Anpassa din Visio Web Access-webbdel

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Bland de anpassningar som du kan göra av en Visio Web Access-webbdel finns ett diagrams visningsalternativ och uppdateringsintervallet för dataanslutna diagram. De här alternativen finns i verktygsfönstret i Visio Web Access.

Öppna verktygsfönstret i Visio Web Access genom att öppna redigeringsläget för webbdelen. Du kan göra det på flera sätt:

  • Klicka på länken Klicka här om du vill öppna verktygsfönstret i en ny Visio Web Access-webbdel.

  • Klicka på pilen som öppnar Visio Web Access-webbdelens meny i webbdelens hörn och klicka sedan på Redigera webbdel.

Diagramvisning

Diagrammets URL

Skriv URL:en till det webbdiagram som du vill visa i webbdelen i rutan Diagrammets URL eller klicka på på knappen Bläddra och navigera fram till .vdw-filen.

Åsidosätta webbdiagrammets standardstartvy

När ett webbdiagram öppnas visas som standard den sida som var öppen när diagrammet senast sparades, med samma zoomning och panoreringsposition som användes då. Du kan åsidosätta detta så att den vy som du väljer när du anger alternativet och klickar på Använd eller OK används.

Tvinga rasterrendering av diagram

Om personen som visar webbdiagrammet har installerat Silverlight 3.0 eller senare kommer webbdiagrammet att renderas med hjälp av Silverlight. I annat fall kommer det att renderas som en bildfil i PNG-format. Om du inte vill att webbdelen ska använda Silverlight, även om Silverlight har installerats på användarens dator, kan du välja det här alternativet.

Intervall för automatisk uppdatering

Om webbdiagrammet är anslutet till en extern datakälla kan du låta webbdelen kontrollera datakällan med jämna mellanrum för att hämta de senaste data. Ange antalet minuter som du vill använda som intervall mellan datauppdateringsförsöken. Lämna värdet 0 (noll) om du hellre vill att användarna ska uppdatera data manuellt genom att klicka på knappen Uppdatera i diagramvisningen.

Formdataobjekt att göra tillgängliga för webbdelsanslutningar

Det finns ett anslutningsalternativ för webbdelar med vilket du kan skicka formdata för valda former till andra webbdelar. Endast de datafält som du anger i den här rutan skickas. Ange namnen på de datafält som du vill skicka. Avgränsa namnen med semikolon.

Verktygsfält och användargränssnitt

Alternativen i det här området i verktygsfönstret är verktyg som är tillgängliga för diagramanvändarna, med undantag för alternativet Visa standardbakgrund. Om du markerar Visa standardbakgrund kommer webbdiagrammets bakgrund att vara grå. Om du avmarkerar alternativet blir bakgrunden transparent.

Du kan ta bort verktyg som du inte vill använda från användargränssnittet genom att avmarkera kryssrutan bredvid de oönskade objekten. Användarna kommer dock att fortfarande kunna utföra en del av de här åtgärderna genom att använda musen eller kortkommandon. Om du helt vill inaktivera funktionaliteten ska du använda alternativen i området Webbritningsinteraktivitet.

Webbritningsinteraktivitet

Markera kryssrutorna bredvid de alternativ som du vill inaktivera för webbdelens användare.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×