Anpassa din Office 365-gruppwebbplats för fillagring och delning

Deltagare: Tom Werner Diane Faigel
Senaste uppdateringen: 1 mars 2017

Om du har ett litet företag med några få anställda är ett av de bästa sätten att konfigurera fildelning och onlinesamarbete att använda OneDrive för företag och en Office 365-gruppwebbplats tillsammans. Anpassa sedan Office 365-gruppwebbplatsen så att du kan dra nytta av fler funktioner för lagring och samarbete.

I denna självstudiekurs ger vi stegvisa instruktioner för att hjälpa dig anpassa din Office 365-gruppwebbplats och dela filer med personer utanför företaget. Du kan utföra alla steg eller bara de steg som intresserar dig.

Om du utför alla stegen i ordning kommer du att ha en grundläggande startsida på din Office 365-gruppwebbplats som ser ut så här:

En bild av den grundläggande gruppwebbplatsen

Du kan även anpassa den så den ser ut ungefär så här, med länkar till delade OneDrive för företag-mappar och en underwebbplats:

En skärmbild av en anpassad gruppwebbplats med en underwebbplats

Steg 1: Anpassa fillagring på Office 365-gruppwebbplatsen

Beräknad tid: 15–20 minuter

I detta steg visar vi hur du lägger till fler dokumentbibliotek till din Office 365-gruppwebbplats för att organisera dina filer. Sedan visar vi hur du kan lägga till en lista med kontakter som du kan koppla till din kontaktlista i Outlook. Båda dessa funktioner är populär för gruppwebbplatser!

Lägga till fler dokumentbibliotek till din gruppwebbplats

Din Office 365-gruppwebbplats innehåller redan ett dokumentbibliotek som du kan börja använda direkt. Om du behöver fler lagringsalternativ är det enkelt att lägga till fler lagringsbehållare till gruppwebbplatsen. Fundera först på hur du vill gruppera filer på Office 365-gruppwebbplatsen och hur du vill namnge lagringsbehållarna så filerna är lätta att hitta. Om du har mycket information att organisera hittar du tips i Planera ditt innehåll för gruppwebbplatsen.

Så här skapar du fler dokumentbibliotek som har namn som är specifika för din verksamhet.

 1. Gå till din Office 365-gruppwebbplats. På Office 365startsidan väljer du Webbplatser > Gruppwebbplats.

 2. På startsidan för din gruppwebbplats väljer du panelen Lägg till listor, bibliotek och andra program.

  Om du vill lägga till en ny lagringsplats på webbplatsen väljer du panelen Lägg till listor, bibliotek och andra appar.

 3. På sidan Dina program väljer du Dokumentbibliotek.

  Om du vill lägga till en ny lagringsplats för dokument väljer du panelen Dokument på sidan Dina appar.

 4. Skriv ett namn för den nya dokumentbiblioteket och välj Skapa.

  Skriv ett namn för dokumentbiblioteket och välj Skapa.

  Det nya dokumentbiblioteket visas på navigeringsmenyn till vänster under Senaste.

  När du har lagt till ett nytt dokumentbibliotek visas det på den högra sidan under Senaste.

 5. För att lägga till fler dokumentlagringsbehållare väljer du lägg till ett program > Dokumentbibliotek igen.

 6. För att ta bort ett dokumentbibliotek hovrar du över bibliotekets panel, väljer knappen Mer(. . .) och väljer sedan Ta bort.

  Om du vill byta namn på eller ta bort ett dokumentbibliotek klickar du på ellips.

 7. För att namnändra ett dokumentbibliotek väljer du Inställningar och sedan Listnamn, beskrivning och navigering. I rutan Namn skriver du det nya namnet och väljer Spara. Välj Webbplatsinnehåll så att du kan fortsätta att lägga till fler dokumentbibliotek.

 8. När du lagt till de dokumentbibliotek du vill ha väljer du Start-länken längst upp i sidan för att gå till startsidan.

  Startsidan för gruppwebbplatsen kommer att likna den som visas nedan, med länkar till dina nya dokumentbibliotek i navigeringsfältet till vänster. I vårt exempel la vi till behållare för Dagordning, Kundfiler, Projekt och Instruktioner.

  Länkar till dina lagringsplatser finns nu i den vänstra navigeringen.

