Anpassa en webbdelssida

Om du är webbplatsägare eller webbplatsadministratör kan du anpassa din webbdelssida på olika sätt, exempelvis redigera namnlisten för webbdelssidan, lägga till webbdelar, anpassa vyerna över listvywebbdelarna och ändra layout på webbdelssidan. När du lagt till webbdelar på din webbdelssida kan du genom att ansluta webbdelar skapa ännu fler anpassade lösningar för din sida. Länkar till mer information om anslutning av webbdelar finns i avsnittet Se även. Om du har ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, exempelvis Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du anpassa layouten på din webbdelssida ytterligare. Mer information om hur du med Office SharePoint Designer 2007 redigerar en webbdelssida finns i hjälpen i Office SharePoint Designer 2007.

Vad vill du göra?

Skapa en personlig vy eller återställa den delade vyn på en webbdelssida

Redigera webbdelssidans namnlist

Lägga till en webbdel

Anpassa vyn över en lista eller ett bibliotek i en webbdel

Ändra layouten på en webbdelssida

Skapa en personlig vy eller återställa den delade vyn över en webbdelssida

När du visar en webbplats eller en sida är du automatiskt i en delad vy. Ändringar av sidan som du gör medan du är i den delade vyn är synliga för alla som besöker sidan. Om du skapar en personlig vy över en sida blir ändringarna av sidan som du gör endast synliga för dig.

Skapa en personlig vy

 1. Klicka på Välkommen "Ditt namn" högst upp på sidan, och sedan på Anpassa den här sidan.

 2. Gör önskad ändringar av sidan. Du kan lägga till eller ta bort webbdelar, liksom ändra egenskaperna för andra webbdelar på sidan, anpassa vyerna för listvywebbdelar på sidan och anpassa egenskaperna för andra webbdelar på sidan.

  Obs!: Du kan stänga webbdelar i en personlig vy, men du kan inte ta bort webbdelar från sidan.

 3. När du är färdig klickar du på Avsluta redigeringsläge.

Återställa den delade vyn

Du kan ta bort de ändringar av en webbdelssida som du gjort och återställa de delade egenskapsvärden som är aktuella för webbdelarna på sidan.

Med kommandot Återställ sidinnehåll tar du permanent bort de anpassade egenskapsvärdena för webbdelar och tar permanent bort anpassade webbdelar. Om du vill skapa en ny personlig vy måste du göra om anpassningarna.

 1. Klicka på Välkommen "Ditt namn" högst upp på sidan, och sedan på Återställ sidinnehåll.

 2. När du ombeds bekräfta att du vill återställa sidinnehållet klickar du på OK.

Obs!: Kommandot Återställ sidinnehåll är endast synligt i den personliga vyn och om du tidigare anpassat webbdelssidan.

Överst på sidan

Redigera namnlist för webbdelssida

Namnlisten på en webbdelssida innehåller en titel, en rubrik, en beskrivning och en bild. En administratör eller en användare med tillräcklig behörighet för att ändra en webbdelssida för alla användare kan lägga till, ändra eller ta bort dessa objekt. Titeln, rubriken, beskrivningen och bilden har tillvalskaraktär och kan ändras för alla användare som delar webbdelssidan. De kan däremot inte anpassas för en enskild användare.

En administratör kan också aktivera anonym åtkomst till en server där Windows SharePoint Services körs. När en användare besöker webbdelssidan visas automatiskt en autentiseringsknapp och användaren måste logga in för att kunna visa sidan eller göra ändringar av webbdelssidan.

Obs!: Om webbdelssidan lagras i ett dokumentbibliotek kan det hända att du måste checka ut webbdelssiddokumentet innan det går att göra ändringar som att lägga till webbdelar. När du är klar måste du checka in dokumentet i biblioteket igen så att ändringarna visas för alla användare.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på Redigera egenskaper för namnlist.

 3. Du kan redigera alla de följande attributen för namnlisten i verktygsfönstret: Titel, Rubrik, Beskrivning och Bildlänk.

  Egenskaper för webbdelssidans namnlist

  Obs!: Det går inte att visa eller redigera någon av de här anpassade egenskaperna i en personlig vy.

