Animera text och objekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan animera text, bilder, figurer, tabeller, SmartArt-grafik och andra objekt i presentationen PowerPoint vill ge dem visuella effekter, inklusive ingångar, lämnar, ändrar storlek eller färg och jämna rörelser. Skapa en presentation som animerar punkter eller till och med skarp krediter.

Animering är ett bra sätt att framhäva en punkt, kontrollera informationsflödesdiagram och öka viewer ränta. Du kan använda animeringseffekter på enskilda bilder, bildbakgrund eller anpassade bildlayouter.

PowerPoint 2013
4.05

Relaterad information finns i Kontrollera ord visas en rad i taget.

Använda en animering

 1. Välj det objekt eller textavsnitt som du vill animera.

  En ”objekt” i den här kontexten är en sak i en bild, till exempel en bild, ett diagram eller en textruta. Markeringshandtag visas runt ett objekt när du väljer den på bilden. (För animering, ett stycke i en textruta är också ett objekt, men har storlekshandtagen när du väljer den, i stället hela textrutan har storlekshandtagen.)

 2. Klicka på Lägg till animering på fliken animeringar i menyfliksområdet och välj en animeringseffekt.

  Lägga till en animeringseffekt i PowerPoint

  För att vara säker på att animeringar spelas upp när du presenterar ditt bildspel ska du se till att rutan Ingen animering är avmarkerad när du går till Bildspel > Konfigurera bildspel. Om den här rutan är markerad kommer animeringar att visas när du förhandsgranskar ditt bildspel, men inte när du presenterar det.

Om du vill använda ytterligare animeringseffekter på samma objekt kan du läsa Använda flera animeringseffekter på ett objekt. Om du vill lägga till en rörelsebana kan du läsa Använda en rörelsebana som animeringseffekt.

Vissa ingångs- och utgångseffekter effekter (till exempel Vänd nedrullningsbara och Whip) och vissa betoningseffekter (till exempel Penselfärg och Wave) är bara tillgängligt för objekt som innehåller text. Om du vill använda en animeringseffekt som inte är tillgängliga för därför försöka lägga till ett blanksteg i objektet.

Ändra hastigheten för animeringseffekten

Hastigheten på effekten bestäms av inställningen i varaktighet.

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Ange antal sekunder som du vill att animeringseffekten ska pågå på fliken animeringar, under Alternativ för Tidsinställning, i rutan varaktighet.

  Tidsinställningar för animeringar i PowerPoint

  (Högsta: 59 sekunder. Minimum:.01 sekunder. Du kan anger du en varaktighet eller använda uppåt- eller nedåtriktade pilen för att välja ett standardvärde för stegvis.)

Ändra hur animeringseffekten startas

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Öppna listan Start på fliken animeringar, under Alternativ för Tidsinställning, och välj något av de tre alternativen beskrivs nedan:

  Så här startar du animeringseffekten

  Välj

  När du klickar på bilden

  Vid klickning

  Samtidigt som föregående animeringseffekt i listan. (Ett klick startar två eller flera animeringseffekter på samma gång.)

  Med föregående

  Direkt efter den föregående animeringseffekten i listan är klar med att spela upp. (Inte klicka krävs för att göra det här animeringseffekt starta.)

  Efter föregående

  Startalternativ för animeringar i PowerPoint

Ställ in tiden mellan animeringseffekter

Alternativet fördröjning avgör hur mycket tid som ska gå innan en viss animeringseffekt börjar – när du har klickat på eller efter föregående animeringseffekt avslutas.

Ändra ordningen på animeringseffekterna i en bild

Att ordna om en uppsättning animeringar i en bild:

 1. Öppna fönstret animering: Markera Rutan animering i gruppen Avancerad animering på fliken animeringar.

 2. Välj den animeringseffekt som du vill ändra ordning i fönstret animering.

 3. Välj något av följande alternativ under Ändra ordning för animering på fliken animeringar i menyfliksområdet i gruppen Tidsinställning:

  Tidsinställningar för animeringar i PowerPoint
  • Välj Flytta till tidigare att flytta den effekt upp en och samma platsen i ordningen för animering.

  • Välj Flytta senare att flytta den effekt nedåt en och samma platsen i ordningen för animering.

  Du kan välja ett alternativ flera gånger om du vill flytta markerade effekt till lämplig plats i ordningen för animering.

Ta bort en animeringseffekt

När du animera ett objekt (till exempel en punkt eller en bild) visas en liten siffror till vänster om objektet. Den här siffror anger att en animeringseffekt och placering i följd av animeringar i den aktuella bilden.