Lägg till listor för att organisera data (kontakter, uppgifter, kalenderhändelser)

Gruppwebbplatsen har en uppsättning standardprogram som hjälper dig att skapa nya sidor för din interna webbplats. Programmen fungerar ungefär som dokumentmallar i Word. När du lägger till ett program till gruppwebbplatsen skapas en sida där du kan ange information i ett specifikt format.

I detta steg använde vi programmet Kontakter för att skapa en sida för en lista med kontaktinformation, exempelvis kontaktinformation för säljare, leverantörer, kunder osv. Vi kopplade sedan denna lista till Outlook så att kontakterna visas när din grupp använder sina Office 365 e-postkonton i Outlook.

Låt oss komma igång med programmet Kontakter.

 1. Start-sidan i gruppwebbplatsen väljer du panelen Lägg till listor, bibliotek och andra program.

  Välj panelen Lägg till listor, bibliotek och andra appar

 2. På sidan Dina program väljer du Kontakter.

  Välj Kontakter-appen

 3. Ange ett namn för din kontaktlista, t.ex. Säljare och leverantörer och välj sedan Skapa. Namnet visas längst upp i kontaktsidan och i navigeringsfältet till vänster.

 4. Välj din nya sida på sidan Webbplatsinnehåll. I detta exempel heter den Säljare och leverantörer.

 5. Välj + nytt objekt för att lägga till en kontakt.

  Välj ny för att lägga till en kontakt

 6. Ange informationen för din första kontakt. Du kan ange information i alla eller bara några rutor. Välj Spara när du är klar.

  Ange information i kontaktformuläret.

  Som standard visas Efternamn, Förnamn, Företag, Telefon arbete, Telefon hem och E-postadress på kontaktsidan. Så här ser det ut med några kontakter tillagda.

  En skärmbild som visar många kontakter tillagda på din sida

 7. För att se den här kontaktlistan med Office 365 e-postkonton i Outlook väljer du Lista > Anslut till Outlook längst upp i sidan.

  Välj Anslut till Outlook om du vill synkronisera kontaktlistan med Outlook

 8. I säkerhetsdialogrutorna väljer du Tillåt två gånger och sedan Ja. Fler säkerhetsdialoger kan visas där du måste ange din Office 365-inloggningsinformation för ditt e-postkonto. Ange din Office 365 e-postadress och ditt lösenord.

 9. Det tar 5–10 minuter innan kontaktinformationen från gruppwebbplatsen visas under Övriga kontakter i Outlook. Välj Skicka och ta emot i Outlook för att uppdatera. Efter detta ser du kontaktinformationen i Outlook.

  En skärmbild av gruppwebbplatsens kontakter när de visas i Outlook

  Kontakter du lägger till i Outlook kommer inte att visas i kontaktlistan i din gruppwebbplats.

  När du konfigurerat gruppwebbplatsen så den ansluter till Outlook, kommer uppdateringar av kontakterna i gruppwebbplatsen automatiskt att uppdateras även i Outlook.

Ta en titt på övriga program som medföljer gruppwebbplatsen. Du kan till exempel använda kalenderprogrammet för att skapa en sida med en kalender för att hålla reda på viktiga händelser. Du kan även använda aktivitetsprogrammet för att hålla reda på och hantera aktiviteter för ett projekt som har en tidslinje. Dessa program kan dock inte ansluta till Outlook.

Steg 2: Anpassa startsidan för din Office 365 gruppwebbplats

Beräknad tid: 30–40 minuter

Du kan anpassa startsidan för gruppwebbplatsen för att hjälpa dig och dina anställda att snabbt komma åt den information ni behöver. Du kan till exempel ha en länk till anställdas OneDrive för företag-mappar och länkar till Dokument, Kontakter, Aktiviteter, Kalendrar och en OneNote-anteckningsbok där du sparar anteckningar och dagordningar för möten.

I det här steget visar vi hur du skapar länkar till viktiga sidor och ordnar informationen på webbplatsen för att den ska vara lätt att komma åt.

Nu sätter vi igång!

Ta bort panelen Komma igång och Nyhetsfeed (3 minuter)

Nu när vi inte längre behöver länkarna Komma igång tar vi bort dem från startsidan. Det betyder inte att vi inte kan fortsätta att anpassa webbplatsen. Alla alternativ för att anpassa gruppwebbplatsen finns fortfarande i menyn Redigera och området Webbplatsinställningar på webbplatsen.

