Anpassa alternativ för stavning, grammatik och skrivregler

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Den här artikeln beskrivs olika sätt att anpassa språkverktygen när du kontrollerar stavning och grammatik. Information om hur du kör stavnings- och grammatikkontrollen finns i Kontrollera stavning och grammatik i Office 2010 och senare versioner.

Viktigt!: För att du ska kunna utföra procedurerna i den här artikeln måste du först öppna alternativen för språkkontroll. I det första avsnittet nedan finns mer information om hur du öppnar alternativen för språkkontroll i de olika Office-versionerna.

Språkalternativen variera något av program, men du ser vanligen följande grupper av alternativ:

 • Alternativ för Autokorrigering: Klicka på det här alternativet om du vill ange eller ändra automatiska versaler, ändra automatisk stavningskorrigering och lägga till eller ändra automatisk ersättning posterna för vanliga felstavade ord, särskilda symboler eller textsträngar. Vanliga accenter ord, till exempel kafékan också anges eller ändras i alternativ för autokorrigering. Om du vill ange inställningar för automatisk formatering av element, till exempel bindestreck och streck, citattecken, hyperlänkar och bråktal finns i Ångra eller stänga av automatisk formatering.

 • Vid stavningskontroll i Microsoft Office-program: Här kan du välja om du vill ignorera ord med versaler och ord som innehåller tal eller Internetadresser, flagga upprepade ord eller tillämpa accent över versaler på franska och du kan ange ordlistor som används i stavningskontrollen.

 • När stavnings-och grammatikkontroll i [programnamn]: Här kan du ange inställningar, till exempel om du vill kontrollera stavning och grammatik automatiskt, flagga ofta förväxlas ord eller Visa läsbarhetsstatistik. Det här avsnittet innehåller inställningar för grammatikkontroll, där du kan ange inställningar, till exempel skiljetecken, blanksteg mellan meningar och andra regler för grammatik och stil i Word och Outlook.

  Exempel på vanliga Språkalternativen
  exempel på vanliga Språkalternativen   

Information om alla de här alternativen finns i avsnitten nedan. Word, Outlook och Project har också vissa inställningar för vissa program som också förklaras nedan.

 • I Office 2010 och senare (utom Outlook): Klicka på Arkiv > Alternativ > Språkkontroll.

 • I Outlook 2010 och senare: Klicka på Arkiv >Alternativ > E-post > Redigeringsalternativ.

 • I Word, Excel, Access och PowerPoint 2007: Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > [Program]-alternativ > Språkkontroll.

 • I Outlook 2007: Öppna ett e-postmeddelande och klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen > Redigeringsalternativ > Språkkontroll.

 • I InfoPath, OneNote, Publisher och Visio 2007: Peka på Stavning på menyn Verktyg och klicka sedan på Stavningsalternativ.

 • I Project 2007: Klicka på Alternativ på menyn Verktyg, klicka på fliken Stavning och sedan på Fler stavningsalternativ.

Följande är en visuell exempel på Språkalternativen. (Det här exemplet visar alternativen i Word. Alternativen variera beroende på programmet och version av Office som du använder.)

Alternativ för språkkontroll i Word

Använda alternativ för autokorrigering för att ange eller ändra automatiska versaler, ändra automatisk stavningskorrigering och lägga till eller ändra automatisk ersättning posterna för vanliga felstavade ord, särskilda symboler eller textsträngar. Om du vill ange inställningar för automatisk formatering av element, till exempel bindestreck och streck, citattecken, hyperlänkar och bråktal finns i Ångra eller stänga av automatisk formatering.

Klicka på Alternativ för Autokorrigering högst upp på sidan för att konfigurera Autokorrigering enligt egna önskemål. (Följande exempel är från Word men knappen Alternativ för Autokorrigering hittar du i alternativen för språkkontroll i respektive program.)

Knappen Alternativ för Autokorrigering

Mer information finns i Korrigera versaler automatiskt, Korrigera stavning automatiskt och infoga text och symboler och Korrigera stavning automatiskt med ord från huvudlexikonet.