  Egenskap

  Beskrivning

  Titel

  Huvudtiteln i namnlisten på en webbdelssida. Från början har titeln ett värde som baseras på sidans filnamn, men eftersom titeln är valfri kan du ändra eller ta bort den. Det finns inga längdbegränsningar för titeln.

  Tänk på att en lång titel tar upp mycket utrymme på webbdelssidan och det kan därför vara bra att balansera namnlisten mot resten av webbdelarna på sidan.

  Rubrik

  En valfri kompletterande beskrivning av en webbdelssida. Om du använder en rubrik visas den ovanför titeln i namnlisten på webbdelssidan. Rubriken får vara högst 100 tecken.

  Beskrivning

  Information som kompletterar titeln eller rubriken på en webbdelssida. Beskrivningen är valfri, och om det finns en sådan visas den när användaren pekar på titeln eller rubriken på en webbdelssida. Beskrivningen får vara högst 255 tecken.

  Bildlänk

  En bild (t.ex. en företagslogotyp) som visas till vänster om titeln på webbdelssidan. Bilden är inte obligatorisk. Som standard används en logotyp som du kan ta bort eller byta ut. En bild visas i den storlek som tillhandahålls. Bildfilens plats kan anges antingen som en webbadress eller en sökväg, och följande filtillägg för bildfiler stöds: .bmp, .gif, .jpg, .jpeg och .pict.

  Autentiseringsknapp

  På en server som kör Windows SharePoint Services är anonym åtkomst som standard inaktiverad och användare uppmanas automatiskt att logga in för att få åtkomst till servern. En administratör kan också aktivera anonym åtkomst och bara låta användarna logga in när de vill visa eller ange personliga inställningar för en webbdelssida på servern.

 4. Klicka på OK när du vill spara dina ändringar och stänga verktygsfönstret. Klicka på Verkställ om du vill se ändringarna utan att stänga verktygsfönstret.

Överst på sidan

Lägga till en webbdel

Det går snabbast att lägga till en webbdel på en webbdelssida med dialogrutan Lägg till webbdelar. Du kan med hjälp av dialogrutan snabbt lägga till listor, bibliotek och andra webbdelar på din webbdelssida. Om du är webbplatsadministratör kan du lägga till nya webbdelar i listan som visas i dialogrutan Lägg till webbdelar och du kan skapa anpassade grupper där du kan visa vissa webbdelar tillsammans i listan.

Obs!: Om webbdelssidan lagras i ett dokumentbibliotek kan det hända att du måste checka ut webbdelssiddokumentet innan det går att göra ändringar som att lägga till webbdelar. När du är klar måste du checka in dokumentet i biblioteket igen så att ändringarna visas för alla användare.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på Lägg till en webbdel i den webbdelszon där du vill lägga till webbdelen.

 3. Markera i dialogrutan Lägg till webbdelar kryssrutan för den webbdel som du vill lägga till på sidan.

  Olika typer av webbdelar

  I Windows SharePoint Services ingår det ett flertal webbdelar som är klara att användas med din webbplats. Du kan använda de här inbyggda webbdelarna, anpassa dem efter behov eller skapa nya webbdelar och ladda upp dem så att de används på hela webbplatsen.

  Standardwebbdelar

  Följande webbdelar ingår som standard på alla webbplatser och kan anpassas så att de passar din grupps behov. Många av de här webbdelarna kan också anslutas till varandra och skapa en mängd olika unika lösningar:

  • Innehållsredigeraren     Du kan använda webbdelen Innehållsredigeraren till att lägga till formaterad text, tabeller, hyperlänkar och bilder på en webbdelssida.

  • Formulär     Du kan använda formulärwebbdelen till att ansluta till och filtrera en kolumn med data i en annan webbdel. Båda webbdelarna måste köras på samma server.

  • Bild     Du kan använda bildwebbdelen till att lägga till en bild eller grafik på en webbdelssida. Du kan koordinera bilden med andra webbdelar på sidan på ett enklare sätt genom att styra den vertikala justeringen och bakgrundsfärgen för bilden inuti bildwebbdelen, genom att redigera dess anpassade egenskaper i en delad vy.