 1. Längst upp i gruppwebbplatsens startsida väljer du Sida > Redigera.

  Klicka sedan på Redigera

 2. Välj Textlayout > Tre kolumner med sidhuvud och sidfot. Det ger dig flest alternativ för sidlayouten.

  En bild som visar hur du väljer Textlayout för design av din startsida.

 3. Hovra över rutan Webbplatsfeed och tryck på Ta bort för att ta bort den. Välj Ta bort för att ta bort Komma igång-panelerna.

  Ta bort panelerna Komma igång

 4. När Meddelande från webbsida visas väljer du OK.

  Vid meddelandet om att ta bort Komma igång för alla klickar du på Ok.

  Du har nu en ren startsida som du kan anpassa.

  En gruppwebbplatssida med bara ett dokumentbibliotek.

Lägga till ett välkomstmeddelande på startsidan (10 minuter)

 1. Om du gick ur redigeringsläget aktiverar du det igen. Längst upp i gruppwebbplatsens startsida väljer du Sida > Redigera.

 2. I den övre rutan anger du ett välkomstmeddelande, t.ex., Välkommen till Contosos interna webbplats! Välj fliken Formatera text och använd sedan teckensnittskontroller för att formatera texten. (Om du ser ett meddelande om att webbdelen inte kan visas, kan du ignorera det.)

  Använd teckensnittskontrollerna längst upp på sidan om du vill formatera välkomstmeddelandet

 3. Välj Spara när du är klar.

Flytta lagringsbehållaren Dokument till vänster sida (5 minuter)

 1. Gå tillbaka till redigeringsläge. Längst upp i gruppwebbplatsens startsida väljer du Sida > Redigera.

 2. Dra och släpp Dokument-rutan på vänster sida. Det kan vara knepigt att få tag i rutan och du kan behöva några försök för att flytta den. (Om du ser ett meddelande om att webbdelen inte kan visas, kan du ignorera det.)

  Webbdelen Flytta dokument

 3. Ändra dokumentbibliotekets titel. Välj Redigera webbdel.

  Ändra rubriken på dokumentbiblioteket.

 4. I rutan på höger sida av skärmen expanderar du avsnittet Utseende. I rutan Titel skriver du Gruppdokument. Gå nedåt och välj OK för att spara.

  Ändra rubriken för standarddokumentbiblioteket till Gruppdokument

Lägga till länkar till dina anställdas OneDrive för företag-mappar (10 minuter)

 1. Medan du fortfarande är i redigeringsläge lägger du till en titel för länkarna till dina anställdas OneDrive för företag-mappar (t.ex. Personlig lagring) i den tomma rutan i mitten av startsidan. Använd menyn längst upp på sidan för att formatera texten.

  I den andra rutan lägger du till en rubrik för Personliga länkar.

 2. Under titeln du just lade till (t.ex.Personlig lagring), listar du namnet på de anställdas OneDrive för företag-mappar och ger dem namn som gör dem enkla att identifiera. I nästa steg gör du om dem till länkar.

  Listar länkar till användare av OneDrive

 3. Markera namnet på en anställds OneDrive för företag-mapp och välj sedan Infoga > Länk > Från adress.

  Markera text och klicka sedan på Infoga, Länk.

 4. Ange URL för en anställds OneDrive för företag-mapp och välj sedan OK. Du kan skapa denna URL enligt detta format: https://<företag>-my.sharepoint.com/personal/<användare>_<företag>_com.

  Om företagsnamnet exempelvis är Contoso och den anställdes användar-ID för Office 365 är Eleni, är URL-adressen för den anställdes OneDrive för företag-mapp https://contoso-my.sharepoint.com/personal/eleni_contoso_com.

  Infoga URL-adressen till OneDrive-mappen.

 5. När du lagt till länkar för alla anställda väljer du Sida > Spara.

  Klicka på Sida och sedan Spara.

När du gjort det kommer startsidan att likna denna med delade dokument på en sida och länkar till anställdas OneDrive_for_Business-mappar i mitten. I detta exempel har vi lagt till lite fler dokument i Gruppdokument så du kan se hur din startsida kan se ut när du lägger till dokument.

Ändra gruppwebbplatsens titel (10 minuter)

 1. På gruppwebbplatsens startsida väljer du Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Webbplatsinställningar.

  Välj knappen Inställningar längst upp till höger och välj sedan Webbplatsinställningar

 2. Under Utseende på sidan Webbplatsinställningar väljer du Titel, beskrivning och logotyp.

  Välj Titel, beskrivning och logotyp under rubriken Utseende.

 3. Ändra titeln för gruppwebbplatsen, till exempel för att tydligt ange att den är för intern användning. Du kan även lägga till en logotyp och en beskrivning. (Beskrivningen visas i interna sökresultat, vilket bara är användbart om du skapar många gruppwebbplatser.) Välj OK.

  Ange informationen för den nya gruppwebbplatsen på sidan Titel, beskrivning och logotyp.

 4. Om du vill att namnet på hyperlänken längst upp på startsidan ska skilja sig från namnet på gruppwebbplatsen, väljer du Redigera länkar i textrutan längst upp på sidan och anger ett nytt namn för hyperlänken, t.ex. Intern gruppwebbplats.

  Om du vill byta namn på hyperlänken högst upp på hemsidan väljer du Redigera länkar.

 5. Välj Spara, även om den verkar grå. Det sparar ändringarna.

Nu ser gruppwebbplatsens startsida ut ungefär så här, med en anpassad titel (Contoso gruppwebbplats) och en anpassad hyperlänk längst upp (Intern gruppwebbplats).

Så här ser din sida ut nu.

Steg 3: Lägg till länkar till viktiga sidor i din gruppwebbplats

Beräknad tid: 30–60 minuter

Du kan göra så att din gruppwebbplats ser professionell ut och är enkel att navigera i genom att lägga till paneler eller ikoner i olika färger som länkar till viktiga sidor på din webbplats. Du kan även länka till externa webbplatser. Dessa länkar kallas framhävda länkar eftersom ikonerna eller panelerna drar till sig uppmärksamheten.

Så här lägger du till framhävda länkar till din gruppwebbplats.

Lägga till bilder till webbplatsen (10–15 minuter)

För detta steg har vi tillhandahållit fem bilder som du kan använda som paneler.

En bild av bilderna du kommer att hämta.

 1. Ladda ned bilder till din dator.

 2. I navigeringsfältet till vänster på gruppwebbplatsen väljer du Webbplatsinnehåll. Välj sedan Webbplatstillgångar.

 3. Sedan använder vi Utforskaren för att ladda upp bilderna till Webbplatstillgångar. Välj Ladda upp > Ladda upp filer med hjälp av Utforskaren i stället.

  Välj Ladda upp filer med hjälp av Utforskaren i stället
 4. I säkerhetsdialogen väljer du Tillåt.

 5. I Utforskaren går du till mappen där du sparade bilderna. Välj alla fem bilderna och dra dem till biblioteket Webbplatstillgångar.

Nu har du bilder du kan lägga till på webbplatsen.

Skapa en lista med URL-adresser för bilderna och länkarna (10–15 minuter)

För att koppla samman bilderna och länkarna måste du skapa en lista som innehåller bådas URL-adresser. Ett enkelt sätt att göra detta är att kopiera platserna till Word eller Anteckningar. På så sätt har du dem till hands senare när du behöver dem.

 1. Öppna Word eller Anteckningar.

 2. Gå till biblioteket Webbplatstillgångar. Hovra över bilden, välj ellipsen (...) intill varje bild och högerklicka för att kopiera den.

  Kopiera URL:en för bilden.

 3. Klistra in denna URL i Word eller Anteckningar. Gör detta för alla bilderna.

 4. Kopiera och klistra sedan in alla URL-adresser för de sidor på din gruppwebbplats som du vill länka till. Gå till exempel till sidan Säljare och leverantörer och kopiera dess URL. När du är klar ska du ha en lista på de URL-adresser för bilder och motsvarande sidor som du vill koppla ihop.

  En tabell som innehåller URL:er för bilden och URL:er för sidan

Koppla ihop bilderna och länkarna (10–15 minuter)

Efter detta steg kommer du att ha skapat en enhetlig uppsättning bilder och länkar som tillsammans utgör en grupp framhävda länkar.

 1. På gruppwebbplatsens startsida väljer du Webbplatsinnehåll > Lägg till ett program. Gå nedåt och välj Framhävda länkar.