Ta bort en animering

 1. Markera den animering du vill ta bort siffror.

 2. Tryck på Delete-tangenten på tangentbordet.

Mer detaljerad information finns i ändra eller ta bort en animeringseffekt.

Kopiera animeringseffekter från ett objekt till en annan

Undvika att animera manuellt flera objekt på samma sätt: använda Hämta animering för att kopiera animeringar från ett objekt till en annan. Fullständig information och snabbt se en videodemonstration finns i Kopiera animeringar med Hämta animering.

Hämta animering finns på animeringen när något animerade i menyfliksområdet markeras på en bild

Demonstration av animering

En fem minuter video som visar många Animeringsfunktioner finns utbildning: lägga till animeringar i bilder.

Lägga till animering i ett objekt

 1. Markera det objekt du vill animera.

  En ”objekt” i den här kontexten är en sak i en bild, till exempel en bild, ett diagram eller en textruta. Markeringshandtag visas runt ett objekt när du väljer den på bilden. (För animering, ett stycke i en textruta är också ett objekt, men har storlekshandtagen när du väljer den, i stället hela textrutan har storlekshandtagen.)

 2. Klicka på fler Bild av knapp på fliken animeringar i menyfliksområdet i gruppen animering och välj sedan den animeringseffekt som du vill använda.

  Gruppen Animering på fliken Animering.
  • Om du inte ser animeringseffekten för ingången, utgången, betoningen eller rörelsebanan som du vill ha klickar du på Fler ingångseffekter, Fler betoningseffekter, Fler utgångseffekter eller Fler rörelsebanor.

  • Vissa ingångs- och utgångseffekter (t.ex. Vänd, Släpp och Vira) och vissa betoningseffekter (t.ex. Penselfärg och Våg) är endast tillgängliga för objekt som innehåller text. Om du vill använda en animeringseffekt som inte är tillgänglig på grund av den här anledningen kan du försöka lägga till ett blanksteg i objektet.

  • När du har lagt till en animering i ett objekt eller en text markeras de animerade objekten på bilden med en numrerad tagg som inte skrivs ut. Taggen visas bara i vyn Normal och när fliken Animeringar har valts eller när åtgärdsfönstret Animering visas.

Ändra hastigheten för animeringseffekten

Hastigheten på effekten bestäms av inställningen i varaktighet.

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Ange antal sekunder som du vill att animeringseffekten ska pågå på fliken animeringar, under Alternativ för Tidsinställning, i rutan varaktighet.

  Tidsinställningar för animeringar i PowerPoint

  (Högsta: 59 sekunder. Minimum:.01 sekunder. Du kan anger du en varaktighet eller använda uppåt- eller nedåtriktade pilen för att välja ett standardvärde för stegvis.)

Ändra hur animeringseffekten startas

 1. På bilden, markera objektet som använder animeringseffekten du vill ändra.

 2. Öppna listan Start på fliken animeringar, under Alternativ för Tidsinställning, och välj något av de tre alternativen beskrivs nedan:

  Så här startar du animeringseffekten

  Välj

  När du klickar på bilden

  Vid klickning

  Samtidigt som föregående animeringseffekt i listan. (Ett klick startar två eller flera animeringseffekter på samma gång.)

  Med föregående

  Direkt efter den föregående animeringseffekten i listan är klar med att spela upp. (Inte klicka krävs för att göra det här animeringseffekt starta.)

  Efter föregående

  Startalternativ för animeringar i PowerPoint

Ställ in tiden mellan animeringseffekter

Alternativet fördröjning avgör hur mycket tid som ska gå innan en viss animeringseffekt börjar – när du har klickat på eller efter föregående animeringseffekt avslutas.

Ändra ordningen på animeringseffekterna i en bild

Att ordna om en uppsättning animeringar i en bild:

 1. Öppna fönstret animering: Markera Rutan animering i gruppen Avancerad animering på fliken animeringar.

 2. Välj den animeringseffekt som du vill ändra ordning i fönstret animering.

 3. Välj något av följande alternativ under Ändra ordning för animering på fliken animeringar i menyfliksområdet i gruppen Tidsinställning:

  Tidsinställningar för animeringar i PowerPoint
  • Välj Flytta till tidigare att flytta den effekt upp en och samma platsen i ordningen för animering.

  • Välj Flytta senare att flytta den effekt nedåt en och samma platsen i ordningen för animering.

  Du kan välja ett alternativ flera gånger om du vill flytta markerade effekt till lämplig plats i ordningen för animering.

Ta bort en animeringseffekt

När du animera ett objekt (till exempel en punkt eller en bild) visas en liten siffror till vänster om objektet. Den här siffror anger att en animeringseffekt och placering i följd av animeringar i den aktuella bilden.

