Animera SmartArt-grafik

Du kan skapa rörlig, animerad SmartArt-grafik för att framhäva informationen på ett bättre sätt eller visa den i faser. Du kan animera hela SmartArt-grafiken eller bara en enskild figur i SmartArt-grafiken. Du kan exempelvis låta alla cirklar i ett Venndiagram flyga in en i taget, eller skapa ett organisationsschema som gradvis tonas in.

Artikelinnehåll

Översikt över animering

Lägga till en animering

Ange alternativ för animeringseffekter

Kopiera animeringar från en SmartArt-grafik till en annan

Animera enskilda figurer i din SmartArt-grafik

Visa en animering i omvänd ordning

Ta bort en animering

Översikt över animering

För att avgöra vilken animering som passar bäst ihop med layouten för din SmartArt-grafik bör du visa informationen i SmartArt-grafikens textfönster, eftersom de flesta animeringar börjar från den översta punkten i textfönstret och förflyttar sig nedåt. Alternativt kan du spela upp en animering i omvänd ordning. Om textfönstret inte visas kan du visa det.

Hur visar jag textfönstret?

 1. Markera SmartArt-grafiken i bilden.

 2. Under SmartArt-verktyg klickar du på Textfönster i gruppen Skapa grafik på fliken Design.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Animerade objekt noteras på bilden med numrerade taggar som inte skrivs ut. Dessa taggar motsvarar animeringarna i listan Anpassad animering och visas vid sidan av SmartArt-grafiken och endast i normalvy när åtgärdsfönstret Anpassa animering visas.

Obs!: Använd animeringar sparsamt så att inte budskapet kommer i skymundan.

Animeringar för SmartArt-grafik

Animeringar för SmartArt-grafik skiljer sig på följande sätt från animeringar som du använder i figurer, text och WordArt:

 • Kopplingslinjer mellan figurer associeras alltid med den andra figuren och animeras inte separat.

 • Om du animerar figurer i en SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning figurerna visas. Du kan endast vända på ordningen. Det betyder att du inte kan ändra ordning på animeringssekvenserna för en enskild SmartArt-grafik (förutom att ändra ordning på figurerna som visas).

  Exempel:     Om du har sex figurer och var och en av dem innehåller en bokstav, A till och med F, kan du spela upp animeringen från A till F eller från F till A. Du kan inte spela upp animeringen i någon annan ordning, och kan alltså inte välja att spela upp A till C och sedan F till D. Du kan dock skapa mer än en bild för att simulera en annan visningsordning. I det här fallet kan du skapa en bild där figur A till C animeras och en andra bild där figur F till D animeras.

 • När du konverterar ett diagram, som har skapats i en tidigare version av PowerPoint än Microsoft Office PowerPoint 2007, till SmartArt-grafik kan vissa animeringsinställningar gå förlorade eller så kan animeringen se annorlunda ut.

När du byter till en annan SmartArt-grafiklayout överförs alla animeringar som du har valt till den nya layouten.

Överst på sidan

Lägga till en animering

Viktigt!: Vissa animeringseffekter, som ingångseffekten Virvel eller utgångseffekten Vänd kan bara användas för figurer. Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas svagare. Om du vill använda en animeringseffekt som inte är tillgänglig för SmartArt-grafik högerklickar du på SmartArt-grafiken och klickar på Konvertera till figurer och sedan på animera figurerna.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill animera.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Animering och klickar på Mer Bild av knapp . Välj sedan önskad animering.

Överst på sidan

Ange alternativ för animeringseffekter

Gör så här om du vill ange alternativ för animeringseffekter:

 1. Markera den SmartArt-grafik som har den animering som du vill ändra.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerade animeringar och klickar på Animeringsfönster.

 3. Klicka på pilen till höger om den animering du vill ändra i listan Animeringsfönster och välj sedan Effektalternativ.

 4. Välj något av följande alternativ på fliken SmartArt-animering i listan Gruppera grafik:

Alternativ

Beskrivning

Som ett objekt

Animeringen används som om hela SmartArt-grafiken är en enda stor bild eller ett enda objekt.

Alla samtidigt

Alla figurer i SmartArt-grafiken animeras samtidigt. Skillnaden mellan detta animeringsalternativ och Som ett objekt märks främst i animeringar där figurerna roterar eller växer. Med Alla samtidigt roteras eller växer varje figur individuellt. Med alternativet Som ett objekt roteras eller växer hela SmartArt-grafiken som en enhet.

En och en

Varje figur animeras individuellt, en efter en.

En och en efter undernivå

Alla figurer på samma undernivå animeras samtidigt. Det här animeringsalternativet fungerar väl på undernivåer i organisationsscheman eller på hierarkiska layouter och liknar alternativet En och en.

Samtidigt efter nivå

Alla figurer på samma nivå animeras samtidigt. Om du exempelvis har en layout med tre figurer som innehåller text på nivå 1 och tre figurer med text på nivå 2, kommer de tre figurerna med nivå 1-text att animeras först och samtidigt, och därefter animeras de tre figurerna med nivå 2-text tillsammans.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

En och en efter nivå

Figurerna i SmartArt-grafiken animeras först efter nivå och sedan individuellt inom nivån. Om du exempelvis har valt en layout med fyra figurer som innehåller nivå 1-text och tre figurer som innehåller nivå 2-text animeras först de fyra figurerna med nivå 1-text individuellt och därefter animeras var och en av de tre figurerna som innehåller nivå 2-text individuellt.

Meddelanden: 

 • När du använder alternativet Alla samtidigt fungerar vissa animeringar annorlunda än vad de gör när du använder alternativet Som ett objekt. Om du exempelvis använder Alla samtidigt på animeringen Flyg in flyger figurer som har längre att flyga snabbare så att alla figurer når sina platser samtidigt. Med Som ett objekt animeras alla delar av SmartArt-grafiken på samma sätt (i fallet med animeringen Flyg in kommer alla att flyga in med samma hastighet).

 • Om du använder en animering förutom Som ett objekt på SmartArt-grafiken kan du inte samtidigt använda animeringen Som ett objekt. Flera animeringar som används på SmartArt-grafiken måste alla vara av typen Som ett objekt eller inte alls av typen Som ett objekt.

 • Om du använder en animering (med undantag av Som ett objekt) på SmartArt-grafik visas alltid SmartArt-grafikens bakgrund på bilden. Det går inte att animera bakgrunden, även om bakgrunden kanske inte syns om den saknar fyllning eller linjer.

Överst på sidan

Kopiera animeringar från en SmartArt-grafik till en annan

En av de nya funktionerna i Microsoft PowerPoint 2010 är Hämta animering. Med den funktionen kan du lätt och snabbt kopiera en eller flera animeringar från en SmartArt-grafik till en annan.

Så här kopierar du animeringar från en SmartArt-grafik till en annan:

 1. Markera SmartArt-grafiken med de animeringar du vill kopiera.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad och klickar på Hämta animering.

 3. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill kopiera animeringarna till.

Överst på sidan

Animera enskilda figurer i din SmartArt-grafik

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill animera.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Animering och klickar på Mer Bild av knapp . Välj sedan önskad animering.

 3. På fliken Animeringar går du till gruppen Animering och klickar på Effektalternativ och En och en.

 4. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerade animeringar och klickar på Animeringsfönster.

 5. I listan Animeringsfönster klickar du på expanderingspilen Expanderingspil för att visa alla figurer i SmartArt-grafiken.

 6. I listan Animeringsfönster markerar du alla figurer som du vill animera genom att hålla ned CTRL-tangenten och klicka på alla figurer i tur och ordning.

 7. På fliken Animeringar går du till gruppen Animering och klickar på Ingen animering. Då tas animeringseffekten bort från figuren. Själva figuren tas inte bort från SmartArt-grafiken.

 8. För varje återstående figur väljer du de exakta animeringsalternativ du vill ha genom att markera figuren i listan Anpassad animering och sedan antingen högerklicka på figuren eller klicka på Ändra.

 9. När du har valt animeringsalternativ stänger du Animeringsfönster.

Obs!:  Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas svagare. Om du vill använda en animeringseffekt som inte är tillgänglig för SmartArt-grafik högerklickar du på SmartArt-grafiken och klickar på Konvertera till figurer och sedan på animera figurerna.

Överst på sidan

Visa en animering i omvänd ordning

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med animeringen som du vill visa i omvänd ordning.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Animeringsfönster.

 3. Högerklicka på den anpassade animeringen i listan Animeringsfönster och klicka sedan på Effektalternativ.

 4. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera kryssrutan Omvänd ordning.

Överst på sidan

Ta bort en animering

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med animeringen som du vill ta bort.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Animering och klickar på Ingen animering.

Obs!: Om Ingen animering inte visas klickar du på Mer Bild av knapp så visas fler alternativ.

Överst på sidan

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!