 2. Namnge länkarna Huvuduppgifter och välj Skapa. När du genomfört självstudiekursen kommer titeln på dina framhävda länkar (Huvuduppgifter) att visas på din startsida, där vi placerade de framhävda länkarna.

 3. Välj biblioteket Huvuduppgifter. Sidan kommer att vara tom. Välj Alla framhävda länkar.

  En bild av programmet Framhävda länkar.

 4. Välj + nytt objekt för att lägga till en bild och en länk. Nu behöver du listan med bilder och länkar i Word eller Anteckningar.

 5. I Titel anger du ett namn som kommer att visas på panelen. Skriv till exempel Säljare och leverantörer.

 6. Gå till filen i Word eller Anteckningar och kopiera URL-adressen för bilden du vill använda för Säljare och leverantörer. Klistra in den i rutan Bakgrundbildens plats.

 7. Kopiera URL-adressen för den sida du vill länka till och klistra in den i dialogrutan Länkplats.

  Så här fyller du i informationen som behövs för att skapa en framhävd länk

 8. I rutan Startfunktion väljer du om du vill öppna en ny flik när du klickar på ikonen (rekommenderas för länkar till externa webbplatser) eller stanna kvar i samma webbläsarfönster för navigering inom sidan. Välj Spara när du är klar.

 9. Upprepa stegen tills du länkat alla bilder och sidor.

  En lista över framhävda länkar

 10. För att se hur panelerna ser ut väljer du Lista > Aktuell vy > Paneler.

  En bild som visar hur du ser dina paneler.

 11. För att ändra ordningen på panelerna eller göra andra ändringar väljer du Lista > Aktuell vy > Alla framhävda länkar > Redigera. Använd kolumnen Ordning för att ange panelernas ordning. Välj Stoppa för att spara ändringarna.

  Använd kolumnen Ordna för att ställa in ordningen för dina paneler.

Lägga till de framhävda länkarna till din startsida (3 minuter)

 1. På gruppwebbplatsens startsida väljer du Redigera.

  En skärmbild av redigeringsikonen på startsidan på gruppwebbplatsen

 2. Placera markören i slutet av välkomstmeddelandet och tryck på Enter. Markören ska fortfarande vara i samma ruta.

 3. Välj Infoga > Webbdel > Huvuduppgifter > Lägg till.

  En skärmbild över hur du konfigurerar webbdelen för Vanligaste åtgärder

 4. Välj Spara högst upp på sidan. Nu är det klart!

  Din gruppwebbplats liknar nu denna.

  En gruppwebbplats med framhävda länkar på startsidan

Grattis! Nu vet du hur du kan lägga till färgglada framhävda länkar till andra delar av din gruppwebbplats också.

Steg 4: Konfigurera en underwebbplats för att dela filer med kunder och partners

Beräknad tid: 15–20 minuter

Du kan skapa en gruppunderwebbplats, en slags privat webbplats, för att dela filer och samarbeta med kunder eller klienter som inte tillhör din organisation. Genom att skapa underwebbplatser med särskilda behörigheter kan du styra vilka som kan komma åt underwebbplatsen och minska risken att du av misstag delar filer avsedda för en kund med en annan.

Låt oss ta exemplet att du är en fastighetsmäklare. Du kan skapa en underwebbplats för en kund och lägga upp fotografier på egendomar som kunden kan gå igenom. Inga andra kunder kommer att kunna se den underwebbplatsen.

Så här skapar du underwebbplatser för att lagra kundfiler.

 1. I gruppwebbplatsen väljer du Webbplatsinnehåll > + ny underwebbplats.

  Om du vill lägga till en ny underwebbplats väljer du Webbplatsinnehåll och sedan den nya underwebbplatsen.

 2. På sidan Webbplatsinnehåll > Ny SharePoint-webbplats anger du ett namn för underwebbplatsen i rutan Titel. Kunden kommer att se denna titel.

 3. I Webbplatsadress i rutan URL-namn, anger du ett namn som ska visas i URL-adressen för underwebbplatsen, som namnet på kundens företag. Kunden kommer även att se denna.

  Skriv namnet på underwebbplatsen i rutan Namn och kundnamnet i rutan URL för att lägga till det i webbadressen för webbplatsen.

 4. Godta standardvärdena i Mallval.

 5. Välj Använd unika behörigheter för Användarbehörigheter.

  Obs!: Detta är det enklaste alternativet.

