Anpassa alternativ som underlättar hanteringen av att göra-listan

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan anpassa alternativen för uppgifter i Outlook så att det blir enklare att hantera att göra-listan. Du kan lägga till påminnelser, använda statusspårning, skapa återkommande objekt och kategorisera uppgifter.

Vad vill du göra?

Skapa en återkommande uppgift

Lägga till en påminnelse

Följa upp aktivitetsstatus

Tilldela färgkategorier

Länka aktiviteter till en kontakt

Markera uppgifter som privat

Spåra körsträckor, timmar och faktureringsinformation

Få en uppgift att återkomma

Du kan ange att en uppgift ska återkomma vid vissa datum eller återskapa uppgifter med ett angivet tidsintervall.

Vad är skillnaden mellan en återkommande och en regenerating aktivitet?

Använd återkommande uppgifter om du har en uppgift som ska utföras vid fasta regelbundna tider, till exempel om du skickar en statusrapport till chefen varje fredagseftermiddag.

Att skapa uppgifter är det bästa alternativet när du inte vill att nästa påminnelse för en uppgift ska anges förrän den föregående har markerats som färdig. Om du till exempel markerar en uppgift som återskapas varje månad som slutförd idag, skapas nästa förekomst och den förfaller om en månad från dagens datum.

 1. Klicka på Återkommande i gruppen Alternativ på fliken Uppgift i en öppen uppgift.

  Kommandot Återkommande i menyfliksområdet

 2. Ange hur ofta uppgiften ska återkomma (Varje dag, Varje vecka, Varje månad eller Varje år) i dialogrutan Återkommande uppgift och gör sedan något av följande:

  • Göra uppgiften ska återkomma med bestämda mellanrum     Markera alternativ för frekvensen intervallet som du vill använda i avsnittet mönster för återkommande. Markera inte Skapa ny uppgift eller uppgiften återkommer inte regelbundet.

  • Få uppgiften att återkomma baserat på datumet då uppgiften ska vara slutförd     Markera Skapa ny uppgift och skriv i rutan hur lång tid det ska dröja innan nästa uppgift ska vara slutförd.

   Dialogrutan Återkommande uppgift

Överst på sidan

Lägga till en påminnelse

Du kan ange när påminnelserna ska visas och om ett ljud ska spelas upp.

 1. Gör något av följande:

  • I vyn uppgifter    på den uppgift som du vill bifoga en påminnelse. Klicka på Följ upp på fliken Start i gruppen taggar och klicka sedan på Lägg till påminnelse.

   Kommandot Lägg till en påminnelse i menyfliksområdet

   Du kan också högerklicka på uppgiften, klicka på Följ upp och sedan klicka på Lägg till påminnelse.

  • I en öppen uppgift     Markera kryssrutan Påminnelse.

 2. Ange det datum och den tid då påminnelsen ska visas.

 3. Om du vill ange ett anpassat ljud som spelas upp när påminnelsen, klicka på Bild av knapp , klicka på Bläddra, välja en ljudfil att Spela upp och klicka på Öppna. Det här alternativet ändras påminnelsen ljud för den här uppgiften.

Överst på sidan

Spåra uppgiftsförloppet

Du kan spåra hur en Outlook-uppgift fortlöper tills den har slutförts.

 • I en öppen uppgift anger du eller klickar på önskade alternativ i rutorna Status, Prioritet och % slutfört.

  Fälten Status och % slutfört är beroende av varandra. När du ändrar värdet i något av fälten, ändras värdet i det andra fältet utifrån detta.

Status

% slutfört

Har inte startats

0

Pågår

1-99

Slutförd

100

Väntar på någon annan    

0–100

Uppskjuten

0–100

Tips: Du kan skicka ett e-postmeddelande rapportering status visas i rutorna. Klicka på Skicka statusrapport på fliken aktivitet i gruppen Hantera uppgift. Ett nytt meddelande öppnas och du kan lägga till alla kompletterande information om förloppet för aktiviteten.

Överst på sidan

Tilldela färgkategorier

Om du tilldelar färgkategorier blir det lättare att spåra liknande eller relaterade uppgifter, eller relatera uppgifter till andra kategoriserade Outlook-objekt som kontakter eller e-postmeddelanden. Gör något av följande:

 • Vyn i uppgifter     Klicka på kategorisera på fliken Start i gruppen taggar och klicka sedan på den färg du vill ha. Fler färgkategorier klickar du på Alla kategorier.

 • I en öppen uppgift     Klicka på kategorisera på fliken aktivitet i gruppen taggar och klicka sedan på den färg du vill ha. Fler färgkategorier klickar du på Alla kategorier.

  Kommandot Alla kategorier i menyfliksområdet

Första gången du använder en färgkategori ombeds du att ange ett beskrivande namn.

Tips: Om du vill ta bort alla färgkategorier som tilldelats ett objekt i den öppna uppgiften högerklickar du på färg eller namnet på färgkategorin och klicka sedan på Ta bort ”” namn på kategori ”” eller Avmarkera alla kategorier.

Överst på sidan

Länka uppgifter till en kontakt

Om uppgiften berör en person eller organisation i dina kontakter, kan du skapa en länk till kontakten.

Obs!:  Kontaktlänkar måste vara aktiverade.

Hur aktiverar jag kontaktlänkar?

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Alternativ.

 3. Klicka på Kontakter.

 4. Markera Visa kontakter som är länkade till det aktuella objektet under Länkning.

 • Klicka på Kontakter i en öppen uppgift längst ned i fönstret, klicka på en kontakt och klicka sedan på OK.

Överst på sidan

Markera uppgifter som privata

 • Klicka på Privat i gruppen Taggar på fliken Uppgift i en öppen uppgift.

  Kommandot Privat i menyfliksområdet

Spåra reseersättning, arbetstid och faktureringsinformation

 • Klicka på Information i gruppen Visa på fliken Uppgift i en öppen uppgift. Skriv önskad information i textrutorna.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×