Anpassa formatmallar i Word för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan använda formatmallar för att formatera dokumentet så att du kan snabbt och enkelt använda en uppsättning formateringsalternativ konsekvent i hela dokumentet. Om du vill använda formateringsalternativen som inte är tillgängliga från inbyggda formatmallar och teman i Word du ändra befintliga format, skapa nya format och spara ändringarna i ditt dokument och mallar. Du kan också lägga till dem i listan Snabbformat för enkel åtkomst.

Tillämpa en uppsättning formatmallar

Välj en plats eller text i dokumentet och gör något av följande:

 • Klicka på det format du vill använda på fliken Start i gruppen Format.

 • Om du vill använda en anpassad stil eller snabbformatuppsättning, på fliken Start i gruppen Format klickar du på knappen Formatfönstret och välj sedan ett format i listan tillämpa en formatmall.

Ändra en befintlig formatmall

 1. Klicka på FormatmallFormat-menyn.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Format.

  Klicka på Ändra för att göra ändringar i det valda formatet.
 3. Ändra de inställningar som du vill ändra på, till exempel teckensnitt, i dialogrutan Ändra formatmall.

  I Ändra format kan du ändra inställningarna som Word implementerar när du använder formatet.
 4. Du kan ange att den nya eller ändrade formatmallen ska läggas till i mallen som det aktuella dokumentet baseras på genom att välja Lägg till i mall.

 5. Välj Lägg till i Snabbformat om du vill kunna nå formatmallen enkelt i Word.

  Formatmallar visas i Snabbformat på fliken Start.

  Med listan Snabbformat kan du snabbt och enkelt använda format i dokumentet.
 6. Klicka på OK.

Lägga till en ny anpassad formatmall

Du kan skapa ett nytt format och lägga till i snabbformatslistan.

 1. Klicka på knappen Format på fliken Start i gruppen Format.

  Formatfönstret är markerat på fliken Infoga .

 2. Klicka på Ny formatmall.

 3. Ange ett namn på den nya formatmallen i rutan Namn.

 4. Välj ytterligare alternativ du vill använda under Egenskaper.

 5. Välj de formateringsalternativ som du vill använda under Format.

 6. Välj Lägg till i snabbformatslistan och klicka på OK.

 7. Den nya formatmallen används läggs till i gruppen Format på fliken Start.

Ta bort ett eget format

Du kan ta bort en anpassad Snabbstartsguide formatgalleriet när du inte längre behöver.

 • På fliken Start i gruppen Format Ctrl + klicka eller högerklicka på den formatmall som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort från galleri för snabbformat.

Se även

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Ändra och spara ett tema i Word för Mac

Om du har använt format för stycken, rubriker och andra element i dokumentet kan du använda en uppsättning samordnade snabbformat. Snabbformatuppsättningar (t.ex. Distinkt) är en samling format som har utformats för att fungera tillsammans och ge ett attraktivt och proffsigt dokument. En snabbformatuppsättning kan till exempel innehålla format för flera olika rubriknivåer, brödtext, citat och en titel. Även om en snabbformatuppsättning sannolikt innehåller alla de format du behöver så kan du lägga till ett nytt format eller ändra befintliga format bland snabbformaten, så att de fungerar som du vill i dokumentet. När du lägger till eller ändrar format kan du spara den nya formatkombinationen som ett anpassat snabbformat med ett annat namn.

Använda en snabbformatuppsättning

När du tillämpar en snabbformatuppsättning i ditt dokument ändras automatiskt alla format i dokumentet till det som är definierat i snabbformaten. Om du inte gillar det snabbformat du har använt kan du enkelt välja ett annat. Word uppdaterar automatiskt utseendet i dokumentet utifrån det nya snabbformat du väljer.

 • Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och sedan på den formatuppsättning som du vill använda.

Ändra ett befintligt format och skapa en egen snabbformatuppsättning

Du kan ändra attributen i ett befintligt format, till exempel ett rubrik- eller listformat, och sedan spara det som en del av ett anpassat snabbformat.

 1. På fliken Start, under Format, håller du ned CONTROL och klickar på det format du vill ändra, och klickar sedan på Ändra.

 2. Gör de formatändringar du vill i dialogrutan Ändra formatmall, markera kryssrutan Lägg till i snabbformatslistan och klicka på OK.

 3. Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och klicka sedan på Spara som snabbformatsuppsättning.

 4. Ange ett namn på snabbformatuppsättningen i rutan Spara som och klicka på OK.

Lägga till ett nytt format och skapa en egen snabbformatuppsättning

Du kan lägga till ett nytt format i en snabbformatsuppsättning.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Klicka på Ny formatmall.

  Klicka på Nytt format under Formatmallar

 3. Ange ett namn på den nya formatmallen i rutan Namn.

 4. Markera önskade alternativ eller klicka på popup-menyn Format om du vill se fler alternativ.

  Välj alternativ eller klicka på Format

 5. Välj Lägg till i snabbformatslistan och klicka på OK.

 6. Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och klicka sedan på Spara som snabbformatsuppsättning.

 7. Ange ett namn på snabbformatuppsättningen i rutan Spara som och klicka på OK.

Ta bort en egen snabbformatuppsättning

Du kan ta bort anpassade snabbformatuppsättningar när du inte längre behöver dem.

 1. Öppna Finder och navigera till mappen /Users/användarnamn/Library/Application Support/Microsoft/Office/Style Sets.

 2. Dra den anpassade snabbformatuppsättning du vill ta bort till papperskorgen.

Se även

Tillämpa, ändra, skapa eller ta bort en formatmall

Visa var formatmallar används i ett dokument

Kopiera format och autotext mellan olika dokument eller mallar

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Ändra eller ta bort ett tema

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×