  På den nya SharePoint-webbplatssidan väljer du alternativet Unika behörigheter.
 6. Gör följande för Navigering:

  • Välj Ja för Vill du visa den här webbplatsen i Snabbstart för den överordnade webbplatsen. Snabbstarten är det vänstra navigationsfältet.

  • Välj Nej för Vill du visa den här webbplatsen i det övre länkfältet. Om du har många underwebbplatser är det bättre att länkarna visas i det vänstra navigationsfältet så de inte tar för mycket plats längst upp i sidan.

 7. Välj Nej för Ärv navigering. Det gör att underwebbplatsen inte ärver navigeringsstrukturen från din gruppwebbplats. Välj sedan Skapa.

  Välj Ja och Nej och sedan Skapa.

 8. På sidan Konfigurera grupper på den här webbplatsen lägger du till namnen på de gruppmedlemmar du vill ska bidra till denna underwebbplats och klickar på OK. (I exempelskärmbilden är Ina Leonte webbplatsägaren. Ditt namn kommer att visas i denna sida.)

  Acceptera standardinställningarna och klicka på Ok.

  Din inledande underwebbplats kommer att likna den som visas nedan.

  Såhär ser en grundläggande underwebbplats ut

 9. Välj Ta bort för att ta bort Komma igång-panelerna. Om du delar underwebbplatsen med kunder och Komma igång-panelerna visas kan det vara förvirrande för dem.

 10. Anpassa nu kundens underwebbplats efter behov. Välj exempelvis Redigera längst upp i sidan för att lägga till ett välkomstmeddelande och flytta dokumentbiblioteket som du gjorde för gruppwebbplatsen.

 11. Ett enkelt sätt att få kundens underwebbplats att skilja sig från din interna webbplats är att byta dess tema. Välj Inställningar Knappen Office 365-inställningar > Ändra stil för att prova olika teman för kundens underwebbplats.

  Välj alternativet Ändra utseende

  Om du skapar många underwebbplatser kan det vara användbart om alla har olika teman. Detta är ett exempel på en underwebbplats för en kund med ett tema, välkomstmeddelande och några dokument.

  En bild av hur en underwebbplats kan se ut när du har skapat den.

 12. För att komma tillbaka till gruppwebbplatsens startsida väljer du Webbplatser längst upp i underwebbplatsen och väljer sedan Gruppwebbplats. I Steg 6: Se till att det är enkelt att nå din gruppwebbplats, vi visar dig hur du lägger till länkar så det är enkelt för dig att komma tillbaka till gruppwebbplatsen, utan att dina kunder kan nå den.

  Tips: Du kan när som helst ta bort en underwebbplats och börja om.

Nu liknar startsidan för din gruppwebbplats kanske den nedan, med en hyperlänk till kundens underwebbplats på vänster sida. Det för det enkelt för de interna gruppmedlemmarna att nå den.

När du har lagt till en underwebbplats visas den i snabbstartsmenyn till vänster på startsidan för gruppwebbplatsen.

Dela filer på en underwebbplats med en kund (5 minuter)

Ett sätt att dela en fil på en underwebbplats är att skapa en gästlänk till filen och sedan skicka länken till kunden. Endast en person kan nå filen med gästlänken och gästlänkar kan vidarebefordras eller delas med andra personer.

 1. Välj ellipsen ... bredvid den fil du vill dela och välj sedan Dela.

  Välj ellipsen bredvid den fil du vill dela och välj sedan Dela.

 2. Välj Få en länk. För att kunden ska kunna redigera filen väljer du Skapa länk under Redigera.

 3. Högerklicka för att kopiera gästlänken och klistra sedan in den i ett e-postmeddelande eller annat media för din kund.

  Högerklicka för att kopiera gästlänken.

Nu är det klart!

Om dina kunder har Microsoft-konton, kan du dela hela underwebbplatsen med dem. Gör så här:

 1. Välj Dela längst upp på sidan på den underwebbplats för en kund som du vill dela.

  Klicka på ikonen Dela om du vill dela en underwebbplats med en kund

 2. Skriv e-postadresserna för de personer som du vill ska kunna komma åt webbplatsen. Ta med din e-postadress, så att du också får en kopia av e-postmeddelandet. Klicka på Dela för att skicka e-postmeddelandet.

