingen på Flytta upp eller Flytta ned.

  Flytta en länk uppåt eller nedåt i den vänstra menyn

 4. Upprepa de här stegen tills länken har önskad position.

 5. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Så här skapar du en indragna länk under en annan länk. Du kan lägga till endast en nivå av underlänkar på den vänstra eller översta menyn. I en övre meny, till exempel på en kommunikationswebbplats, skapar du en nedrullningsbar meny med en nivå.

Vänstra menyn

Bild av en underlänk

Meny i överkant

Lägga till navigeringsobjekt som underlänkar för nedrullningsbara alternativ
 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en gruppwebbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikationswebbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ... bredvid den länk där du vill skapa en underlänk.

 3. Klicka på Skapa underlänk.

  Göra en länk till underlänk i den vänstra menyn

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Så här flyttar du ut en indragen länk som ligger under en annan länk.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en gruppwebbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikationswebbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ... bredvid den underlänk som du vill göra till primär länk.

 3. Klicka på Uppgradera underlänk.

  Göra om en underlänk till en primär länk

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Några länkar, till exempel Papperskorgen, är systemlänkar och kan inte tas bort.

 1. Klicka på Redigera längst ned i den vänstra menyn på en gruppwebbplats eller till höger om den översta menyn på en kommunikationswebbplats.

  Obs!: Om du inte ser Redigera kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 2. Klicka på ... bredvid den länk du vill ta bort.

 3. Klicka på Ta bort.

  Obs!: Du kan inte ta bort länken Papperskorgen nu.

  Ta bort en länk från den vänstra menyn

 4. När du är klar med navigeringsanpassningen klickar du på Spara eller, om du vill ignorera ändringarna, på Avbryt.

Om du har ägar- eller administratörsbehörighet kan du inaktivera den vänstra menyn för gruppwebbplatsen.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinställningar.

  Om du använder ett webbplats som är kopplad till en Office 365-grupp kan du behöva klicka på Webbplatsinnehåll i den vänstra menyn och sedan klicka på Webbplatsinställningar på menyn högst upp till höger.

 2. Under Utseende på sidan Webbplatsinställningar klickar du på Navigeringselement.

  Navigeringselement i Webbplatsinställning-menyn
 3. Avmarkera inställningen Aktivera Snabbstart och klicka sedan på OK.

  Avmarkera Snabbstart-menyn

Om du har aktiverat publiceringsfunktionen på en klassisk SharePoint-webbplats visar den vänstra menyn länkar till moderna listor eller bibliotek om du har lagt till dem på din klassiska webbplats, förutom att objekt från termlagringsplatsen visas. Mer information finns i Aktivera hanterad navigering för en webbplats i SharePoint och Aktivera publiceringsfunktioner.

Redigera länkar i SharePoint Server 2016 eller SharePoint Server 2013

Börja redigera länkarna på din webbplats genom att klicka på något av alternativen för Redigera länkar på sidan.

Redigera länkar

Ändra länkarna i det övre länkfältet: Klicka på REDIGERA LÄNKAR nära överkanten (se ”1”).

Ändra länkarna i Snabbstartsfältet: Klicka på REDIGERA LÄNKAR på sidan (se ”2”).

Obs!: Om du inte ser REDIGERA LÄNKAR kanske du inte har behörighet att anpassa navigeringen på webbplatsen. Du måste som minst han behörigheten Hantera listor. Kontakta webbplatsens ägare antingen för att få behörighet att göra ändringar själv eller att be någon göra dem åt dig.

 1. Gå till sidan Webbplatsinnehåll: Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar och sedan på Webbplatsinnehåll.

 2. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var länken ska läggas till.

 3. Klicka på den app du vill lägga till och dra den sedan till önskad plats i Snabbstart eller det övre länkfältet.

  Dra program till navigering

 4. Klicka på Spara.

  Spara ändringar i startfältet

Skriv webbdressen om du vill lägga till en länk till en annan webbplats.

 1. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var länken ska läggas till.