  • Listvy    Du kan med listvywebbdelen visa och ändra list- och biblioteksdata på din webbplats och ansluta till andra webbdelar, inklusive andra listvywebbdelar. Listor utgör information som du delar med dina kolleger och ofta visar i tabellformat. Listvyer visar den här informationen på flera sätt för olika ändamål, exempelvis för filtrering, sortering och markering av specifika kolumner.

   Obs!: Det finns ingen webbdel som kallas för Listvy. När du skapar en lista på din webbplats skapas automatiskt en listvywebbdel som får namnet efter listan. Om du till exempel skapar en lista som heter Båtar blir en webbdel som heter Båtar tillgänglig i Webbplatsnamn-galleriet. Webbdelen visar automatiskt de data som finns i listan du har skapat.

  • Sidvisning     Du kan använda webbdelen Sidvisning till att visa en webbsida, fil eller mapp på en webbdelssida. Du länkar till innehållet genom att ange en hyperlänk, en filsökväg eller ett mappnamn.

  • Webbplatsanvändare     Du kan använda webbdelen Webbplatsanvändare till att visa en lista över användare och grupper som har tillåtelse att använda en webbplats. Webbdelen Webbplatsanvändare visas automatiskt på en dokumentarbetsytas startsida. Du kan även lägga till webbdelen Webbplatsanvändare på valfri webbdelssida.

   Obs!: På webbplatser som körs på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 och tidigare kallas webbdelen Webbplatsanvändare för Medlemmar.

  • XML     Du kan använda XML-webbdelen till att visa XML (Extensible Markup Language) och använda XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) på XML innan innehållet visas. Du kan till exempel ha en XML-fil som innehåller en lista med båtar, priser och länkar till bilder på båtarna. Med XSLT kan du transformera data och visa en lista med båtar och priser och göra båtnamnet till en hyperlänk så att bilden visas i ett separat fönster.

   Förkonfigurerade listvywebbdelar

   Följande webbdelar är inbyggda i Windows SharePoint Services gruppwebbplatsmall och konfigureras automatiskt och redo att användas på en webbdelssida när du skapar en ny gruppwebbplats. Olika kombinationer av de här webbdelarna inkluderas när du skapar en gruppwebbplats, beroende på vilken webbplatsmall du väljer.

   Obs!: De här webbdelarna härleds från listvywebbdelen och använder förkonfigurerade webbdelsmallar för att skapa deras unika layout och design. Om du vill lägga till data i de här listorna går du till Snabbstart, klickar på Visa allt webbplatsinnehåll och sedan på Listor. På sidan Allt webbplatsinnehåll klickar du på namnet på listan som du vill lägga till data för.

  • Meddelanden     Med webbdelen Meddelanden kan du publicera nyheter, status och annan kort information som du vill dela med gruppmedlemmar.

  • Kalender     Med webbdelen Kalender kan du visa kommande händelser eller gruppscheman.

  • Länkar     Med webbdelen Länkar kan du publicera hyperlänkar till webbsidor som är intressanta för gruppen.

  • Delade dokument     Med webbdelen Delade dokument kan du dela filer från standarddokumentbiblioteket med webbplatsanvändare.

  • Uppgifter     Med webbdelen Uppgifter tilldelar du en uppgift till en medlem i gruppen, anger förfallodatum och prioritet samt indikerar uppgiftens status och förlopp.

  • Gruppdiskussion     Med webbdelen Gruppdiskussion kan du skapa ett forum för att prata om ämnen som är intressanta för gruppen.

   Anpassade webbdelar

   Genom att arbeta i en programmeringsmiljö som är kompatibel med Windows SharePoint Services (som Microsoft Visual Studio) kan utvecklarna utnyttja alla funktioner i Microsoft ASP.NET för att skapa anpassade webbdelar. En webbdelssida är en ASP.NET-fil (.aspx) och webbdelar baseras på webbformulärkontroller. Om utvecklarna vill förbättra webbdelssidor ytterligare kan de skapa sina egna webbdelar som ger nya funktioner. Utvecklarna kan också lägga till anpassade egenskaper i webbdelarna, lägga till anpassade verktyg i verktygsfönstret för specialiserade användargränssnitt och ansluta till andra webbdelar med hjälp av webbdelsanslutningar. Mer information om att skapa och distribuera webbdelar finns i Windows SharePoint Services 3.0 SDK som finns i Välkommen till Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

   Det går även att använda webbdelar som andra personer eller företag har skapat. Du måste dock ha rätt behörighet för att kunna lägga till en webbdel från tredje part på din webbdelssida eller webbplats. Det kan hända att vissa webbdelar måste distribueras direkt på servern. Om det inte går att lägga till en webbdel från tredje part på din webbdelssida eller webbplats kontaktar du administratören för att få hjälp.

