Anpassa menyfliksområdet i Office

Anpassa menyfliksområdet i Office

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Vad du kan anpassa: du kan anpassa menyfliksområdet om du vill ordna flikar och kommandon i den ordning du vill ha dem, dölja eller visa menyfliksområdet och dölja de kommandon du sällan använder. Du kan även exportera eller importera ett anpassat menyfliksområde.

En bild som visar delarna i en menyfliksområdet: flikar, kommandon, grupper av kommandon

Vad du kan inte anpassa: du kan inte minska storleken på menyfliksområdet eller storleken på texten eller ikoner i menyfliksområdet. Det enda sättet att göra detta är att ändra upplösningen, som vill ändra storlek på allt på sidan.

När du anpassar din menyfliksområdet: anpassningarna gäller endast för Office-program du arbetar samtidigt. Till exempel om du Anpassa menyfliksområdet i Word samma ändringar visas inte i Excel. Om du vill använda liknande anpassningar i andra Office-program måste du öppna var och en av dessa program så att ändringarna.

Tips: Du kan inte ändra färg på menyfliken eller dess ikoner, men du kan ändra det färgschema som används i hela. Mer information finns i Ändra Office-temat.

Så här döljer du menyfliksområdet:

 1. Öppna det program du vill dölja menyfliksområdet i, till exempel Word eller Excel.

 2. Välj ^ i det övre högra hörnet av programmet.

  Välj den ^ att dölja menyfliksområdet.

Så här visar menyfliksområdet:

 1. Välj en flik, till exempel Start.

 2. Välj Knappen Ta bort i Office 2016 att fästa i menyfliksområdet för att upp så det håller sig det när menyfliksområdet expanderas i det övre högra hörnet.

  Uppe till höger på skärmen, Välj Fäst att fästa menyfliksområdet på sidan så att den inte försvinner.

Om du använder läsläge, trycker du på Esc-tangenten för att visa menyfliksområdet.

Flikar i menyfliksområdet är Start, infoga, Design, osv. I bilden nedan visas flikarna i Word.

En bild av flikarna i menyfliksområdet i Word.

Du kan lägga till anpassade flikar eller byta namn på och ändra ordningen på standardflikar som är inbyggda i Office. Anpassade flikar i listan Anpassa menyfliksområdet har (anpassad) efter namnet, men word (anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

Öppna fönstret ”Anpassa menyfliksområdet”

Om du vill arbeta med menyfliksområdet måste du gå till fönstret Anpassa menyfliksområdet. Så här ser du hur du gör det.

 1. Öppna det program du vill anpassa menyfliksområdet i, till exempel Word eller Excel.

 2. Placera musen i ett tomt utrymme i menyfliksområdet och högerklicka.

  Placera musen på ett tomt utrymme i menyfliksområdet och högerklicka sedan och välj Anpassa menyfliksområdet.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

Nu är du redo att göra stegen nedan för att anpassa menyfliksområdet.

Ändra ordningen på standardflikar eller anpassade flikar

Du kan ändra ordningen på Start, infoga, rita, Design och andra flikar. Du kan inte ändra placeringen av på fliken Arkiv .

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill flytta.

  Markera den flik du vill flytta, och sedan Använd upp- och nedpilarna om du vill ändra platsen.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Lägga till en anpassad flik

När du klickar på Ny flik lägger du till en anpassad flik och en anpassad grupp. Du kan bara lägga till kommandon i anpassade grupper.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på Ny flik.

 2. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Byta namn på en standardflik eller en anpassad flik

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Dölja en standardflik eller en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar. Men du kan Ta bort anpassade flikar endast. Du kan inte dölja på fliken Arkiv.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet avmarkerar du kryssrutan bredvid den standardflik eller den anpassade flik som du vill dölja.

 2. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Ta bort en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar, men du kan bara ta bort anpassade flikar. Anpassade flikar och grupper har (Anpassad) efter namnet, men ordet (Anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Du kan lägga till egna grupper eller byta namn på och ändra ordningen på standardgrupper som är inbyggda i Office. Anpassade grupper i listan Anpassa menyfliksområdet har (anpassad) efter namnet, men word (anpassad) visas inte i menyfliksområdet.