 2. Klicka på + länk.

 3. Ange länkens visningsnamn och målplats, och glöm inte att skriva in http:// framför målet.

 4. Klicka på OK för att lägga till den nya länken i Snabbstart eller det övre länkfältet.

 5. Klicka på Spara.

  Spara ändringar i startfältet

Obs!: Du kan inte byta namn på eller ta bort Papperskorgen.

 1. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var länken ska redigeras.

 2. Byta namn: Klicka direkt på den länk du vill byta namn på och skriv sedan in det nya namnet. Klicka utanför namnet och sedan på Spara.

 3. Ta bort: Klicka på krysset X som motsvarar länken för att ta bort den från navigeringspanelen. Klicka sedan på Spara.

  Spara ändringar i startfältet

Om du byter namn på en länk påverkas inte sidans adress eller URL som länken refererar till.

 1. Klicka på REDIGERA LÄNKAR i Snabbstart eller det övre länkfältet, beroende på var den länk som ska flyttas finns.

 2. Markera den länk som du vill flytta och dra den sedan till sin nya plats i navigeringsområdet.

  Om du vill skapa ett indrag eller en underlänk drar du länken under och något till höger om den länk du vill ha som huvudlänk.

 3. Upprepa de här stegen för varje länk som du vill flytta.

 4. Klicka på Spara när du är klar.

  Spara ändringar i startfältet

Obs!: Du kan dra objekt från Senaste till fältet Snabbstart. Men du kan inte dra objekt till Senaste.

På webbplatser i webbplatssamlingar där publiceringsfunktioner är aktiverade har du fler navigeringsalternativ att välja bland, inklusive att visa underwebbplatser och att visa samma navigering som en överordnad webbplats navigering (kallas även att ärva överordnad navigering). Kontrollera med administratören om du inte ser de här alternativen.

 1. Klicka på Inställningar Knappen Office 365-inställningar på webbplatsen där du vill ändra navigeringsinställningarna och klicka sedan på Webbplatsinställningar.

 2. På sidan Webbplatsinställningar, klicka på Utseende och sedan på Snabbstart eller Övre länkfält.

 3. Välj alternativ för fältet Snabbstart eller Övre länkfält, till exempel att visa underwebbplatser eller att visa samma navigering som den överordnade webbplatsen (ärver överordnad navigering).

Länkarna som visas på vänster sida av din webbplats kallas Snabbstartslänkar. Som standard innehåller Snabbstart länkar till de senaste objekten samt viktiga objekt som listor och bibliotek. Länkarna högst upp, i Övre länkfält, visar vanligtvis underwebbplatser till webbplatsen.

Snabbstart

När du skapar en ny lista eller ett bibliotek visas en ny länk automatiskt under Senaste i Snabbstart. Endast de fem nyaste länkarna visas i avsnittet Senaste.


Länken Tidigare i Snabbstart visar de senast skapade sidorna, listorna och biblioteken

Obs!: När du skapar en ny sida visas den inte automatiskt i Snabbstart. Du måste skapa en länk till sidan manuellt och lägga till den själv.

Övre länkfältet

Du kan också anpassa navigeringslänkarna i det övre länkfältet på webbplatsen om du vill ändra skiftläge, ordning eller lägga till länkar till de underwebbplatser som användarna besöker oftast.

Webbplatsnavigering på översta nivån

Relaterade länkar

Om du vill lägga till länkar på sidan och inte på den vänstra eller övre menyn kan du gå till Lägga till en länk till en sida.

Om du vill skapa nya sidor som du kan länka till, se Lägga till en sida till en webbplats.

Om du vill ändra färger, bakgrund och hur webbplatsen ser ut, se Ändra utseende på SharePoint-webbplatsen.

Om du vill ändra namn, beskrivning, logotyp eller andra webbplatsinställningar, se Hantera inställningar för din SharePoint-gruppwebbplats.

Om du vill skapa en webbplats i SharePoint Online, se Skapa en gruppwebbplats i SharePoint Online eller Skapa en kommunikationswebbplats i SharePoint Online.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×