  Du kan lägga till fler än en typ av webbdel, genom att markera ytterligare kryssrutor för de webbdelar som du vill lägga till.

 4. Klicka på Lägg till.

Överst på sidan

Anpassa vyn över en lista eller ett bibliotek i en webbdel

När du har lagt till en listvywebbdel på en webbdelssida kan du anpassa vyn så att bara den information som du vill visa återges på sidan. Du redigerar den aktuella vyn från webbdelssidan.

Du kan också skapa anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek, som du kan använda för att visa olika uppsättningar med information i olika instanser av webbdelen för den listan eller det biblioteket. Du skapar anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek med hjälp av Visa-menyn Visa-menyn för den lista eller det bibliotek som du vill anpassa. Länkar till mer information om att skapa anpassade vyer av en lista eller ett bibliotek finns i avsnittet Se även.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Klicka på Webbdel-menyn Webbdelsmeny för den webbdel som du vill anpassa, och klicka på Ändra delad webbdel.

 3. Klicka på Redigera aktuell vy i verktygsfönstret.

 4. I avsnittet Kolumner kan du visa och dölja kolumner genom att markera olika kryssrutor. Skriv in ordningsnumren för kolumnerna i vyn bredvid namnet på respektive kolumn.

 5. Välj om och hur informationen ska sorteras i avsnittet Sortera. Du kan använda två kolumner för sortering, till exempel först efter författare och sedan efter filnamn för varje författare.

 6. Välj om och hur du vill att informationen ska filtreras i avsnittet Filter. I en filtrerad vy visas ett mindre urval av data, till exempel bara de objekt som skapats av en viss avdelning eller de som har Godkänd som status.

 7. I sektionen Gruppera kan du gruppera poster med samma värde i respektive sektioner, exempelvis en utvidgningsbar sektion för dokument av en viss författare.

 8. I sektionen Summor kan du räkna antalet poster i en kolumn, exempelvis det totala antalet ärenden. I en del fall kan du göra en sammanfattning av ytterligare information, som genomsnitt.

 9. I avsnittet Format väljer du det format som du vill använda för vyn, till exempel en skuggad lista där varannan rad är skuggad.

 10. Om listan eller biblioteket innehåller mappar kan du skapa en vy där mapparna inte finns med, en så kallad platt vy. Om du vill att alla listobjekt ska visas på samma nivå klickar du på Visa alla objekt utan mappar.

 11. Om listan eller biblioteket är omfattande kan du begränsa hur många filer som kan visas i listan eller biblioteket, och hur många filer som kan visas på en och samma sida. Välj de alternativ som du vill använda i avsnittet Objektgräns.

 12. Om du vill kunna visa listan eller biblioteket på en mobil enhet väljer du lämpliga alternativ i avsnittet Mobil.

 13. Klicka på OK.

Överst på sidan

Ändra layouten på en webbdelssida

Du kan flytta runt webbdelar på en webbdelssida så att de placeras i valfri ordning, på alla webbdelszoner du önskar. När du visar en webbplats i en webbläsare kan du inte ändra mallen som du valt när du skapade webbdelssidan. Om du har ett webbdesignprogram som är kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, exempelvis Office SharePoint Designer 2007, kan du ändra på webbdelssidans struktur ytterligare.

Obs!: Om webbdelssidan lagras i ett dokumentbibliotek kan det hända att du måste checka ut webbdelssiddokumentet innan det går att göra ändringar som att lägga till webbdelar. När du är klar måste du checka in dokumentet i biblioteket igen så att ändringarna visas för alla användare.

 1. På menyn Webbplatsåtgärder Bild av knapp klickar du på Redigera sida.

 2. Dra webbdelarna till nya platser eller webbdelszoner på sidan.

 3. När du är färdig klickar du på Avsluta redigeringsläge.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×