Office
Logga in

Anpassa en diskussionstavla

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

En diskussionstavla är ett forum där deltagarna kan diskutera olika ämnen med varandra. De flesta webbplatsmallar har funktioner för upprättande av diskussionstavlor, och många webbplatser och arbetsytor har den inbyggda diskussionstavlan Gruppdiskussion. Som webbplatsägare kan du anpassa diskussionstavlorna.

Artikelinnehåll

Om hur du anpassar diskussionstavlor

Skapa en vy

Redigera en vy

Ta bort en vy

Ange den offentliga standardvyn

Om att anpassa diskussionstavlor

Det finns flera alternativ för anpassning av vyer och funktioner som är specifika för diskussionstavlor. Nya vyer som du skapar för diskussionstavlor måste baseras på befintliga vyer. Som standard ingår följande vyer:

 • Ämnesvy    Den här vyn är bara tillgänglig i mappen på den översta nivån (diskussionstavlans högsta nivå). I vyn visas namnen på diskussionerna och andra metadata om diskussionerna. Namnet på varje diskussion visas som en länk i kolumnen Ämne. Du kan klicka på länken om du vill visa en mapp på en lägre nivå, där inläggen för en viss diskussion visas.

  Obs!: Det går att använda en annan vy för mappen på den översta nivån, till exempel en trådad eller otrådad vy, men vi rekommenderar att det inte görs. Använd ämnesvyn eller en vy som baseras på ämnesvyn i stället.

 • Otrådad vy    Som standard är den här vyn bara tillgänglig i mappar för diskussionens innehållstyp. Det innebär att vyn inte är tillgänglig i mappen på den översta nivån. I vyn visas diskussionsämnet och alla inlägg i diskussionen på en sida.

 • Trådad vy    Som standard är den här vyn bara tillgänglig i mappar för diskussionens innehållstyp. Det innebär att vyn inte är tillgänglig i mappen på den översta nivån. I den här vyn visas diskussionsämnet på en sida, alla inlägg är indragna och svar på tidigare inlägg är indragna ytterligare. Det är enkelt att se om ett inlägg har införts direkt under ämnet eller som svar på andra svar.

Obs!: När du skapar en vy kan du ange om den ska vara personlig eller offentlig. Observera att en personlig vy bara är tillgänglig för den som definierade den, medan en offentlig vy är tillgänglig för alla.

I följande tabell beskrivs de konfigurationsalternativ som webbplatsägarna kan ange när de skapar vyer för diskussionstavlor. De flesta av alternativen är även tillgängliga vid redigering av befintliga vyer.

Obs!: Du måste ha behörighet att hantera eller ändra listor för att kunna anpassa de flesta inställningarna för listor.

Konfigurationsalternativ

Åtgärder

Namn

Ange ett unikt namn för vyn och ange om den ska vara en offentlig standardvy.

Obs!: Kryssrutan Gör den här vyn till standardvy gäller inte för personliga vyer, utan bara för offentliga vyer.

Målgrupp

Ange om vyn är personlig eller offentlig.

Obs!: Alternativet är bara tillgängligt när vyn skapas.

Kolumner

Välj de kolumner som ska visas i vyn och ange i vilken ordning kolumnerna ska visas.

Sortera

Välj primära och sekundära kolumner för sortering och ange om sorteringen ska vara stigande eller fallande.

Filter

Ange om alla objekt (diskussioner och svar) ska visas i vyn eller om objekten ska filtreras. Klicka på Visa fler kolumner om du vill filtrera på fler än två kolumner.

Obs!: Om du väljer att filtrera objekten rekommenderar vi att du väljer en kolumn som är indexerad i den första satsen för snabbare återgivning av sidan.

Gruppera

Ange om diskussionerna ska grupperas efter en viss kolumn. Du kan till exempel välja att gruppera alla diskussioner som har skapats av en viss användare eller på en viss dag.

Grupperade diskussioner visas i en trädvy på diskussionstavlans huvudsida. Trädvyn tilldelas namnet på den kolumn som du grupperar efter. Du kan välja om utökad eller komprimerad visning ska användas som standard i trädvyn, och ange antalet grupper som ska visas på varje sida.

Summor

Ange summorna för enskilda kolumner i vyn. Om du väljer alternativet Antal för en viss kolumn visas kolumnens objektantal på diskussionstavlans huvudsida. Vissa kolumner har Maximum- och Minimum-alternativ, där kolumnens högsta och lägsta värden visas.

