Anpassa formatmallar i Word för Mac

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan använda formatmallar för att formatera dokumentet så att du kan snabbt och enkelt använda en uppsättning formateringsalternativ konsekvent i hela dokumentet. Om du vill använda formateringsalternativen som inte är tillgängliga från inbyggda formatmallar och teman i Word du ändra befintliga format, skapa nya format och spara ändringarna i ditt dokument och mallar. Du kan också lägga till dem i listan Snabbformat för enkel åtkomst.

Tillämpa en uppsättning formatmallar

Välj en plats eller text i dokumentet och gör något av följande:

 • Klicka på det format du vill använda på fliken Start i gruppen Format.

 • Om du vill använda en anpassad stil eller snabbformatuppsättning, på fliken Start i gruppen Format klickar du på knappen Formatfönstret och välj sedan ett format i listan tillämpa en formatmall.

Ändra en befintlig formatmall

 1. Klicka på FormatmallFormat-menyn.

 2. Klicka på Ändra i dialogrutan Format.

  Klicka på Ändra för att göra ändringar i det valda formatet.
 3. Ändra de inställningar som du vill ändra på, till exempel teckensnitt, i dialogrutan Ändra formatmall.

  I Ändra format kan du ändra inställningarna som Word implementerar när du använder formatet.
 4. Du kan ange att den nya eller ändrade formatmallen ska läggas till i mallen som det aktuella dokumentet baseras på genom att välja Lägg till i mall.

 5. Välj Lägg till i Snabbformat om du vill kunna nå formatmallen enkelt i Word.

  Formatmallar visas i Snabbformat på fliken Start.

  Med listan Snabbformat kan du snabbt och enkelt använda format i dokumentet.
 6. Klicka på OK.

Lägga till en ny anpassad formatmall

Du kan skapa ett nytt format och lägga till i snabbformatslistan.

 1. Klicka på knappen Format på fliken Start i gruppen Format.

  Formatfönstret är markerat på fliken Infoga .

 2. Klicka på Ny formatmall.

 3. Ange ett namn på den nya formatmallen i rutan Namn.

 4. Välj ytterligare alternativ du vill använda under Egenskaper.

 5. Välj de formateringsalternativ som du vill använda under Format.

 6. Välj Lägg till i snabbformatslistan och klicka på OK.

 7. Den nya formatmallen används läggs till i gruppen Format på fliken Start.

Ta bort ett eget format

Du kan ta bort en anpassad Snabbstartsguide formatgalleriet när du inte längre behöver.

 • På fliken Start i gruppen Format Ctrl + klicka eller högerklicka på den formatmall som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort från galleri för snabbformat.

Snabbreferens

Visa var formatmallar används i ett dokument

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Ändra eller ta bort ett tema

Använda en formatmall

Du kan använda formatering för text snabbt och enkelt med hjälp av format i Word. Det finns fyra typer av formatmallar: styckeformat, teckenformat, tabellformat och listformat.

Ikon i dialogrutan Formatmall

Formatmallstyp

Ikonen Styckeformat

Styckeformat anger hur text i ett dokument ser ut på styckenivå. När du använder ett styckeformat för text används styckeformatet i hela stycket. Styckeformat används normalt till att styra den övergripande formateringen av stora textavsnitt, till exempel brödtexten i ett nyhetsbrev eller en broschyr.

Ett styckeformat kan innehålla alla formateringsdefinitioner som ett teckenformat innehåller. Det styr emellertid även alla aspekter av ett styckes utseende, till exempel textjustering, tabbstopp, radavstånd och kanter.

Som standard används styckeformatet Normal för all text i ett nytt och tomt dokument. På samma sätt används styckeformatet Lista för objekt i en lista, till exempel när du skapar en punktlista med kommandot Punkter.

Ikonen Teckenformat

Teckenformat anger också hur texten i ett dokument ser ut, men på teckennivå. Med teckenformat styrs vanligtvis formateringen av mindre textavsnitt, till exempel så att ett ord i en mening framhävs.

Teckenformat innehåller formateringsegenskaper som teckensnitt, storlek, färg, fetstil, kursiv stil, understrykning, kanter och skuggning. Teckenformat innehåller inte formatering som påverkar styckeegenskaper, exempelvis radavstånd, textjustering, indrag och tabbstopp.

Det finns flera inbyggda teckenformat, till exempel Betoning, Diskret betoning och Stark betoning. Vart och ett av dessa inbyggda format kombinerar formatering, exempelvis fetstil, kursiv stil och tilläggsfärg, så att en koordinerad uppsättning typografi skapas. Om du exempelvis använder teckenformatet Betoning formateras texten som fet och kursiv i en tilläggsfärg.

Ikonen Tabellformat

Tabellformat anger hur tabeller ser ut. Det omfattar egenskaper som textformatering på rubrikraden, stödlinjer och tilläggsfärger för rader och kolumner. Du kan använda tabellformat om du snabbt vill tillämpa avancerad formatering med en klickning.

Ikonen Listformatmall

Listformat anger hur listor ser ut. Det omfattar egenskaper som typ av punktlistor och nummerscheman, indrag samt etikettext.

 1. Markera orden, stycket, listan eller tabellen som du vill använda en formatmall på.

 2. Klicka på önskad formatmall under Formatmallar på fliken Start.

  Fliken Start, gruppen Formatmallar

  Om du vill visa fler formatmallar pekar du på en formatmall och klickar sedan på Pil för mer nedan .

  Meddelanden: 

  • När du har använt formatmallar på stycken, rubriker och andra element kan du snabbt använda en uppsättning koordinerade formatmallar på dokumentet. Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och sedan på den formatuppsättning som du vill använda.

