Anpassa en vy genom att skapa ett användargränssnittsmakro

Med gränssnittsmakron kan du utföra åtgärder som att öppna en annan vy, tillämpa ett filter eller skapa en ny post. Det finns två olika typer: ”Inbäddade” användargränssnittsmakron som bifogas direkt till användargränssnittsobjekt som kommandoknappar, kombinationsrutor eller knappobjekt i Åtgärdsfältet, och ”fristående” användargränssnittsmakron som finns i makroobjekt.

Genom att anropa ett makro från ett annat makro kan du återanvända fristående användargränssnittsmakron så att du inte behöver återskapa koden. Fristående användargränssnittsmakron visas under Makron i navigeringsfönstret. Du kan dock inte köra dem därifrån. Använd åtgärden KörMakro om du vill köra ett fristående användargränssnittsmakro från ett inbäddat användargränssnittsmakro.

Skapa ett inbäddat användargränssnittsmakro

Inbäddade användargränssnittsmakron körs när särskilda händelser inträffar i en vy, t.ex. en knappklickning, ett objekt väljs i en kombinationsruta eller en vy läses in. Inbäddade makron blir en del av vyn eller kontrollen där de är inbäddade.

Du kan bifoga ett användargränssnittsmakro till dessa händelser i en kontroll eller vy:

Händelsetyp

När den inträffar

Efter uppdatering

Inträffar när du skriver data i en kontroll eller markerar ett objekt i en listkontroll.

Vid klickning

Inträffar när en kontroll markeras.

Vid ny post

Inträffar när användaren går till en annan post i vyn.

Vid inläsning

Inträffar när en vy öppnas.

Varje kontroll stöder dessa händelser:

Kontroll eller objekttyp

Händelser som stöds

Knapp i Åtgärdsfältet

Vid klickning

Komplettera automatiskt

Efter uppdatering, Vid klickning

Knapp

Vid klickning

Kryssruta

Efter uppdatering

Kombinationsruta

Efter uppdatering

Hyperlänk

Efter uppdatering, Vid klickning

Bild

Vid klickning

Etikett

Vid klickning

Textruta med flera rader

Efter uppdatering, Vid klickning

Textruta

Efter uppdatering, Vid klickning

Visning

Vid ny post, Vid inläsning

Så här skapar du ett inbäddat användargränssnittsmakro:

 1. Markera kontrollen som du vill bädda in makrot i.

 2. Klicka på knappen Åtgärder. Dialogrutan Åtgärder öppnas för den anpassade åtgärden.

  Knappen Åtgärder för en kommandoknapp i en vy.

 1. Klicka på händelsen som du vill bifoga makrot till.
  I Access visas ett tomt makro i Designvyn och här kan du lägga till åtgärder.

Skapa ett fristående användargränssnittsmakro

 1. Klicka på Start > Avancerat > Makro.

I Access visas ett tomt makro i Designvyn och här kan du lägga till åtgärder.

 1. Klicka på Spara. Ange ett namn för makrot i rutan Makronamn och klicka sedan på OK.

Tips om att skapa användargränssnittsmakron

Dessa tips kan underlätta processen.

 • En hänvisning till ett fält i ett makro ska ha formatet [TableName].[FieldName]. Du kan t.ex. använda [Tasks].[Due Date] om du vill hänvisa till fältet Förfallodatum och [Tasks].[Status] om du vill hänvisa till fältet Status.

 • Eftersom det inte går att växla mellan olika flikar när du arbetar i dem skriver du ned namnen på alla tabeller, fält och kontroller som du ska använda innan du skapar ett inbäddat användargränssnittsmakro.

 • Spara ofta.

Gäller för: Access 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk