Anpassa Outlook-fönstret

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du tillbringar mycket tid i Outlook. Därför bör du anpassa det efter hur du arbetar. Om du till exempel vill skapa mer utrymme för att se din e-post och kalenderobjekt kan du dölja vissa element. I varje vy kan du också flytta, lägga till, ta bort eller ändra storlek på kolumner så att informationen visas på vilket sätt du vill.

Den här bilden visar de viktigaste funktionerna i Outlook-fönstret.

Outlook-fönstret

Bildtext 1  Verktygsfält

Bild av knapp Menyfliksområdet

Bildtext 3  Navigeringsfönster

Steg 4  Vyväxlare

Bildtext 5 Objektlista

Bildtext 6  Läsfönster

Anpassa verktygsfältet och menyfliksområdet

Anpassa verktygsfältet

Verktygsfältet kan anpassas för att visa ikoner och text, endast ikoner eller endast text.

 1. Klicka på Anpassa verktygsfältVisa-menyn.

 2. I popup-menyn Visa klickar du på alternativet som du vill använda.

  Obs!: För att dölja verktygsfältet går du till Visa-menyn och klickar på Dölj verktygsfält.

Dölja eller visa menyfliksområdet

Du kan minimera menyfliksområdet så att endast flikar visas.

 • Klicka på Dölja menyfliksknappen till höger i menyfliksområdet.

  Tips: Du kan också minimera menyfliksområdet genom att klicka på den aktiva fliken.

Anpassa navigeringsfönstret och vyväxlaren

dölja navigeringsfönstret

 • Visa-menyn klickar du på Navigeringsfönstret.

  Tips: Om du döljer navigeringsfönstret döljs även vyväxlaren. För att ändra vy medan vyväxlaren är dold går du till Visa-menyn, pekar på Gå till och klickar sedan på en vy.

Minimera vyväxlaren

Du kan minimera vyväxlaren för att skapa mer utrymme i navigeringsfönstret.

 • Placera pekaren högst upp på vyväxlaren och dra sedan kanten nedåt.

Stänga av den enhetliga inkorgen

Som standard grupperar Outlook mapplista liknande mappar, till exempel inkorgar, från alla dina e-post- och Microsoft Exchange-konton. Den här funktionen gör det lättare att läsa alla dina meddelanden samtidigt, utan att du behöver flytta runt mellan e-postmappar. Om du vill kan du stänga av den här funktionen så att varje konto och alla dess mappar ligger separata i mapplistan.

 1. Klicka på Inställningar i Outlook-menyn.

 2. Gå till Personliga inställningar och klicka på Allmänt  Knappen Allmänna alternativ .

 3. Under Mapplista avmarkerar du kryssrutan Gruppera liknande mappar, till exempel inkorgar från olika konton.

Anpassa objektlistan

Objektlistan är en lista i huvudfönstret i Outlook över meddelanden, kontakter, uppgifter och anteckningar. Som standard visas objektlistan vertikalt mellan navigeringsfönstret och läsfönstret.

Obs!: Objektlistan är inte tillgänglig i kalendervyn.

Ändra textstorlek för objektlistan

 1. Klicka på Inställningar i Outlook-menyn.

 2. Gå till Personliga inställningar och klicka på Teckensnitt  Knappen Inställningar för Teckensnitt .

 3. Under Objektlistor på popup-menyn Teckenstorlek klickar du på ett alternativ.

Ändra sorteringsordning i objektlistan

 • På fliken Ordna klickar du på Ordna efter och sedan väljer du ett alternativ.

  Fliken Ordna, gruppen 2

Välja kolumner för objektlistan

Om läsfönstret är dolt eller placerat under objektlistan kan du välja vilka kolumner du vill inkludera i objektlistan. De tillgängliga kolumnerna varierar beroende på typen av objekt i listan.

 1. På fliken Ordna klickar du på Läsfönstret och kontrollerar sedan att Under eller Dolt är markerad.

  Fliken Ordna, gruppen 2

 2. Visa-menyn pekar du på Kolumner och klickar sedan på ett kolumnnamn. Kolumner i den aktuella vyn identifieras med en markering.

  Tips!: 

  • I objektlistan kan du klicka på en kolumnrubrik för att sortera efter den kolumnen.

  • För att ändra ordning på kolumnerna klickar du på en kolumnrubrik och drar den sedan till en ny plats.

  • För att ändra storlek på en kolumn placerar du pekaren på den högra kanten av kolumnrubriken tills pekaren ändras och sedan drar du i kanten.

Anpassa läsfönstret

Med läsfönstret, som ibland kallas förhandsgranskningsfönstret, kan du läsa Objekt utan att öppna dem. Du kan anpassa läsfönstret enligt dina preferenser.

Flytta eller dölja läsfönstret

Läsfönstret kan placeras till höger om Outlook-fönstret, under objektlistan eller döljas.

 • Gå till fliken Ordna, klicka på Läsfönstret och klicka sedan på ett alternativ.

  Fliken Ordna, gruppen 2

  Meddelanden: 

  • För att ändra storlek på läsfönstret placerar du pekaren på gränsen mellan läsfönstret och objektlistan och drar sedan i kantlinjen.

  • Läsfönstret är inte tillgängligt i kalendervyn.

Ändra textstorlek för meddelanden i läsfönstret.

 1. Klicka på E-post Knapp för att visa e-post längst ned i navigeringsfönster.

 2. Klicka på ett meddelande, gå till Format-menyn och klicka på Öka teckenstorlek eller Minska teckenstorlek.

Se även

Om att ordna objekt i Outlook

Välja standardteckensnitt för utgående meddelanden

Ändra kalendervyn

Filtrera meddelanden eller uppgifter

Ordna och gruppera objekt

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×