  • Om du använder en formatmall på en lista väljer du någon av listformatmallarna. I annat fall kan det hända att punkterna eller numreringen i listan tas bort.

Ändra en formatmall

Om du ändrar en format blir det lättare att ändra formateringen för all text i dokumentet där formatmallen har använts. Om du exempelvis har använt formatmallen Rubrik 1 på kapitelrubrikerna i ett dokument kan du snabbt ändra formateringen för alla kapitelrubriker samtidigt genom att ändra formateringsdefinitionen för formatmallen.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Peka på den formatmall som du vill ändra under Välj det format som ska användas, klicka på Menyknappen Ändra formatmall bredvid formatmallen och klicka sedan på Ändra formatmall.

 3. Gör önskade ändringar.

  Meddelanden: 

  • Om du ändrar en formatmall som andra formatmallar baseras på ändras även de andra formatmallarna. Exempelvis baseras de flesta formatmallarna på formatmallen Normal. Om du ändrar formatmallen Normal ändras även alla andra formatmallar som baseras på Normal.

  • Om du vill använda den ändrade formatmallen i andra dokument som baseras på samma mall markerar du kryssrutan Lägg till dokumentmallen. I Word läggs den ändrade formatmallen till i mallen som är kopplad till det aktiva dokumentet.

Skapa en formatmall

Du kan skapa en format genom att själv definiera alla inställningar, eller så kan du spara tid genom att skapa en ny formatmall genom att ändra en befintlig.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Klicka på Ny formatmall.

  Klicka på Nytt format under Formatmallar

 3. Ange ett namn på den nya formatmallen i rutan Namn.

 4. Markera önskade alternativ eller klicka på popup-menyn Format om du vill se fler alternativ.

  Välj alternativ eller klicka på Format

  Tips: Om du vill basera en ny formatmall på formaterad text markerar du texten innan du klickar på Ny formatmall Knappen Nytt format . Dialogrutan Ny formatmall öppnas med samma attribut som i den markerade texten, och allt du behöver göra är att ange ett nytt namn på formatmallen.

Ta bort en formatmall

I Word kan du ta bort alla formatmallar som du har skapat, men det går inte att ta bort någon av de inbyggda formatmallarna som ingår i Word. När du tar bort en formatmall används formatmallen Normal på alla stycken som är formaterade med den borttagna formatmallen. Den borttagna formatmallens definition tas också bort från listan med formatmallar.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Peka på den formatmall som du vill ta bort under Välj det format som ska användas, klicka på Menyknappen Ändra formatmall bredvid formatmallen och klicka sedan på Ta bort.

Arbeta med snabbformat

Om du har använt format för stycken, rubriker och andra element i dokumentet kan du använda en uppsättning samordnade snabbformat. Snabbformatuppsättningar (t.ex. Distinkt) är en samling format som har utformats för att fungera tillsammans och ge ett attraktivt och proffsigt dokument. En snabbformatuppsättning kan till exempel innehålla format för flera olika rubriknivåer, brödtext, citat och en titel. Även om en snabbformatuppsättning sannolikt innehåller alla de format du behöver så kan du lägga till ett nytt format eller ändra befintliga format bland snabbformaten, så att de fungerar som du vill i dokumentet. När du lägger till eller ändrar format kan du spara den nya formatkombinationen som ett anpassat snabbformat med ett annat namn.

Vad vill du göra?

När du tillämpar en snabbformatuppsättning i ditt dokument ändras automatiskt alla format i dokumentet till det som är definierat i snabbformaten. Om du inte gillar det snabbformat du har använt kan du enkelt välja ett annat. Word uppdaterar automatiskt utseendet i dokumentet utifrån det nya snabbformat du väljer.

 • Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och sedan på den formatuppsättning som du vill använda.

Du kan ändra attributen i ett befintligt format, till exempel ett rubrik- eller listformat, och sedan spara det som en del av ett anpassat snabbformat.

 1. På fliken Start, under Format, håller du ned CONTROL och klickar på det format du vill ändra, och klickar sedan på Ändra.

 2. Gör de formatändringar du vill i dialogrutan Ändra formatmall, markera kryssrutan Lägg till i snabbformatslistan och klicka på OK.

 3. Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och klicka sedan på Spara som snabbformatsuppsättning.

 4. Ange ett namn på snabbformatuppsättningen i rutan Spara som och klicka på OK.

Du kan lägga till ett nytt format i en snabbformatsuppsättning.

 1. Klicka på Hantera de formatmallar som används i dokumentet Hantera de formatmallar som används i dokumentet under Formatmallar på fliken Start.

 2. Klicka på Ny formatmall.

  Klicka på Nytt format under Formatmallar

 3. Ange ett namn på den nya formatmallen i rutan Namn.

 4. Markera önskade alternativ eller klicka på popup-menyn Format om du vill se fler alternativ.

  Välj alternativ eller klicka på Format

 5. Välj Lägg till i snabbformatslistan och klicka på OK.

 6. Klicka på Ändra snabbformatinställningar Knappen Ändra snabbformatinställningar under Formatmallar på fliken Start och klicka sedan på Spara som snabbformatsuppsättning.

 7. Ange ett namn på snabbformatuppsättningen i rutan Spara som och klicka på OK.

Du kan ta bort anpassade snabbformatuppsättningar när du inte längre behöver dem.

 1. Öppna Finder och navigera till mappen /Users/användarnamn/Library/Application Support/Microsoft/Office/Style Sets.

 2. Dra den anpassade snabbformatuppsättning du vill ta bort till papperskorgen.

Se även

Visa var formatmallar används i ett dokument

Kopiera format och autotext mellan olika dokument eller mallar

Skillnader mellan mallar, teman och formatmallar i Word

Ändra eller ta bort ett tema

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×