Språkalternativen under vid stavningskontroll i Microsoft Office-program som gäller för alla Microsoft Office-program, oavsett vilket program du använder så här ändrar du alternativet. Här kan du välja om du vill ignorera ord med versaler och ord som innehåller tal eller Internetadresser, flagga upprepade ord eller tillämpa accent över versaler på franska och du kan ange ordlistor som används i stavningskontrollen. (Exemplet nedan är från Word, men de här inställningarna finns i alla program Språkalternativen.)

Globala alternativ för stavningskontroll i Office

Markera den här kryssrutan:

Om du vill:

Ignorera ord med VERSALER

Ignorera ord där alla bokstäver är VERSALER. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte ABC som ett fel i stavningskontrollen.

Ignorera ord med siffror

Ignorera ord som innehåller siffror. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte a1b2c3 som ett fel i stavningskontrollen.

Ignorera Internetadresser och filadresser

Ignorera ord som är Internet- och filadresser. Här är några exempel på ord som inte flaggas som fel i stavningskontrollen om du markerar det här alternativet:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Flagga upprepade ord

Upprepade ord markeras. Om du väljer det här alternativet flaggas till exempel pip pip som ett misstag.

Accent över versaler på franska

Uppmärksammar dig på franska ord som innehåller versaler som saknar accenttecken.

Om du använder dialekten Franska (Kanada) är det här alternativet aktivt som standard eftersom ordlistan för kanadensisk franska innehåller ord med versaler med accent. Det här innebär att alternativet markeras som standard om du gör något av följande:

Föreslå endast från huvudordlista

Föreslå endast ord från den huvudordlista som är inbyggd i stavningskontrollen. Om du väljer det här alternativet ingår inga ord från dina egna ordlistor i listan med föreslagna ord när du kontrollerar stavningen i ett dokument.

Lägen för franska: Ny stavning*

Klicka på det här alternativet om du vill använda de stavningsregler som har rekommenderats av den franska språkakademin sedan stavningsreformen 1990. Om du väljer det här alternativet kommer ord som inte stavas enligt dessa regler att betraktas som fel. Stavningskontrollen föreslår dessutom bara ord från den nya stavningsordlistan, som innehåller ord som inte har påverkats av stavningsreformen.

Lägen för franska: Traditionell stavning*

Klicka på det här alternativet om du vill använda de stavningsregler som gällde före den franska stavningsreformen 1990. Om du väljer det här alternativet kommer ord som inte stavas enligt dessa regler att betraktas som fel. Stavningskontrollen föreslår dessutom bara ord från den traditionella stavningsordlistan, som innehåller ord som inte har påverkats av stavningsreformen.

Lägen för franska: Traditionell och ny stavning*

Om du klickar på det här alternativet accepteras ord oavsett som de stavas rätt enligt de nya eller traditionella reglerna. Ord från både den nya och traditionella ordlistan används som förslag.

* Det här alternativet påverkar endast text på franska. Om du till exempel klickar på alternativet Traditionell stavning och redigerar ett dokument med det franska ordet bruler behandlas ordet som ett fel i stavningskontrollen eftersom detta är stavningen som gäller efter reformen. Om du däremot klickar på Ny stavning eller Traditionell och ny stavning behandlas ordet inte som ett fel.

Obs!: Mer information om egna ordlistor finns Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll.

Språkalternativen under vid stavningskontroll och grammatikkontroll i [programnamn] gäller endast för Office-program du använder för tillfället. (Exemplet nedan är från Word, men de här inställningarna finns i alla program Språkalternativen.) Här kan du ange inställningar, till exempel om du vill kontrollera stavning och grammatik automatiskt, flagga ofta förväxlas ord eller Visa läsbarhetsstatistik. Det här avsnittet innehåller inställningar för grammatikkontroll, där du kan ange inställningar, till exempel skiljetecken, blanksteg mellan meningar och andra regler för grammatik och stil i Word och Outlook.

Programspecifika inställningar för stavning och grammatik

Kontrollera stavning medan du skriver

När du arbetar i ett dokument kan du låta stavnings- och grammatikkontrollen arbeta i bakgrunden, söka efter fel och flagga dem automatiskt. Det här sparar tid, särskilt med stora dokument. Du kan aktivera och inaktivera den här funktionen med hjälp av kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Obs!:  I Access, Excel och Project är automatisk stavningskontroll i bakgrunden inte tillgänglig.

