Anpassa menyfliksområdet

Vilket program i använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gör något av följande:

Ändra ordning på flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken dit du vill ha den.

  Obs!   Du kan inte flytta fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Med den här proceduren döljs en flik tills du visar den igen. Fliken förblir dold även när du avslutar och öppnar programmet igen.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik du vill visa under Anpassa.

Visa eller dölja grupper på en flik

Kommandon är ordnade i logiska grupper som är samlade under flikar. Vissa grupper är dolda som standard, men du kan välja att visa dem.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Anpassa:

Om du vill

Gör du så här

Visa grupper

Markera kryssrutan för gruppen, som är indragen under fliken

Dölja grupper

Avmarkera kryssrutan för gruppen, som är indragen under fliken

Återställa flikordningen i menyfliksområdet till standardinställningarna

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Om du döljer grupprubriker får du mer utrymme att arbeta på.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör du så här

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

PowerPoint

Gör något av följande:

Ändra ordning på flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken dit du vill ha den.

  Obs!   Du kan inte flytta fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Med den här proceduren döljs en flik tills du visar den igen. Fliken förblir dold även när du avslutar och öppnar programmet igen.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik du vill visa under Anpassa.

Återställa flikordningen i menyfliksområdet till standardinställningarna

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Om du döljer grupprubriker får du mer utrymme att arbeta på.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör du så här

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

Excel

Gör något av följande:

Ändra ordning på flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken dit du vill ha den.

  Obs!   Du kan inte flytta fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Med den här proceduren döljs en flik tills du visar den igen. Fliken förblir dold även när du avslutar och öppnar programmet igen.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik du vill visa under Anpassa.

Återställa flikordningen i menyfliksområdet till standardinställningarna

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka sedan på Anpassa ordningen på flikar i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Om du döljer grupprubriker får du mer utrymme att arbeta på.

 1. Klicka på Popup-menyn Åtgärd till höger i menyfliksområdet och klicka på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör du så här

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

Gäller för: Word for Mac 2011, Excel for Mac 2011, PowerPoint for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk