Anpassa ett diagram i Office för Mac

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du har skapat ett diagram kan du anpassa det så att dina data presenteras på bästa sätt. Du kan formatera enskilda diagramelement, som bland annat titel diagramområde, rityta, dataserie och axel.

Viktigt!: Du måste ha Excel installerat för att kunna skapa eller ändra ett diagram. Du kan beställa en instans av Excel på Microsofts webbplats.

Ett Office-diagram med bildtext

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Rityta

Bildtext 3 Förklaring

Steg 4 Axelrubriker

Bildtext 5 Axeletiketter

Bildtext 6 Skalstreck

Bildtext 7 Stödlinjer

Obs!: Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Följ de här instruktionerna för att anpassa diagram i Word 2016 för Mac, PowerPoint 2016 för Mac och Excel 2016 för Mac.

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > Diagramrubrik, och klicka sedan på alternativet rubrik som du vill använda.

 4. Skriv rubriken i rutan Diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > Axelrubriker, och välj sedan ett alternativ för axel rubrik.

 4. Skriv texten i rutan Axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

För en vågrät axel kan du lägga till etiketten till vänster eller till höger om ritytan. För en lodrät axel kan du lägga till etiketten till ovanför eller under ritytan.

Obs!: Alternativen kan vara omvända för liggande och stående stapeldiagram.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > axlar > fler alternativ för axel.

 4. Expandera etiketter och väljer de alternativ som du vill använda i fönstret Formatera axel. Du kan ändra intervallet för etikett, avståndet från axlar och etikettens position.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

En förklaring kan göra diagrammet mer lättläst eftersom etiketterna för dataserierna placeras utanför rityta i diagrammet. Du kan ändra förklaringens placering och anpassa färger och teckensnitt. Du kan också redigera texten i förklaringen och ändra ordningen på posterna i förklaringen.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > förklaring.

 4. Om du vill ändra placeringen av förklaringen väljer du höger, Överkant, vänster eller Nederkant. Om du vill ändra format på förklaringen, klicka på Fler alternativ för förklaring och gör önskade formatändringar som du vill använda.

  Beroende på diagramtypen kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till dataetiketter som visar datavärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > dataetiketter.

 4. Välj en plats för dataetikett. Klicka på Fler alternativ för dataetiketter för fler alternativ och välj sedan de alternativ som du vill använda i åtgärdsfönstret Dataetiketter.

Du kan formatera en axel så att du visar större eller mindre skalstreck med intervall du väljer själv.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > axlar > fler alternativ för axel.

 4. Expandera Skalstreck i fönstret Formatera axel och sedan på alternativ för huvud- och delversioner tick Markera datatyper som stöds.

  När du har lagt till skalstreck kan du ändra intervallen mellan märkena genom att ändra värdet i rutan intervallet mellan markeringar.

Du kan göra informationen i ett diagram mer lättläst genom att visa vågräta och lodräta stödlinjer som sträcker sig över ritytan i diagrammet. Du kan även visa stödlinjer för djup i 3D-diagram. Stödlinjer kan visas för större och mindre enheter, och de justeras efter större och mindre skalstreck längs axlarna när de visas.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramdesign.

 3. Klicka på Lägg till diagramelement > stödlinjer.

 4. Välj den axel som du vill använda stödlinjer till eller klicka på Fler alternativ för stödlinjer om du vill öppna fönstret Formatera välkänd stödlinjer. Du kan ändra Linjegenomskinlighet, lägga till pilar och använda skugga, ljussken och mjuka kanter effekter.

  Beroende på vilken typ av datatabell eller diagram det gäller kanske vissa alternativ för stödlinjer inte är tillgängliga.

Word

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan in en diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på den axel du vill lägga till rubriken för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan in en axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

För en vågrät axel kan du lägga till etiketten till vänster eller till höger om ritytan. För en lodrät axel kan du lägga till etiketten till ovanför eller under ritytan.

Obs!: Alternativen kan vara omvända för liggande och stående stapeldiagram.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka sedan på den vågräta eller lodräta axeln och klicka på den typ av axeletikett du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Som standard beräknas minsta och största skalvärden för varje axel i ett diagram automatiskt. Du kan dock anpassa skalan så att den bättre passar dina behov. Om alla datapunkter i datatabellen exempelvis är mellan 60 och 90 kanske du vill låta värdeaxeln (y) gå från 50 till 100 i stället för från 0 till 100. När en värdeaxel täcker ett mycket stort intervall kan du även ändra axeln till en logaritmisk skala (kallas även logaritmisk skala).

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka på den axel du vill ändra och klicka på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 4. I navigeringsfönstret klickar du på Skala och anger sedan önskade alternativ under Skala för vågrät axel eller Skala för lodrät axel.

En förklaring kan göra diagrammet mer lättläst eftersom etiketterna för dataserierna placeras utanför rityta i diagrammet. Du kan ändra förklaringens placering och anpassa färger och teckensnitt. Du kan också redigera texten i förklaringen och ändra ordningen på posterna i förklaringen.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Om du vill ändra placeringen av förklaringen klickar du på Förklaring under Etiketter och klickar sedan på önskad placering.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Om du vill ändra format för förklaringen klickar du på Förklaring under Etiketter. Klicka sedan på Alternativ för förklaring och på önskade formatändringar.

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till dataetiketter som visar datavärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den dataetikettyp som du vill använda i den övre delen av listan.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 4. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

Du kan formatera en axel så att du visar större eller mindre skalstreck med intervall du väljer själv.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka på den axel du vill ändra och klicka på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 4. I navigeringsfönstret klickar du på Skalstreck och sedan på önskade alternativ.

  När du har lagt till skalstreck kan du ändra intervallen mellan märkena genom att klicka på Skala i navigeringsfönstret och sedan göra de ändringar du vill.

Du kan göra informationen i ett diagram mer lättläst genom att visa vågräta och lodräta stödlinjer som sträcker sig över ritytan i diagrammet. Du kan även visa stödlinjer för djup i 3D-diagram. Stödlinjer kan visas för större och mindre enheter, och de justeras efter större och mindre skalstreck längs axlarna när de visas.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Axlar klickar du på Stödlinjer, pekar på den axel du vill lägga till stödlinjer för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Obs!: Beroende på vilken typ av datatabell eller diagram det gäller kanske vissa alternativ för stödlinjer inte är tillgängliga.

 1. Klicka på UtskriftslayoutVisa-menyn.

 2. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 3. Under Axlar klickar du på Stödlinjer. Peka på den axel där du vill formatera stödlinjerna och klicka på Alternativ för stödlinjer.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 4. Gå till navigeringsfönstret och klicka på Linje, Skugga eller Ljussken och mjuka kanter. Ändra sedan de inställningar du vill använda.

PowerPoint

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan in en diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på den axel du vill lägga till rubriken för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan in en axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

För en vågrät axel kan du lägga till etiketten till vänster eller till höger om ritytan. För en lodrät axel kan du lägga till etiketten till ovanför eller under ritytan.

Obs!: Alternativen kan vara omvända för liggande och stående stapeldiagram.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka sedan på den vågräta eller lodräta axeln och klicka på den typ av axeletikett du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Som standard beräknas minsta och största skalvärden för varje axel i ett diagram automatiskt. Du kan dock anpassa skalan så att den bättre passar dina behov. Om alla datapunkter i datatabellen exempelvis är mellan 60 och 90 kanske du vill låta värdeaxeln (y) gå från 50 till 100 i stället för från 0 till 100. När en värdeaxel täcker ett mycket stort intervall kan du även ändra axeln till en logaritmisk skala (kallas även logaritmisk skala).

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka på den axel du vill ändra och klicka på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Skala och anger sedan önskade alternativ under Skala för vågrät axel eller Skala för lodrät axel.

En förklaring kan göra diagrammet mer lättläst eftersom etiketterna för dataserierna placeras utanför rityta i diagrammet. Du kan ändra förklaringens placering och anpassa färger och teckensnitt. Du kan också redigera texten i förklaringen och ändra ordningen på posterna i förklaringen.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Om du vill ändra placeringen av förklaringen klickar du på Förklaring under Etiketter och klickar sedan på önskad placering.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Om du vill ändra format för förklaringen klickar du på Förklaring under Etiketter. Klicka sedan på Alternativ för förklaring och på önskade formatändringar.

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till dataetiketter som visar datavärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den dataetikettyp som du vill använda i den övre delen av listan.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

Du kan formatera en axel så att du visar större eller mindre skalstreck med intervall du väljer själv.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka på den axel du vill ändra och klicka på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Skalstreck och sedan på önskade alternativ.

  När du har lagt till skalstreck kan du ändra intervallen mellan märkena genom att klicka på Skala i navigeringsfönstret och sedan göra de ändringar du vill.

Du kan göra informationen i ett diagram mer lättläst genom att visa vågräta och lodräta stödlinjer som sträcker sig över ritytan i diagrammet. Du kan även visa stödlinjer för djup i 3D-diagram. Stödlinjer kan visas för större och mindre enheter, och de justeras efter större och mindre skalstreck längs axlarna när de visas.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Stödlinjer, pekar på den axel du vill lägga till stödlinjer för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Obs!: Beroende på vilken typ av datatabell eller diagram det gäller kanske vissa alternativ för stödlinjer inte är tillgängliga.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Stödlinjer. Peka på den axel där du vill formatera stödlinjerna och klicka på Alternativ för stödlinjer.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 3. Gå till navigeringsfönstret och klicka på Linje, Skugga eller Ljussken och mjuka kanter. Ändra sedan de inställningar du vill använda.

Excel

Du kan lägga till en rubrik för diagrammet.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Klicka på Diagramrubrik under Etiketter och sedan på den du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Diagramrubrik och skriv sedan in en diagramrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

Du kan lägga till en rubrik för varje axel i ett diagram. Axelrubriker finns vanligtvis tillgängliga för alla axlar som kan visas i ett diagram, inklusive djupaxlar (serie) i 3D-diagram.

Vissa diagramtyper (till exempel polärdiagram) innehåller axlar, men kan inte visa axelrubriker. Diagramtyper som inte innehåller axlar (till exempel cirkeldiagram och ringdiagram) kan inte heller visa axelrubriker.

Ett diagram med en rubrik och axelrubriker

Bildtext 1 Diagramrubrik

Bild av knapp Axelrubriker

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Axelrubriker, pekar på den axel du vill lägga till rubriken för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Markera texten i rutan Axelrubrik och skriv sedan in en axelrubrik.

  Du formaterar rubriken genom att markera texten i rubrikfältet och sedan välja önskad formatering under Teckensnitt på fliken Start.

För en vågrät axel kan du lägga till etiketten till vänster eller till höger om ritytan. För en lodrät axel kan du lägga till etiketten till ovanför eller under ritytan.

Obs!: Alternativen kan vara omvända för liggande och stående stapeldiagram.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka sedan på den vågräta eller lodräta axeln och klicka på den typ av axeletikett du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Som standard beräknas minsta och största skalvärden för varje axel i ett diagram automatiskt. Du kan dock anpassa skalan så att den bättre passar dina behov. Om alla datapunkter i datatabellen exempelvis är mellan 60 och 90 kanske du vill låta värdeaxeln (y) gå från 50 till 100 i stället för från 0 till 100. När en värdeaxel täcker ett mycket stort intervall kan du även ändra axeln till en logaritmisk skala (kallas även logaritmisk skala).

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka på den axel du vill ändra och klicka på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Skala och anger sedan önskade alternativ under Skala för vågrät axel eller Skala för lodrät axel.

En förklaring kan göra diagrammet mer lättläst eftersom etiketterna för dataserierna placeras utanför rityta i diagrammet. Du kan ändra förklaringens placering och anpassa färger och teckensnitt. Du kan också redigera texten i förklaringen och ändra ordningen på posterna i förklaringen.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Om du vill ändra placeringen av förklaringen klickar du på Förklaring under Etiketter och klickar sedan på önskad placering.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Om du vill ändra format för förklaringen klickar du på Förklaring under Etiketter. Klicka sedan på Alternativ för förklaring och på önskade formatändringar.

  Beroende på diagramtyp kanske vissa alternativ inte är tillgängliga.

Du kan lägga till dataetiketter som visar datavärden från Excel-bladet i diagrammet.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den dataetikettyp som du vill använda i den övre delen av listan.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Etiketter

 3. Under Etiketter klickar du på Dataetiketter och sedan på den plats där du vill att dataetiketten ska visas i den nedre delen av listan.

Du kan formatera en axel så att du visar större eller mindre skalstreck med intervall du väljer själv.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Axlar. Peka på den axel du vill ändra och klicka på Alternativ för axel.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 3. I navigeringsfönstret klickar du på Skalstreck och sedan på önskade alternativ.

  När du har lagt till skalstreck kan du ändra intervallen mellan märkena genom att klicka på Skala i navigeringsfönstret och sedan göra de ändringar du vill.

Du kan göra informationen i ett diagram mer lättläst genom att visa vågräta och lodräta stödlinjer som sträcker sig över ritytan i diagrammet. Du kan även visa stödlinjer för djup i 3D-diagram. Stödlinjer kan visas för större och mindre enheter, och de justeras efter större och mindre skalstreck längs axlarna när de visas.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Stödlinjer, pekar på den axel du vill lägga till stödlinjer för och klickar sedan på det alternativ du vill använda.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

  Obs!: Beroende på vilken typ av datatabell eller diagram det gäller kanske vissa alternativ för stödlinjer inte är tillgängliga.

 1. Klicka på diagrammet och klicka sedan på fliken Diagramlayout.

 2. Under Axlar klickar du på Stödlinjer. Peka på den axel där du vill formatera stödlinjerna och klicka på Alternativ för stödlinjer.

  Fliken Diagramlayout, gruppen Axlar

 3. Gå till navigeringsfönstret och klicka på Linje, Skugga eller Ljussken och mjuka kanter. Ändra sedan de inställningar du vill använda.

Se även

Skapa diagram

Diagramtyper

Kopiera formatering mellan objekt eller text

Redigera data i ett diagram

Animera text, objekt och diagram i PowerPoint för Mac

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×