Anpassa menyfliksområdet

Vilket Office-program använder du?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Gör något av följande:

Ordna om flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken till den plats där du vill ha den.

  Obs!: Du kan inte flytta på fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Så här döljer du en flik tills du väljer att visa den igen. Fliken förblir dold även om du stänger och öppnar programmet igen.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik som du vill visa under Anpassa.

Visa eller dölja grupper på en flik

Kommandona är ordnade i logiska grupper som samlas under flikar. Vissa grupper är dolda som standard, men du kan ta fram dem.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Anpassa:

Om du vill

Gör följande

Visa grupper

Markera gruppens kryssruta, som är indragen under fliken

Dölja grupper

Avmarkera gruppens kryssruta, som är indragen under fliken

Återställa menyfliksordningen till standardinställningarna

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Genom att dölja grupprubriker får du mer utrymme att arbeta med.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör följande

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

PowerPoint

Gör något av följande:

Ordna om flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken till den plats där du vill ha den.

  Obs!: Du kan inte flytta på fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Så här döljer du en flik tills du väljer att visa den igen. Fliken förblir dold även om du stänger och öppnar programmet igen.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik som du vill visa under Anpassa.

Återställa menyfliksordningen till standardinställningarna

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Genom att dölja grupprubriker får du mer utrymme att arbeta med.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör följande

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

Excel

Gör något av följande:

Ordna om flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Dra fliken till den plats där du vill ha den.

  Obs!: Du kan inte flytta på fliken Start.

 3. Klicka på Klar.

Dölja flikar

Så här döljer du en flik tills du väljer att visa den igen. Fliken förblir dold även om du stänger och öppnar programmet igen.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Dölj flikar i menyfliksområdet på fliken.

 3. Klicka på Klar.

Visa dolda flikar

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Markera kryssrutan för den flik som du vill visa under Anpassa.

Återställa menyfliksordningen till standardinställningarna

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Anpassa flikordningen i menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ.

Dölja eller visa grupprubriker i menyfliksområdet

Genom att dölja grupprubriker får du mer utrymme att arbeta med.

 1. På höger sida i menyfliksområdet klickar du på Popup-menyn Åtgärd och sedan på Inställningar för menyfliksområdet.

 2. Gör något av följande under Allmänt:

Om du vill

Gör följande

Dölja grupprubriker

Markera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Visa grupprubriker

Avmarkera kryssrutan Dölj grupprubriker.

Se även

Dölja eller visa menyfliksområdet

Inaktivera eller aktivera menyfliksområdet

Bekanta dig med menyfliksområdet

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×