Anpassa menyfliksområdet

Important: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Använd anpassningar för att personanpassa menyfliksområdet som du vill ha det. Du kan exempelvis skapa anpassade flikar och grupper som innehåller kommandon du ofta använder.

Important: Anpassningarna av menyfliksområdet är specifika för det Microsoft Office-program du arbetar i och tillämpas inte i övriga Office-program.

Du kan byta namn på och ändra ordningen för standardflikar och standardgrupper som ingår i Microsoft Office 2010. Du kan däremot inte byta namn på standardkommandon, ändra vilka ikoner som är kopplade till dessa standardkommandon eller ändra ordningen på kommandona. Standardkommandona visas i grått.

Om du vill lägga till kommandon i en grupp måste du lägga till en anpassad grupp på en standardflik eller en ny, anpassad flik. Det går att känna igen en anpassad flik eller grupp och skilja dem från standardflikar och -grupper genom att texten (Egen) står efter namnet på anpassade flikar och grupper i listan Anpassa menyfliken, men inte i menyfliksområdet.

Kommandon som lagts till i en ny grupp på en standardflik

1. Standardflik och standardgrupp med kommandon som inte kan ändras

2. Anpassad grupp på en standardflik där nya kommandon har lagts till. Dessa nya kommandon kan ändras.

Följ stegen nedan om du vill anpassa menyfliksområdet.

Vad vill du göra?

Titta på videor som visar hur du anpassar menyfliksområdet

Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet

Arbeta med flikar

Lägga till en anpassad flik

Byta namn på en standardflik eller en anpassad flik

Dölja en standardflik eller en anpassad flik

Ändra ordningen för standardflikar eller anpassade flikar

Ta bort en anpassad flik

Arbeta med grupper

Lägga till en anpassad grupp till en flik

Byta namn på en standardgrupp eller en anpassad grupp

Ändra ordningen för standardgrupper och anpassade grupper

Ta bort en standardgrupp eller en anpassad grupp

Byta ut en standardgrupp mot en anpassad grupp

Arbeta med kommandon

Lägga till kommandon i en anpassad grupp

Ta bort ett kommando från en anpassad grupp

Byta namn på ett kommando som du har lagt till i en anpassad grupp

Ändra ordningen för kommandon i anpassade grupper

Återställa menyfliksområdet

Återställa standardinställningarna i menyfliksområdet

Återställa den markerade fliken

Exportera ett anpassat menyfliksområde

Importera ett anpassat menyfliksområde

Titta på videor som visar hur du anpassar menyfliksområdet

Titta på en serie med videor som visar hur du anpassar menyfliksområdet på Video: Anpassa menyfliksområdet.

Överst på sidan

Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ under Hjälp.

 3. Klicka på Anpassa menyfliksområdet.

Du kan även visa fönstret Anpassa menyfliksområdet genom att högerklicka på valfri flik i menyfliksområdet och sedan klicka på Anpassa menyfliken.

Överst på sidan

Arbeta med flikar

Lägga till en anpassad flik

När du klickar på Ny flik lägger du till en anpassad flik och en anpassad grupp. Du kan bara lägga till kommandon i anpassade grupper.

 1. I fönstret Anpassa menyfliksområdet klickar du på Ny flik under listan Anpassa menyfliken.

Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 1. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Information om hur du lägger till kommandon i en anpassad grupp finns i avsnittet Lägga till kommandon i en anpassad grupp.

Överst på sidan

Byta namn på en standardflik eller en anpassad flik

 1. Klicka på den flik som du vill byta namn på under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 1. Klicka på Byt namn och skriv ett nytt namn.

 2. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Dölja en standardflik eller en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar, men du kan bara ta bort anpassade flikar.

Texten (Egen) visas efter namnet i listan Anpassa menyfliken, men inte i menyfliksområdet.

 1. Avmarkera kryssrutan bredvid den standardflik eller anpassade flik som du vill dölja under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra ordningen för standardflikar eller anpassade flikar

 1. Klicka på den flik som du vill flytta under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills flikarna eller grupperna visas i rätt ordning.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en anpassad flik

Du kan dölja både anpassade flikar och standardflikar, men du kan bara ta bort anpassade flikar.

Texten (Egen) visas efter namnet i listan Anpassa menyfliken, men inte i menyfliksområdet.

 1. Klicka på den flik som du vill ta bort under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Arbeta med grupper

Lägga till en anpassad grupp till en flik

Du kan lägga till en anpassad grupp till en anpassad flik eller till en standardflik.

 1. Klicka på den flik som du vill lägga till en grupp till under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Om du vill byta namn på gruppen Ny grupp (Egen) högerklickar du på gruppen, klickar på Byt namn och skriver in ett nytt namn.

  Du kan också lägga till en ikon som ska representera den anpassade gruppen genom att klicka på den anpassade gruppen och sedan på Byt namn. Du hittar mer information om vad ikonen används till i avsnittet Varför visas det ett grönt klot?

 4. Om du vill dölja etiketterna för de kommandon som du lägger till i den här anpassade gruppen högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Dölj kommandoetiketter.

  Om du vill visa etiketterna för kommandona i den anpassade gruppen efter att du har dolt dem högerklickar du på gruppen och klickar sedan på Dölj kommandoetiketter.

 5. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Information om hur du lägger till kommandon i en anpassad grupp finns i avsnittet Lägga till kommandon i en anpassad grupp.