I de flesta fall ska du låta kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver vara markerad. Ibland vill du kanske avmarkera den här kryssrutan på grund av något av följande:

 • Du vill dölja felen (de vågiga röda linjerna) i de Outlook-objekt som du redigerar.

 • Du använder en dator som är långsam på grund av begränsningar i maskin- eller programvaran.

Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll

Obs!: Alternativen för sammanhangsbaserad stavningskontroll är endast tillgängliga i Office 2007 och Office 2010.

Har du någon gång skrivit fel på följande sätt: Det finns inga själ att tvivla? I Outlook, PowerPoint och Word kan du markera kryssrutan Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll så att du får hjälp med att hitta och korrigera den här typen av fel.

Om du till exempel har markerat kryssrutorna Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll och Kontrollera stavning medan du skriver och har avmarkerat kryssrutan Dölj stavfel, flaggas alla fel och du får förslag när du högerklickar på ett flaggat ord, som i följande bild.

Högerklicka på ett sammanhangsbaserat stavfel som hittades i Office-programmet.

Obs!: Om du markerar kryssrutan Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll i ett system med mindre minne kan det påverka prestanda negativt. Om du märker av det här problemet medan du använder alternativet, bör du avmarkera kryssrutan Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll för att åtgärda problemet.

Markera grammatikfel medan du skriver

Du kan välja om grammatikfel ska flaggas automatiskt i Outlook och Word med vågiga linjer.

Grammatikfel i Word

Obs!: Grammatikkontrollen är tillgänglig för alla objekt i Outlook, med undantag för anteckningar.

Ord som ofta förväxlas

Markera kryssrutan Ord som ofta förväxlas kryssrutan om du vill söka efter ord som ofta används på fel sätt.

Kontrollera grammatik och stavning

Markera kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning om du vill kontrollera grammatik samtidigt som du kontrollerar stavningen (till exempel när du trycker på F7).

Visa läsbarhetsstatistik

Markera kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik om du vill visa läsbarhetsstatistik när stavningskontrollen är klar (till exempel när du har tryckt på F7). Mer information om den här funktionen finns i Testa dokumentets läsbarhet.

Obs!: Följande information gäller Office 2013 och tidigare. Mer information om att välja inställningar för grammatikregler i Office 2016 finns i Välja alternativ för grammatik och skrivregler i Office 2016.

På menyn Typ av text i Word och Outlook finns det två alternativ: Endast grammatik eller Grammatik och stil. Klicka på Inställningar bredvid Typ av text i alternativen för språkkontroll för att ändra på de grammatik- och skrivregler som grammatikkontrollen använder medan du skriver. Använd dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll om du vill visa inställningar och göra ändringar. Tabellen nedan innehåller beskrivningar av de olika inställningarna.

Dialogrutan Inställningar för grammatikkontroll

Varför är knapparna Typ av text och Inställningar inte tillgängliga i Outlook?

Det finns ett känt problem som gör att den här menyn och knappen inte är tillgängliga i Microsoft Outlook. Du kommer runt det här problemet genom att visa alternativen för språkkontroll från ett öppet objekt, till exempel ett e-postmeddelande eller en avtalad tid.

Obs!: De ändringar du gör i de här inställningarna gäller för alla objekt som du redigerar, inte bara det som du arbetar med för tillfället.

Kräver

Inställning

Alternativ

Komma krävs före det sista listobjektet

Välj kontrollera inte om du inte vill att grammatikkontrollen ska kontrollera detta.

Välj aldrig det här alternativet om du vill att grammatikkontrollen ska flagga alla meningar som har ett komma före det sista objektet. Följande är ett exempel på en mening som grammatikkontrollen anser vara felaktig med den här inställningen: Please buy milk, crackers, and bananas.

Välj alltid det här alternativet om du vill att grammatikkontrollen ska flagga alla meningar som utelämnat ett komma före det sista objektet. Följande är ett exempel på en mening som grammatikkontrollen anser vara felaktig med den här inställningen: Please buy milk, crackers and bananas.

Skiljetecken i samband med citattecken

Välj kontrollera inte om du inte vill att grammatikkontrollen ska kontrollera detta.

Välj inuti om du vill att grammatikkontrollen ska flagga alla meningar inom citattecken där kommat är placerat utanför citattecknen. Följande är ett exempel på en mening som grammatikkontrollen anser vara felaktig med den här inställningen: While critics call the acting "inspired", they point out inconsistencies in the plot.

Välj utanför om du vill att grammatikkontrollen ska flagga alla meningar inom citattecken där kommat är placerat innanför citattecknen. Följande är ett exempel på en mening som grammatikkontrollen anser vara felaktig med den här inställningen: While critics call the acting "inspired," they point out inconsistencies in the plot.

Blanksteg mellan meningar

Välj kontrollera inte om du inte vill att grammatikkontrollen ska kontrollera detta.

Välj 1 om du vill att grammatikkontrollen ska flagga alla meningar som har fler än ett blanksteg efter punkten.

Välj 2 om du vill att grammatikkontrollen ska flagga alla meningar som har antingen ett blanksteg eller fler än två blanksteg efter punkten.

Grammatik

Kryssruta

Beskrivning

Versaler   

Problem med versaler, till exempel i namn ("Mr. jones" ska vara "Mr. Jones") och titlar som föregår namn ("aunt Helen" ska vara "Aunt Helen"). Kontrollerar även felaktig användning av versaler.

Fragment och överklivningar   

Meningsfragment och meningar med överklivningar.

Felaktigt använda ord   

Felaktig användning av adjektiv och adverb, komparativ och superlativ, "like" som en konjunktion, "nor" och "or", "what" och "which",S "who" och "whom", måttenheter, konjunktioner, prepositioner och pronomen.

Negation   

Användning av flera negationer.

Substantivfraser   

Felaktiga substantivfraser, felanvändning av a/an, felaktig användning av tal i samband med substantiv ("five machine" i stället för "five machines").

Genitiv och plural   

Användning av genitiv i stället för plural, och vice versa. Upptäcker också utelämnade apostrofer i genitiv.

Skiljetecken   

Felaktiga skiljetecken, inklusive komma, kolon, interpunktion i slutet av meningar, interpunktion i citat, flera blanksteg mellan ord och semikolon i stället för ett komma eller ett kolon.

Frågor   

Felaktiga frågor, till exempel "He asked if there was any coffee left?", "Which makes an offer a good solution?" och "She asked did you go after all?".

Relativa satser   

Felaktig användning av relativa pronomen och interpunktion, inklusive när "who" används i stället för "which" i fråga om saker, när "which" används i stället för "who" i fråga om personer, vid onödig användning av "that" med "whatever" och "whichever" eller om "that's" används i stället för "whose".

Subjekt-verbkongruens   

Brist på överensstämmelse mellan subjekt och verb, inklusive subjekt-verbkongruens med pronomen och kvantifierare (exempel: "All of the students has left" i stället för "All of the students have left").

Verbfraser   

Felaktiga verbfraser, felaktiga verbtempus, användning av transitiva verb som intransitiva verb.

Stil

Kryssruta

Beskrivning

Klyschor, talspråk och jargong   

 • Ord eller fraser som identifieras som klyschor i ordlistan.

 • Meningar som innehåller talspråk, till exempel "real", "awfully" och "plenty" använt som adverb, två på varandra följande genitiv, "get" som ett passivt verb, "kind of" i stället för "somewhat", "scared of" i stället för "afraid of" och "how come" i stället för "why".

 • Användning av teknisk jargong, affärsjargong och industrijargong.

Sammandragningar   

Användning av sammandragningar som ska skrivas ut eller som anses vara för informella för en viss stil – till exempel "We won't leave 'til tomorrow" i stället för "We will not leave until tomorrow".

Fragment – stilistiska förslag   

Fragment som du kanske vill undvika i formella texter, till exempel "A beautiful day!" eller "Why?".

Genusspecifika ord   

Genusspecifikt språk, till exempel "councilman" och "councilwoman".

Ord med bindestreck och sammansatta ord   

Ord med bindestreck som inte ska ha det och vice versa. Upptäcker även stängda sammansättningar som ska vara öppna och vice versa.

Felaktigt använda ord – stilistiska förslag   

Användning av ord som inte är standard, till exempel "ain't", samt sammanblandningar som "angry at" i stället för "angry with".

Siffror   

Siffror som ska skrivas med bokstäver (skriv nine i stället för 9) och vice versa (skriv 12 i stället för twelve). Korrigerar även felaktig användning av "%" i stället för "percentage".