Format

Välj något av de fördefinierade formaten för vyn.

Mappar

Du kan anpassa vyerna med följande alternativ:

 • Ange om objekt ska visas i mappar eller utan mappar.

  Om du för trådade eller otrådade vyer väljer att visa objekt i mappar, visas diskussionens ämne överst i listan för mappar på lägre nivåer. Om du väljer att visa objekt utan mappar, visas samma objektlista utan ämnet överst i listan.

  Obs!: Som standard visas objekten i mappar i ämnesvyn, vilket är den rekommenderade inställningen.

 • Visa den här vyn i alla mappar, bara i mappen på den översta nivån eller i mappar för en viss innehållstyp.

  Obs!: De flesta vyer passar inte så bra för både mappen på den översta nivån och mappar på lägre nivåer. Vyer som baseras på ämnesvyn bör bara göras tillgängliga i den översta nivåns mapp, och vyer som baseras på trådade eller otrådade vyer bör bara göras tillgängliga i mappar för en viss innehållstyp.

Objektgräns

Ange det antal objekt som ska visas i vyn. Värdet kan vara en absolut gräns eller också kan du ange att användarna ska kunna visa alla objekt i grupper som har den specificerade storleken.

Överst på sidan

Skapa en vy

Vyer som du skapar för en viss diskussionstavla är tillgängliga för alla diskussioner på diskussionstavlan.

 1. Klicka i Snabbstart på namnet på den diskussionstavla där du vill skapa en vy.

  Om namnet på diskussionstavlan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan.

 2. Klicka på Skapa vyInställningar-menyn.

 3. Klicka på namnet för en befintlig vy som den nya vyn ska baseras på i Starta med en befintlig vy på sidan Skapa vy.

 4. Ange ett unikt namn för den nya vyn i Namn på sidan Skapa vy, och ange om vyn ska vara den offentliga standardvyn.

 5. Ange om vyn ska vara personlig eller offentlig i Målgrupp.

 6. Välj i Kolumner den nya vyns kolumner och deras positioner.

 7. I Sortera väljer du den första och andra kolumnen som vyn ska sorteras efter.

  Välj Ingen om du inte vill sortera.

 8. I Filter väljer du de filtreringsalternativ som ska användas för vyn.

 9. Välj i Mappar de mappalternativ som ska användas i vyn.

  I föregående tabell finns mer information om de alternativ som är tillgängliga på sidan Skapa vy.

 10. Klicka på OK när du är klar med att ange alternativ.

Överst på sidan

Redigera en vy

 1. Klicka i Snabbstart på namnet för den diskussionstavla där du vill redigera en vy.

  Om namnet på diskussionstavlan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill redigera en vy som visas i mappen på den översta nivån väljer du den aktuella vyn på Visa-menyn.

  • Om du vill redigera en vy för inlägg klickar du på namnet för en diskussion och markerar sedan den vy som ska redigeras på Visa-menyn.

 3. Klicka på Ändra den här vynVisa-menyn.

 4. Inför önskade ändringar på sidan Redigera vy och klicka sedan på OK.

  I föregående tabell finns mer information om de alternativ som är tillgängliga på sidan Redigera vy.

Överst på sidan

Ta bort en vy

 1. Klicka i Snabbstart på namnet för den diskussionstavla som du vill ta bort en vy från.

  Om namnet på diskussionstavlan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan.

 2. Klicka på Inställningar för diskussionstavlaInställningar-menyn.

 3. Klicka på namnet på den vy som du vill ta bort på sidan Anpassa diskussion anslagstavla namn diskussion i avsnittet vyer.

 4. Klicka på Ta bort på sidan Redigera vy, och bekräfta genom att klicka på OK.

Överst på sidan

Ange en offentlig standardvy

Du kan definiera en offentlig standardvy för diskussioner och en separat standardvy för svar.

 1. Klicka i Snabbstart på namnet för den diskussionstavla där du vill definiera en offentlig standardvy.

  Om namnet på diskussionstavlan inte visas klickar du på Visa allt webbplatsinnehåll och klicka sedan på namnet på diskussionstavlan.

 2. Klicka på Inställningar för diskussionstavlaInställningar-menyn.

 3. I avsnittet Vyer på sidan Anpassa diskussionstavlans namn klickar du på namnet på den vy du vill ska vara standardvy.

 4. Markera kryssrutan Gör den här vyn till standardvy i avsnittet Namn på sidan Redigera vy. Klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×