Anpassa alternativ som underlättar hanteringen av att göra-listan

Du kan anpassa alternativen för uppgifter i Outlook så att det blir enklare att hantera att göra-listan. Du kan lägga till påminnelser, använda statusspårning, skapa återkommande objekt och kategorisera uppgifter.

Vad vill du göra?

Få en uppgift att återkomma

Lägga till en påminnelse

Spåra uppgiftsförloppet

Tilldela färgkategorier

Länka uppgifter till en kontakt

Markera uppgifter som privata

Spåra reseersättning, arbetstid och faktureringsinformation

Få en uppgift att återkomma

Du kan ange att en uppgift ska återkomma vid vissa datum eller återskapa uppgifter med ett angivet tidsintervall.

Vad är skillnaden mellan en återkommande och en återskapad uppgift?

Använd återkommande uppgifter om du har en uppgift som ska utföras vid fasta regelbundna tider, till exempel om du skickar en statusrapport till chefen varje fredagseftermiddag.

Att skapa uppgifter är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska anges förrän den föregående har markerats som färdig. Om du till exempel markerar en uppgift som återskapas varje månad som slutförd idag, skapas nästa förekomst och den förfaller om en månad från dagens datum.

 1. Klicka på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Uppgift i en öppen uppgift.

  Kommandot Återkommande i menyfliksområdet

 2. Ange hur ofta uppgiften ska återkomma (Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år) i dialogrutan Återkommande uppgift och gör sedan något av följande:

  • Få uppgiften att återkomma med angivna mellanrum     Markera lämpliga intervall under Hur ofta. Markera inte Skapa ny uppgift eftersom uppgiften då inte kommer att återkomma med jämna mellanrum.

  • Få uppgiften att återkomma utifrån på det datum då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Dialogrutan Återkommande uppgift

Överst på sidan

Lägga till en påminnelse

Du kan ange när påminnelserna ska visas och om ett ljud ska spelas upp.

 1. Gör något av följande:

  • I vyn Uppgifter     Klicka på uppgiften som du vill lägga till en påminnelse för. Klicka på Följ upp i gruppen Taggar på fliken Startsida, och klicka sedan på Lägg till påminnelse.

   Kommandot Lägg till en påminnelse i menyfliksområdet

   Du kan också högerklicka på uppgiften, klicka på Följ upp och sedan klicka på Lägg till påminnelse.

  • I en öppen uppgift     Markera kryssrutan Påminnelse.

 2. Ange det datum och den tid då påminnelsen ska visas.

 3. Du kan ange att ett eget ljud ska spelas upp tillsammans med påminnelsen. Klicka på Bild av knapp , klicka på Bläddra och markera ljudfilen som ska spelas upp. Klicka sedan på Öppna och på OK. Då ändras ljudet för enbart denna uppgift.

Överst på sidan

Spåra uppgiftsförloppet

Du kan spåra hur en Outlook-uppgift fortlöper tills den har slutförts.

 • I en öppen uppgift anger du eller klickar på önskade alternativ i rutorna Status, Prioritet och % slutfört.

  Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Inte startat

0

Arbetar

1-99

Slutfört

100

Väntar på någon annan

0-100

Uppskjutet

0-100

Tips:  Du kan skicka ett e-postmeddelande som anger den status som visas i dessa rutor. Klicka på Skicka statusrapport i gruppen Hantera uppgift på fliken Uppgift. Ett nytt meddelande öppnas och du kan lägga till ytterligare information om uppgiftens förlopp.

Överst på sidan

Tilldela färgkategorier

Om du tilldelar färgkategorier blir det lättare att spåra liknande eller relaterade uppgifter, eller relatera uppgifter till andra kategoriserade Outlook-objekt som kontakter eller e-postmeddelanden. Gör något av följande:

 • I vyn Uppgifter     Klicka på Kategorisera i gruppen Taggar på fliken Start och klicka sedan på önskad färg. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

 • I en öppen uppgift     Klicka på Kategorisera i gruppen Taggar på fliken Uppgift och klicka sedan på önskad färg. Klicka på Alla kategorier om du vill visa fler färgkategorier.

  Kommandot Alla kategorier i menyfliksområdet

Första gången du använder en färgkategori ombeds du att ange ett beskrivande namn.

Tips:  Om du vill ta bort alla färgkategorier som tilldelats ett objekt högerklickar du på färgen eller namnet på färgkategorin i den öppna uppgiften. Klicka sedan på Avmarkera "kategorinamn" eller Avmarkera alla kategorier.

Överst på sidan

Länka uppgifter till en kontakt

Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du skapa en länk till kontakten.

Obs!:  Kontaktlänkar måste aktiveras.

Hur aktiverar jag kontaktlänkar?

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kontakter.

 4. Markera Visa kontakter som är länkade till det aktuella objektet under Länkning.

 • Klicka på Kontakter längst ned i fönstret i en öppen uppgift. Klicka sedan på en kontakt och på OK.

Överst på sidan

Markera uppgifter som privata

 • Klicka på Privat i gruppen Taggar på fliken Uppgift i en öppen uppgift.

  Kommandot Privat i menyfliksområdet

Spåra reseersättning, arbetstid och faktureringsinformation

 • Klicka på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift i en öppen uppgift. Skriv önskad information i textrutorna.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×