Ta bort en animering

 1. Markera den animering du vill ta bort siffror.

 2. Tryck på Delete-tangenten på tangentbordet.

Mer detaljerad information finns i ändra eller ta bort en animeringseffekt.

Använda flera animeringseffekter i ett objekt

 1. Markera den text eller det objekt som du vill lägga till flera animeringar för.

 2. Klicka på Lägg till animering i gruppen Avancerad animering på fliken Animeringar.

  Gruppen Avancerad animering

Visa en lista med befintliga animeringar i bilden

Du kan visa listan över alla animeringar på bilden i animeringsfönstret. Animeringsfönstret innehåller viktig information om en animeringseffekt, t.ex. effekttyp, effekternas inbördes ordning, namnet på det berörda objektet och hur länge effekten varar.

Klicka på Animeringsfönster i gruppen Avancerad animering på fliken Animeringar för att öppna animeringsfönstret.

Åtgärdsfönstret Animering.

1. I åtgärdsfönstret anges animeringseffekternas uppspelningsordning med siffror. Siffrorna i åtgärdsfönstret motsvarar de ej utskrivbara numrerade taggarna som visas på bilden.

2. Tidslinjen anger hur länge effekterna varar.

3. Ikoner representerar typen av animeringseffekt. I det här exemplet är det en Utgångseffekt.

4. Välj ett objekt i listan om du vill visa menyikonen (nedåtpil) och klicka sedan på ikonen så att menyn visas.

Meddelanden: 

 • Effekterna visas i åtgärdsfönstret Animering i den ordning du lägger till dem.

 • Du kan också visa ikonerna som anger starttiden för animeringseffekterna i förhållande till de övriga händelserna på bilden. Om du vill visa starttidsikonerna för alla animeringar klickar du på menyikonen bredvid en animeringseffekt och markerar sedan Dölj avancerad tidslinje.

 • Animeringseffekternas starttider kan anges av flera olika typer av ikoner. Välj bland följande:

  • Starta vid klickning (musikon visas här): Animeringen inleds när du klickar med musen.

  • Starta med föregående (ingen ikon): Animeringseffekten inleds samtidigt med föregående effekt i listan. I den här inställningen kombineras flera effekter samtidig.

  • Starta efter föregående (klockikon): Animeringseffekten inleds omedelbart efter att föregående effekt i listan har spelats klart.

Ställa in en animerings effektalternativ, varaktighet och turordning

 • Ställ in en animerings effektalternativ genom att klicka på pilen till höger om Effektalternativ i gruppen Animering på fliken Animeringar. Klicka sedan på ett alternativ.

 • Du kan ange när en animering ska startas, hur länge den ska pågå och en eventuell fördröjning på fliken Animeringar.

  • Om du vill ange Starta tidsinställning för en animering i gruppen Tidsinställning klickar du på pilen till höger om Start-menyn och välj tiden som du vill använda.

  • Ange hur länge animeringen ska pågå genom att ange antalet sekunder i rutan Varaktighet i gruppen Tidsinställning.

  • Ange hur lång tid animeringen ska fördröjas innan den startas genom att ange antalet sekunder i rutan Fördröjning i gruppen Tidsinställning.

 • Ändra ordningen på en animering i listan genom att först markera animeringen i åtgärdsfönstret Animering. Markera sedan antingen Flytta till tidigare eller Flytta till senare om du vill att animeringen ska visas före respektive efter en annan animering i listan. Alternativen visas under Ändra ordning för animering i gruppen Tidsinställning på fliken Animeringar.

Testa animeringseffekten

Så här kontrollerar du att animeringseffekterna fungerar när du har lagt till dem:

 • Klicka på Förhandsgranska i gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

  Gruppen Förhandsgranska på fliken Animeringar.

Kopiera animeringseffekter från ett objekt till en annan

Undvika att animera manuellt flera objekt på samma sätt: använda Hämta animering för att kopiera animeringar från ett objekt till en annan. Fullständig information och snabbt se en videodemonstration finns i Kopiera animeringar med Hämta animering.

Hämta animering finns på animeringen när något animerade i menyfliksområdet markeras på en bild

Översikt över animeringar

Du kan använda de inbyggda animeringseffekterna i Microsoft Office PowerPoint 2007 eller du kan skapa egna anpassade effekter. Du kan använda animeringseffekter i enskilda bilder, bildbakgrund eller anpassade bildlayouter. Mer information om bildbakgrunder och anpassade layouter finns Skapa och anpassa en bildbakgrund och Vad är en bildlayout?