Överst på sidan

Byta namn på en standardgrupp eller en anpassad grupp

 1. Klicka på den flik eller grupp som du vill byta namn på under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

  När du byter namn på en anpassad grupp kan du också klicka på en ikon som ska representera den gruppen när menyfliksområdets storlek ändras.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra ordningen för standardgrupper och anpassade grupper

 1. Klicka på den grupp som du vill flytta under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills flikarna eller grupperna visas i rätt ordning.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ta bort en standardgrupp eller en anpassad grupp

 1. Klicka på den grupp som du vill ta bort under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Byta ut en standardgrupp mot en anpassad grupp

Det går inte att ta bort ett kommando från en standardgrupp, d.v.s. en grupp som är inbyggd i Microsoft Office. Du kan däremot skapa en anpassad grupp som bara innehåller de kommandon du vill ha och byta ut standardgruppen.

 1. Klicka på den standardflik där du vill lägga till den anpassade gruppen under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Ny grupp.

 3. Högerklicka på den nya gruppen och klicka sedan på Byt namn.

 4. Skriv in ett namn på den nya gruppen och välj en ikon för den nya gruppen när menyfliksområdets storlek ändras.

 5. Klicka på Primära flikar i listan Välj kommandon från.

 6. Klicka på plustecknet (+) intill standardfliken som innehåller den grupp du vill anpassa.

 7. Klicka på plustecknet (+) intill den standardgrupp som du vill anpassa.

 8. Klicka på det kommando som du vill lägga till i den anpassade gruppen och klicka sedan på Lägg till.

Note:  Du behöver inte lägga till alla kommandona. Lägg i stället till de du vill ha.

 1. Högerklicka på standardgruppen och klicka på Ta bort.

Du kan ta tillbaka standardgruppen genom att återställa menyfliksområdet, men om du vill använda de anpassade menyflikarna igen bör du exportera dem först.

Överst på sidan

Arbeta med kommandon

Du kan bara lägga till kommandon i en anpassad grupp som finns på en anpassad flik eller standardflik. Du kan inte lägga till kommandon i en standardgrupp. Du kan bara byta namn på kommandon i anpassade grupper. Information om hur du uppdaterar en standardgrupp finns i avsnittet “Byta ut en standardgrupp mot en anpassad grupp”.

Lägga till kommandon i en anpassad grupp

Note: Texten (Egen) visas efter namnet i listan Anpassa menyfliken, men inte i menyfliksområdet.

 1. Klicka på den anpassade grupp som du vill lägga till ett kommando i under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på den lista från vilken du vill lägga till kommandon i listan Välj kommandon från, till exempel Vanliga kommandon eller Alla kommandon.

  Välja kommandon i lista

 3. Klicka på ett kommando i den lista du har valt.

 4. Klicka på Lägg till.

 5. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Du kan också byta namn på ett kommando och lägga till en ikon som ska representera kommandot genom att klicka på kommandot och sedan på Byt namn. Mer information om vad ikonen används till finns i Varför visas det ett grönt klot?

Överst på sidan

Ta bort ett kommando från en anpassad grupp

Du kan bara ta bort kommandon från en anpassad grupp.

 1. Klicka på det kommando som du vill ta bort under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Ta bort.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Byta namn på ett kommando som du har lagt till i en anpassad grupp

 1. Klicka på det kommando som du vill byta namn på under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Byt namn och skriv in ett nytt namn.

  När du byter namn på ett kommando som du har lagt till i en anpassad grupp kan du också klicka på en ikon som ska representera den gruppen.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra ordningen för kommandon i anpassade grupper

 1. Klicka på det kommando som du vill flytta under listan Anpassa menyfliken i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på pilen Flytta upp eller Flytta ned tills flikarna eller grupperna visas i rätt ordning.

 3. Visa och spara anpassningarna genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Återställa menyfliksområdet

Du kan återställa alla flikar eller markerade flikar i menyfliksområdet. Om du väljer att återställa alla flikar i menyfliksområdet återställs även verktygsfältet Snabbåtkomst, så att det endast innehåller standardkommandona.

Återställa standardinställningarna i menyfliksområdet

Important: Om du klickar på Återställ alla anpassningar återställer du både menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst till standardinställningarna.

 1. Klicka på Återställ i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ alla anpassningar.

Överst på sidan

Återställa den markerade fliken

Du kan bara återställa standardinställningarna för standardflikar.

 1. Välj den standardflik i fönstret Anpassa menyfliksområdet vars standardinställningar du vill återställa.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Återställ och sedan på Återställ endast markerad menyflik.

Överst på sidan

Exportera ett anpassat menyfliksområde

Du kan exportera anpassningar av menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst till en fil som sedan kan importeras och användas av en medarbetare eller på en annan dator.

 1. Klicka på Importera/Exportera i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Exportera alla anpassningar.

Överst på sidan

Importera ett anpassat menyfliksområde

Du kan importera anpassningsfiler och ersätta den aktuella layouten i menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst så att Microsoft Office-programmen visas med samma layout på din dator som på andras datorer.

Important: När du importerar en fil med ett anpassat menyfliksområde går alla tidigare anpassningar av menyfliksområdet och verktygsfältet Snabbåtkomst förlorade. Om du vill kunna återställa den aktuella anpassningen bör du exportera den innan du importerar nya anpassningar.

 1. Klicka på Importera/Exportera i fönstret Anpassa menyfliksområdet.

  Information om hur du kommer till fönstret Anpassa menyfliksområdet finns i avsnittet Visa fönstret Anpassa menyfliksområdet.

 2. Klicka på Importera anpassningsfil.

Överst på sidan

Note: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×