  Skriv in e-postadresserna till de kunder som ska få en inbjudan till att komma åt underwebbplatsen.

 3. Du kan öppna ditt e-postprogram för att se en kopia av det e-postmeddelande du skickade till kunderna. Det kommer att se ut ungefär så här, med en länk till kundens underwebbplats längst ned i meddelandet.

  Ett exempelmeddelande med inbjudan till kunder för att komma åt en underwebbplats.

Grattis! Du har konfigurerat fildelning för dina kunder.

Steg 5: Konfigurera en gruppunderwebbplats för att spara privata filer

För att skapa en underwebbplats som bara du kan komma åt, inte resten av gruppen, skapar du webbplatsen enligt stegen i Step 4: Konfigurera en underwebbplats för att dela filer externt. Men lägg inte till några gruppmedlemmar i Konfigurera grupper på den här webbplatsen. Ditt namn, webbplatsägaren, ska vara det enda som visas.

När du kommer till delen där du konfigurerar navigering väljer du Nej för alla frågor. Det gör att andra gruppmedlemmar inte ser en länk till underwebbplatsen på gruppwebbplatsen. För att nå denna underwebbplats i fortsättningen väljer du Webbplatser > din gruppunderwebbplats från startikonen.

Om du vill lägga till en länk till din underwebbplats på gruppwebbplatsens startsida, väljer du Ja för ett av navigeringsalternativen. Dina gruppmedlemmar kommer inte att kunna öppna underwebbplatsen, men du måste förklara för dem varför länken inte fungerar för dem när de använder den.

Välj Nej om du vill dölja navigering till din underwebbplats.

Steg 6: Flytta upp gruppwebbplatsen för att ge snabb åtkomst

Beräknad tid: 10–15 minuter

För att göra det enkelt för dig och de anställda att nå gruppwebbplatsen oavsett var ni är i Office 365, kan du lägga till den till startikonen som en anpassad panel.

Du kan även lägga till en länk till den i Office 365-rubriken, vilket vi beskriver sedan. Båda dessa platser är mycket användbara när du är i OneDrive för företag eller något annat Office 365-program och du vill gå till gruppwebbplatsen.

Lägg till en länk till gruppwebbplatsen till Office 365-rubriken

Länken kan vara en logotyp eller någon annan bild. Den behöver bara vara 200 x 50 pixlar och inte vara större än 10 kB. För att skapa en logotyp kan du använda Microsoft Paint för att ta en skärmbild av din logotyp som du sedan beskär och storleksförändrar till 200 x 50 och sparar som en JPEG-fil. (Det komprimerar filen för att göra den mindre än 10 kB.)

Lägg till en länk till gruppwebbplatsen högst upp på varje sida så att användare enkelt kan komma åt den

 1. Kopiera URL-adressen från din gruppwebbplats. (Formatet för URL-adressen är https://<ditt företagsnamn>.sharepoint.com.)

  Kopiera URL-adressen till gruppwebbplatsen

 2. Högst upp på sidan väljer du startikonen Startikon för app i Office 365 och väljer sedan Admin.

  Appfönstret i Office 365 med appen Admin markerad

 3. I Administrationscenter för Office 365, på vänster sida väljer du Företagsprofil.

  Välj Företagsprofil

 4. Välj Anpassat tema.

 5. I Egen logotyp går du till logotypen eller någon annan bild som du sparat på din dator.

 6. I URL för klickbar logotyp, klistrar du in URL-adressen för din gruppwebbplats och väljer sedan Spara.

  Välj din logotyp, ange URL-adressen för gruppwebbplatsen och klicka sedan på Spara.

  Din logotyp eller bild kommer nu att visas överst på alla sidor, även i E-post, och andra gruppmedlemmar i ditt företag kan klicka på den för att komma till er gruppwebbplats.

  En bild på en hyperlänk till en gruppwebbplats

  tomt utrymme

  Grattis! Du har slutfört den här självstudiekursen med steg för steg-anvisningar för att anpassa din gruppwebbplats. Hade du nytta av den här informationen? Du kan lämna feedback i kommentarsrutan längst ned på sidan. Vi kontrollerar anvisningarna baserat på den feedback vi får.

Det här är andra ämnen du kan vara intresserad av

Närliggande avsnitt

Konfigurera fillagring och fildelning i Office 365

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×