Använda en inbyggd animeringseffekt på text eller objekt

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

  En ”objekt” i den här kontexten är en sak i en bild, till exempel en bild, ett diagram eller en textruta. Markeringshandtag visas runt ett objekt när du väljer den på bilden.

 2. Välj den animeringseffekt som du vill använda i listan animera på fliken animeringar i menyfliksområdet i gruppen animeringar.

  Inbyggda animeringar

  Om dina markerade objektet är en textruta, måste du två alternativ för varje typ av animering i listan animera:

  • Alla på samma gång: animeringen inträffar för all text på samma gång.

  • Genom att 1st nivå stycken: animeringen inträffar individuellt i tur och ordning för varje punkt i textrutan.

Ta bort en animeringseffekt

 • Markera texten eller objektet som du vill ta bort animeringen från.

 • Välj Ingen animering i listan animera i gruppen animeringar på fliken animeringar.

Mer detaljerad information finns i ändra eller ta bort en animeringseffekt.

Skapa och använda en anpassad animeringseffekt på text eller objekt

Du kan skapa och använda en anpassad animering för att få mer kontroll över hur och när effekter används. Du kan t.ex. förstora eller förminska text eller få den att rotera eller skimra, och du kan skapa en animering så att det hörs applåder när en bild visas. Du kan använda mer än en animering och t.ex. göra så att en textrad flyger in med eller utan ljud och sedan flyger ut igen. Utöver förinställda eller anpassade rörelsebanor kan du använda betonings-, ingångs- eller utgångsalternativ.

Du skapar anpassade animeringar i Anpassad animering aktivitetsfönster. I åtgärdsfönstret Anpassad animering visas viktig information om en animeringseffekt, t.ex. typen av effekt, den inbördes ordningen mellan olika effekter och en del av texten som omfattas av effekten.

Åtgärdsfönstret Anpassa animering

1. Ikoner anger starttiden för animeringseffekten i förhållande till de övriga händelserna på bilden. Välj bland följande:

 • Starta vid klickning (musikon visas här): Animeringseffekten inleds när du klickar på bilden.

 • Starta med föregående (ingen ikon): Animeringseffekten inleds samtidigt som föregående effekt i listan börjar spelas upp (d.v.s. ett klick startar två eller fler animeringseffekter).

 • Starta efter föregående (klockikon): Animeringseffekten inleds direkt efter att föregående effekt i listan har spelats upp (det krävs alltså inte något ytterligare klick för att starta nästa animeringseffekt).

2. Välj ett objekt i listan om du vill visa menyikonen (nedåtpil) och klicka sedan på ikonen så att menyn visas.

3. Animeringseffekternas uppspelningsordning anges med siffror. Siffrorna motsvarar även de etiketter som är kopplade till animerade objekt i vyn Normal när åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

4. Ikoner representerar typen av animeringseffekt. I det här exemplet är det en betoningseffekt.

De animerade objekten på bilden är märkta med en numrerad tagg som inte skrivs ut. Taggen motsvarar effekterna i listan Anpassad animering och visas bredvid texten eller objektet. Taggen visas bara i vyn Normal när åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

Om du vill använda en anpassad animeringseffekt i Office PowerPoint 2007 gör du så här:

 1. Markera den text eller det objekt som du vill animera.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

 3. Klicka på Lägg till effekt i åtgärdsfönstret Anpassad animering, och gör sedan något av följande:

  • Om du vill att texten eller objektet ska framträda med en effekt pekar du på Ingång och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt, t.ex en snurreffekt, på text eller ett objekt som redan visas på bilden pekar du på Betoning och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt som gör att text eller ett objekt försvinner från bilden vid någon tidpunkt pekar du på Utgång och klickar sedan på en effekt.

  • Om du vill lägga till en effekt som gör så att text eller ett objekt rör sig i ett visst mönster pekar du på Rörelsebanor och klickar sedan på en sökväg.

 4. Om du vill ange hur effekten ska användas på texten eller objektet högerklickar du på den anpassade animeringseffekten i listan Anpassad animering och klickar sedan på Effektalternativ på snabbmenyn.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill ange inställningar för text klickar du på de alternativ som du vill använda för att animera texten på flikarna Effekt, Tidsinställning och Textanimering.

  • Om du vill ange inställningar för ett objekt klickar du på de alternativ som du vill använda för att animera objektet på flikarna Effekt och Tidsinställning.

Effekterna visas i listan Anpassad animering i den ordning som du lägger till dem.