Ändra ordningen på standardgrupper och anpassade grupper

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den grupp du vill flytta.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Lägga till en egen grupp i en flik

Du kan lägga till en anpassad grupp i antingen en anpassad flik eller en standardflik.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik du vill lägga till en grupp i.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Om du vill byta namn på gruppen Ny grupp (Anpassad) högerklickar du på gruppen, klickar på Byt namn och skriver ett nytt namn.

  Obs!: Du kan också lägga till en ikon som representerar den anpassade gruppen genom att klicka på den anpassade gruppen och sedan på Byt namn. När dialogrutan Symbol öppnas väljer du en ikon som representerar gruppen.

 4. Om du vill dölja etiketter för de kommandon du lägger till i den här anpassade gruppen högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Dölj kommandoetiketter. Upprepa om du vill visa dem.

 5. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Byta namn på en standardflik eller en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den flik eller grupp du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Ta bort en standardgrupp eller en anpassad grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den grupp du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Ersätta en standardgrupp med en anpassad grupp

Du kan inte ta bort ett kommando från en grupp inbyggd i Microsoft Office. Du kan däremot skapa en anpassad grupp med kommandon som du vill att ska ersätta standardgruppen.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den standardflik du vill lägga till den anpassade gruppen i.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Högerklicka på den nya gruppen och klicka sedan på Byt namn.

 4. Skriv ett namn för den nya gruppen och välj en ikon som ska representera den nya gruppen när menyfliksområdets storlek ändras.

 5. I Välj kommandon från lista klickar du på Huvudflikarna.

 6. Klicka på plustecknet (+) bredvid standardfliken som innehåller den grupp du vill anpassa.

 7. Klicka på plustecknet (+) bredvid standardgruppen du vill anpassa.

 8. Klicka på kommandot du vill lägga till i den anpassade gruppen och klicka sedan på Lägg till.

 9. Högerklicka på standardgruppen och klicka på Ta bort.

Om du vill lägga till kommandon i en grupp, måste du först lägga till en anpassad grupp i en standardflik eller i en ny anpassad flik. Det går bara att byta namn på kommandon tillagda i anpassade grupper.

Standardkommandon visas med grå text. Du kan inte byta namn på standardkommandon, ändra deras ikoner eller ändra ordningen på dem.

Kommandon som lagts till i en ny grupp på en standardflik

Ändra ordningen på kommandon i anpassade grupper

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill flytta.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills du har önskad ordning.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Lägga till kommandon i en egen grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på den anpassade grupp du vill lägga till ett kommando i.

 2. I listan Välj kommandon från klickar du på den lista du vill lägga till kommandon från, till exempel Vanliga kommandon eller Alla kommandon.

  Välja kommandon i lista

 3. Klicka på ett kommando i den lista du väljer.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Ta bort ett kommando från en anpassad grupp

Du kan bara ta bort kommandon från en anpassad grupp.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill ta bort.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Byta namn på ett kommando som du lagt till en egen grupp

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet under listan Anpassa menyfliksområdet klickar du på det kommando du vill byta namn på.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

 3. Om du vill visa och spara dina ändringar klickar du på OK.

Du kan återställa alla flikar till ursprungstillståndet eller välj flikar kan återställas till ursprungstillståndet. När du återställer alla flikar i menyfliksområdet återställa du också verktygsfältet Snabbåtkomst om du vill visa endast standardkommandon.

Följ dessa steg för att återställa menyfliksområdet:

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Återställ.

 2. Klicka på Återställ alla anpassningar.

Återställa den markerade fliken standardinställningen

Standardflikar kan endast återställas till standardinställningarna.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet markerar du standardfliken som du vill återställa till standardinställningarna.

 2. Klicka på Återställ och klicka sedan på Återställ endast markerad menyflik.

Du kan dela menyfliksområdet och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst till en fil som kan importeras och används av en kollega eller på en annan dator.

Steg 1: exportera dina anpassat menyfliksområde:

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Importera/Exportera.

 2. Klicka på Exportera alla anpassningar.

Steg 2: Importera anpassade menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst på din dator

Viktigt!: När du importerar en anpassningsfil för menyfliksområde förlorar du alla tidigare menyfliksområden och anpassningar av verktygsfältet Snabbåtkomst. Om du tror att du kanske vill återgå till anpassningen du har för närvarande, bör du exportera dem innan du importerar nya anpassningar.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Importera/Exportera.

 2. Klicka på Importera anpassningsfil.

Närliggande avsnitt

Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×