Passiva meningar   

Meningar skrivna i passiv form. Ger förslag med omskrivningar i aktiv form när det är möjligt.

Possessiv och plural – stilistiska förslag   

Possessiv användning som kan ifrågasättas, till exempel "Her memory is like an elephant's" eller "I stopped by John's".

Skiljetecken – stilistiska förslag   

Onödiga kommatecken i datum, informell användning av skiljetecken efter varandra och saknade kommatecken – till exempel "She said 'He is due at noon'".

Relativa satser – stilistiska förslag   

Användning av "that" eller "which" som kan ifrågasättas.

Meningslängd (fler än 60 ord)   

Meningar som innehåller fler än 60 ord.

Meningsstruktur   

Meningsfragment, meningar med överklivningar, överanvändning av konjunktioner (till exempel "and" eller "or"), meningar med sammanblandningar (till exempel växlingar mellan aktiv och passiv form i en mening), felaktig meningsstruktur för frågor och felplacerade bestämningsord.

Meningar som inleds med "And", "But" eller "Hopefully"   

Användning av konjunktioner och adverb i början av en mening och "plus" som en konjunktion mellan två oberoende satser.

Substantiv i följd (fler än tre)   

Flera substantiv i följd – till exempel "The income tax office business practices remained the same".

Fraser med flera prepositioner (fler än tre)   

Meningar med flera prepositioner – till exempel "The book on the shelf in the corner at the library on the edge of town was checked out".

Oklar frasering   

Oklar frasering – till exempel "more" följt av ett adjektiv och plural eller ett substantiv i plural ("We need more thorough employees" i stället för "We need more employees who are thorough") – eller meningar som innehåller fler än en möjlig referent för ett pronomen ("All of the departments did not file a report" i stället för "Not all of the departments filed a report").

Användning av första person   

Pronomen som I och me som bör undvikas i vetenskapliga och tekniska texter.

Verbfraser – stilistiska förslag   

Användning av indikativ verbform där konjunktiv är att föredra, samt blandade och passiva verbfraser– till exempel "The pepper is able to be chopped without burning fingers".

Mångordighet   

Ordrika relativa satser och vaga bestämningsord (till exempel "fairly" eller "pretty"), överflödiga adverb, för många negationer, onödig användning av "or not" i frasen "whether or not" och användning av "possible … may" i stället för "possible … will".

Ord i delade infinitiv (fler än ett)   

Två eller fler ord mellan "to" och ett infinitivt verb – till exempel "to very boldly enter the market".

Om du använder Word kan du aktivera eller inaktivera stavnings- och grammatikkontrollen för alla framtida dokument eller för det dokument som du har öppet för tillfället. Gör så här:

 1. I alternativen för språkkontroll under Undantag för klickar du på Alla nya dokument eller också klickar du på namnet på den öppna filen.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutorna för att dölja stavfel eller grammatiska fel.

Obs!: Om du inaktiverar den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen för en fil som du delar med andra, bör du meddela dessa om att du har gjort den här ändringen.

 • Klicka på fliken Arkiv, på Alternativ och sedan på E-post.

  • Om du vill att stavningskontrollen ska göras när du klickar på Skicka markerar du kryssrutan Gör stavningskontroll innan meddelandet skickas.

  • Om du vill ange att den ursprungliga texten i ett meddelande inte ska stavningskontrolleras när du svarar på eller vidarebefordrar meddelandet, markerar du kryssrutan Ignorera originalmeddelande vid svar/vidarebefordran.

Det kanske finns vissa fält i Microsoft Project som du inte vill stavningskontrollera.

 1. Klicka på fliken Arkiv, på Alternativ och sedan på Språkkontroll.

 2. Avmarkera kryssrutorna under Vid stavningskontroll i Project för alla fält som du inte vill stavningskontrollera.

Om du har feedback och förslag om stavning, grammatik och formatalternativ kan du publicera dem här.

Se även

Kontrollera stavning och grammatik

Ångra eller inaktivera automatisk formatering

Stavnings- och grammatikkontrollen fungerar inte som förväntat

Välja alternativ för grammatik och skrivregler i Office 2016

Lägga till ord i ordlistan för stavningskontroll

Kontrollera stavning och grammatik på ett annat språk

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!