Lägga till ljudeffekter för textpunkter

Använd stegen nedan om du vill lägga till ljudeffekter på text som du har lagt till animeringseffekter till punkter. Om du vill starta, bilden ser ut ungefär så här.

Bild som innehåller ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Och åtgärdsfönstret Anpassad animering ser ut ungefär så här.

Åtgärdsfönstret Anpassad animering med ingångs- och utgångsanimeringseffekter

Gör så här:

 1. I åtgärdsfönstret Anpassad animering i listan Anpassad animering klickar du på pilen till höger om den animeringseffekt som använts för den första punkten på texten och klicka sedan på Effektalternativ.

  Effektalternativ

 2. Gör något av följande på fliken effekt under förbättringar i listan ljud:

  • Välj ett ljud.

  • Markera Andra ljud om du vill lägga till ett ljud från en fil och letar sedan upp ljudfilen som du vill använda.

 3. Upprepa steg 1 och 2 för varje punkt av texten som du vill lägga till en ljudeffekt till.

Lägga till en rörelsebana för ett objekt

Viktigt!: 

 • Innan du använder en rörelsebana för ett objekt som du behöver lägga till objekt, till exempel en bild eller ClipArt-bilden till en bild. Välj ClipArt eller en bild som har en genomskinlig bakgrund eftersom när du använder rörelsebanan ClipArt visas (utan en bakgrund) att flytta över bilden som ett enskilt objekt.

 • När du söker efter clipart och bilder på Internet dirigeras du till Bing. Du ansvarar för att ta hänsyn till copyright, och licensfiltret i Bing kan hjälpa dig att välja vilka bilder du kan använda.

Om du vill använda en animeringseffekt till SmartArt-grafik finns i animera SmartArt-grafiken.

 1. När du lägger till objektet till bild drar du den till önskad plats på bilden där du vill att objektet ska starta flyttas från.

 2. Klicka på objektet.

 3. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

 4. Klicka på Lägg till effekt i åtgärdsfönstret Anpassad animering, peka Rörelsebanor, pekar du på Rita anpassad bana och klicka på Frihand.

  Obs!: Pekaren ändras till en penna.

 5. Börja vid det ClipArt-objektet eller ett annat objekt, rita banan du vill att objektet följer på bilden och klicka sedan på där objektet ska sluta glidande.

Ritar rörelsebana

1. på ClipArt-objekt med den fjärde animeringseffekten kopplad till

2. på rörelsebanan

3. ingångs animeringseffekten tillämpas på den första punkten av text

4 animering utgångseffekten som tillämpas på den första punkten textens.

5. ingångs animeringseffekt andra punkt i listan

6. Avsluta animeringseffekten tillämpas på den andra punkten av text

Testa animeringseffekten

Så här kontrollerar du att animeringseffekterna fungerar när du har lagt till dem:

 • Klicka på Spela upp längst ned i åtgärdsfönstret Anpassad animering.

Testar animeringseffekterna

Mer om animering av text och objekt

Det finns fyra olika typer av animeringseffekter:

 • Med Ingångseffekter kan du låta ett objekt gradvis tona in i fokus, flyga in i bilden från sidan eller studsa in i bild.

 • Med Utgångseffekter kan du låta ett objekt flyga ut åt sidan, försvinna från bilden eller lämna bilden i en spiral.

 • Med Betoningseffekter kan du låta ett objekt minska eller öka i storlek, ändra färg eller snurra.

 • Du kan använda Rörelsebanor för att (bland annat) låta ett objekt flyttas uppåt eller nedåt, åt vänster eller höger eller i ett stjärn- eller cirkelmönster. Du kan även rita en egen rörelsebana.

Du kan använda en animering för sig själv eller kombinera flera effekter. Till exempel om du vill göra en rad med text Flyg in medan den blir tillämpliga ingångseffekt Flyg In och Förstora/förminska betoningseffekten. Klicka på Lägg till animering om du vill lägga till effekter och använda fönstret animering för att ange betoningseffekten ska ske Med föregående.

I galleriet med animeringar på fliken Animeringar visas de populäraste effekterna. Du kan få ännu fler alternativ genom att klicka på Lägg till animering, rulla ned och sedan klicka på Fler ingångseffekter, Fler betoningseffekter, Fler utgångseffekter eller Fler rörelsebanor.

Fler animeringseffekter i PowerPoint

Övergångar och animeringar

I PowerPoint är animeringar inte samma som övergångar. En övergång animerar sätt en bildändringar till nästa. Om du vill lägga till en övergång finns i lägga till, ändra eller ta bort övergångar mellan bilder.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Mer information finns i

Kontrollera ord visas en rad i taget i PowerPoint

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×