Anpassa det minimerade navigeringsfönstret

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Minimerat navigeringsfönster Minimerad Navigeringsfönstret är en annan vy av expanderad navigeringsfönstret. Så påverkar alla anpassningar som du gör i en den andra. Om du föredrar att arbeta med det minimerade navigeringsfönstret kan gör du några ändringar i Optimera så att de mest använda mappar och vyer är emellertid snabbt tillgängliga.

Om du till exempel tar bort några eller alla vyknappar längst ned i det expanderade navigeringsfönstret frigör det utrymme i det minimerade navigeringsfönstret där du då får plats med lodräta mappknappar.

Tips: I vyn E-post kan du visa mapplistan utan att expandera navigeringsfönstret. Om du vill visa en lista i det minimerade navigeringsfönstret klickar du på den lodräta mappknappen Navigeringsfönster. Om du vill visa innehållet i en mapp i Outlook-fönstret klickar du på mappen. Om du klickar på knappen Navigeringsfönster i de andra vyerna, t.ex. Kalender och Kontakter, visas knappar för visningsalternativ, mappar, datumbläddring m.m.

Mer information om att göra ändringar i navigeringsfönstret finns i Anpassa navigeringsfönstret.

Vad vill du göra?

Lägga till, ta bort eller flytta lodrät mappknappar

Skapa mer utrymme för lodrät mappknappar

Lägga till eller ta bort knappar i vyn

Lägga till, ta bort eller flytta lodräta mappknappar

Förutom knappen för själva Navigeringsfönstret visas bara mapparna i Favoritmappar i vyn E-post som lodräta knappar i det minimerade navigeringsfönstret. När du klickar på knappen för en mapp i det minimerade navigeringsfönstret visas en lista med e-postobjekten i den aktuella mappen i meddelandelista

Ordningen som mapparna visas i i det minimerade navigeringsfönstret är densamma som ordningen i listan över favoritmappar.

Lägga till eller ta bort mappar i Favoritmappar

Gör något av följande:

 • Högerklicka på den mapp du vill ta bort eller flytta och klicka sedan på Lägg till i favoritmappar eller Ta bort från favoritmappar på snabbmenyn.

 • Klicka på en mapp och dra den till eller från listan Favoritmappar om du vill lägga till eller ta bort den.

Flytta mapparna i Favoritmappar

Ordningen som mapparna visas i i det minimerade navigeringsfönstret är densamma som ordningen i listan över favoritmappar.

Gör något av följande:

 • Högerklicka på mappen du vill flytta och klicka sedan på Flytta upp i listan eller Flytta ned i listan på snabbmenyn.

 • Klicka på en mapp och dra den till den plats där du vill att den ska ligga i listan över favoritmappar.

Överst på sidan

Skapa mer utrymme för lodräta mappknappar

Hur många mappar som visas i form av knappar i det minimerade navigeringsfönstret beror på utrymmet ovanför vyknapparna (t.ex. knappen E-post eller knappen Kalender) längst ned i fönstret.

Gör något av följande om du vill skapa mer utrymme i det minimerade navigeringsfönstret:

 • Förkorta namnen på mapparna i Favoritmappar. Längden på mappens namn påverkar knappens längd.

 • Delningslist i minimerat navigeringsfönster Dra delningslisten och dölja visningsknapparna. Det här är knappen e-post, knappen kontakter och så vidare.

 • Ta bort några eller alla vyknappar från det minimerade navigeringsfönstret

  Hur gör jag?

  Klicka på Konfigurera knappar Bild av knapp längst ned i det minimerade navigeringsfönstret, klicka på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill ta bort.

 • Maximera huvudfönstret i Microsoft Office Outlook 2007. Ett högre fönster kan skapa mer utrymme i det minimerade navigeringsfönstret.

Överst på sidan

Lägga till eller ta bort visningsknappar

De visningsknappar som finns i det minimerade navigeringsfönstret är samma knappar som visas i det expanderade navigeringsfönstret, fast mindre. Du kan välja hur många knappar du vill visa eller välja att dölja alla knappar.

Bild av knapp
En stor visningsknapp i navigeringsfönstrets helskärmsläge motsvaras av en liten visningsknapp i det minimerade navigeringsfönstret.
E-postknappen i navigeringsfönstret.

Mappknappar i minimerat navigeringsfönster Gör något av följande:

 • Klicka på Konfigurera knappar Bild av knapp längst ned i Navigeringsfönstret klickar du på Lägg till eller ta bort knappar och klicka sedan på knappen som du vill använda.

 • Om du vill ändra ordningen på visningsknapparna klickar du på Konfigurera knappar Bild av knapp och klicka sedan på Alternativ för navigeringsfönstret. Klicka på knappen som du vill ändra i listan Visa knappar i den här ordningen och klicka sedan på Flytta upp eller Flytta ned.

 • Klicka på Konfigurera knappar Bild av knapp om du vill återställa standard knappen arrangemang, klicka på Alternativ för navigeringsfönstret och klicka sedan på Återställ.

 • Delningslist i minimerat navigeringsfönster Dra delningslisten den nedre delen av fönstret för att visa olika antal visningsknapparna eller ingen alls.Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×