Anpassa det minimerade navigeringsfönstret

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Minimerat navigeringsfönster Du kan minimera Navigeringsfönstret om du vill öka utrymmet i Outlook-fönstret. Minimera navigeringsfönstret döljer mapplistan ersätta den med knappen mappar.

Så här minimerar du navigeringsfönstret:

 • Gå till gruppen Layout på fliken Visa och klicka på Navigeringsfönster och sedan på Minimerat.

Det minimerade navigeringsfönstret visas också samma Outlook visningsknapparna, till exempel e-post, Kalender och kontakter, som visas när det är expanderat. E-post och även det minimerade navigeringsfönstret en knapp för varje mapp i Favoriter.

Klicka på mappar om du vill visa mapplistan i det minimerade navigeringsfönstret. När du klickar på en mapp visas innehållet i mappen. I vissa vyer, till exempel Kalender och kontakter, visas klickar på knappen mappar mappar, Datumbläddring eller andra alternativ.

Obs!: Ändringar som du gör i navigeringsfönstret, antingen i minimerat eller expanderad visa påverkar båda vyer. Mer information om att göra ändringar i navigeringsfönstret finns i Anpassa navigeringsfönstret.

Vad vill du göra?

Lägga till, ta bort eller flytta knapparna Favoriter

Skapa mer utrymme för lodrät mappknappar

Lägga till eller ta bort knappar i vyn

Lägga till, ta bort eller flytta knapparna Favoriter

Endast knappen mappar och visningsknapparna Outlook visas i det minimerade navigeringsfönstret utom i e-post när visas även mappar från Favoriter. När du klickar på en mapp Favoriter i det minimerade navigeringsfönstret visas en lista över e-postobjekt i den mappen i meddelandelista.

Mappknapparna visas i samma ordning i det minimerade navigeringsfönstret som i Favoriter.

Gör något av följande om du vill lägga till eller ta bort en mapp i Favoriter:

 • Högerklicka på den mapp du vill lägga till eller ta bort och klicka sedan på Visa i Favoriter.

 • Klicka på en mapp och dra den till eller från listan Favoriter om du vill lägga till eller ta bort den.

Gör något av följande om du vill flytta Favoriter när navigeringsfönstret är minimerat:

 • Högerklicka på den mapp som du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

 • Klicka på en mapp och dra den till den plats där du vill att den ska ligga i listan Favoriter.

Överst på sidan

Skapa mer utrymme för lodräta mappknappar

Antalet mappar som visas i form av knappar i det minimerade navigeringsfönstret beror på utrymmet ovanför Outlook-visningsknapparna (till exempel E-post eller Kalender) längst ned i fönstret.

Gör något av följande om du vill få mer utrymme i det minimerade navigeringsfönstret:

 • Förkorta namnen på mapparna i Favoriter. Längden på mappens namn påverkar knappens längd.

 • Delningskontroll i navigeringsfönstret Dra delningslisten och dölja visningsknapparna, till exempel e-post-knappen, knappen kontakter och så vidare.

 • Ta bort några eller alla vyknappar från det minimerade navigeringsfönstret

  Hur tar jag bort visningsknapparna?

  Klicka på Konfigurera knappar Konfigurera knappar i navigeringsfönstret längst ned i det minimerade navigeringsfönstret, klicka på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill ta bort.

 • Maximera huvudfönstret i Outlook. Ett högre fönster kan skapa mer utrymme i det minimerade navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort visningsknappar

De visningsknappar som finns i det minimerade navigeringsfönstret är samma knappar som visas i det expanderade navigeringsfönstret, fast mindre. Du kan välja hur många knappar du vill visa eller välja att dölja alla knappar.

Visningsknappen E-post i navigeringsfönstret      Visningsknappen E-post i det minimerade navigeringsfönstret

Gör något av följande:

 • Klicka på Konfigurera knappar Konfigurera knappar i navigeringsfönstret längst ned i Navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

 • Om du vill ändra ordningen på visningsknapparna klickar du på Konfigurera knappar Konfigurera knappar i navigeringsfönstret och klicka sedan på Alternativ för navigeringsfönstret. Klicka på knappen som du vill flytta i listan Visa knappar i den här ordningen och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

 • Klicka på Konfigurera knappar Konfigurera knappar i navigeringsfönstret om du vill återställa standard knappen arrangemang, klicka på Alternativ för navigeringsfönstret och klicka sedan på Återställ.

 • Om du vill ändra antalet visningsknappar eller inte visa några alls drar du den vågräta delningslisten uppåt eller nedåt. När du drar ned delningslisten döljer du fler knappar men du tar inte bort dem.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×