Animera SmartArt-grafik

Artikelinnehåll

Översikt över animering

Lägga till en animering

Visa en animering i omvänd ordning

Ta bort en animering

Översikt över animering

För att framhäva informationen på ett bättre sätt eller visa den i faser kan du lägga till en animering i SmartArt-grafiken eller till en enskild figur i SmartArt-grafiken. Du kan exempelvis låta en figur snabbt flyga in från bildskärmens ena sida eller långsamt tona in.

För att avgöra vilken animering som passar bäst ihop med layouten för din SmartArt-grafik bör du visa informationen i SmartArt-grafikens textfönster eftersom de flesta animeringar börjar från textfönstrets överdel och förflyttar sig nedåt. Alternativt kan du spela upp en animering i omvänd ordning. Om textfönstret inte visas kan du visa det.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Det bästa sättet att animera SmartArt-grafik är att använda alternativen i listan Animera. Vi behov kan du anpassa en animering i aktivitetsfönster Anpassa animering.

Animerade objekt noteras på bilden med numrerade taggar som inte skrivs ut. Dessa taggar motsvarar animeringarna i listan Anpassad animering, visas vid sidan av SmartArt-grafiken och endast i normalvy när åtgärdsfönstret Anpassa animering visas.

Obs!: Använd animeringar sparsamt så att inte budskapet kommer i skymundan.

Animeringar för SmartArt-grafik

Animeringar för SmartArt-grafik skiljer sig på följande sätt från animeringar som du använder i figurer, text och WordArt:

 • Kopplingslinjer mellan figurer associeras alltid med den andra figuren och animeras inte separat.

 • Om du animerar figurer i SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning som figurerna visas. Du kan endast vända på ordningen. Om du exempelvis har sex figurer och var och en av dem innehåller en bokstav, A till och med F, kan du spela upp animeringen från A till F eller från F till A. Du kan inte spela upp animeringen i någon annan ordning, och kan alltså inte välja att spela upp A till C och sedan F till D. Du kan dock skapa mer än en bild för att simulera en annan visningsordning. I det här fallet kan du skapa en bild där figur A till C animeras och en andra bild där figur F till D animeras.

 • När du konverterar ett diagram, som har skapats i en tidigare version av PowerPoint än Microsoft Office PowerPoint 2007, till SmartArt-grafik kan vissa animeringsinställningar gå förlorade eller så kan animeringen se annorlunda ut.

När du byter till en annan layout överförs alla animeringar som du har valt till den nya layouten.

Överst på sidan

Lägga till en animering

 1. Klicka på den SmartArt-grafik som du vill animera.

 2. Markera önskad animering i listan Animera i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

När du animerar SmartArt-grafik kan du, beroende på vilken layout du har valt, använda följande alternativ.

Animering

Beskrivning

Som ett objekt

Animeringen används som om hela SmartArt-grafiken är en enda stor bild eller ett enda objekt.

Alla samtidigt

Alla figurer i SmartArt-grafiken animeras samtidigt. Skillnaden mellan detta animeringsalternativ och Som ett objekt märks främst i animeringar där figurerna roterar eller växer. Med Alla samtidigt roteras eller växer varje figur individuellt. Med Som ett objekt roteras eller växer hela SmartArt-grafiken som en enhet.

En och en

Varje figur animeras individuellt, en efter en.

En och en efter undernivå

Alla figurer på samma undernivå animeras samtidigt. Det här animeringsalternativet fungerar väl på undernivåer i organisationsscheman eller hierarkiska layouter och liknar alternativet En och en.

Samtidigt efter nivå

Alla figurer på samma nivå animeras samtidigt. Om du exempelvis har en layout med tre figurer som innehåller text på nivå 1 och tre figurer med text på nivå 2, kommer de tre figurerna med nivå 1-text att animeras först och samtidigt, och därefter animeras de tre figurerna med nivå 2-text tillsammans.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

En och en efter nivå

Figurerna i SmartArt-grafiken animeras först efter nivå och sedan individuellt inom nivån. Om du exempelvis har valt en layout med fyra figurer som innehåller nivå 1-text och tre figurer som innehåller nivå 2-text animeras först de fyra figurerna med nivå 1-text individuellt och därefter animeras var och en av de tre figurerna som innehåller nivå 2-text individuellt.

Meddelanden: 

 • När du använder alternativet Alla samtidigt fungerar vissa animeringar annorlunda än vad de gör när du använder alternativet Som ett objekt. Om du exempelvis använder Alla samtidigt på animeringen Flyg in flyger figurer som har längre att flyga snabbare så att alla figurer når sina platser samtidigt. Med Som ett objekt animeras alla delar av SmartArt-grafiken på samma sätt (i fallet med animeringen Flyg in kommer alla att flyga in med samma hastighet).

 • Om du använder en animering förutom Som ett objekt på SmartArt-grafiken kan du inte samtidigt använda animeringen Som ett objekt. Flera animeringar som används på SmartArt-grafiken måste alla vara av typen Som ett objekt eller inte alls av typen Som ett objekt.

 • Om du använder en animering (med undantag av Som ett objekt) på SmartArt-grafik visas alltid SmartArt-grafikens bakgrund på bilden. Det går inte att animera bakgrunden, även om bakgrunden kanske inte syns om den saknar fyllning eller linjer.

 • Om du använder en animering, t.ex. Flyg in, på SmartArt-grafiken och sedan tar bort animeringen från en viss figur kommer figuren som du tog bort animeringen från att direkt synas på bilden.

 • Animeringen kopieras tillsammans med SmartArt-grafiken om du kopierar denna till en annan bild.

 • Ytterligare animeringseffekter, som ingångseffekten Färgskrivmaskin eller utgångseffekten Vänd kan användas för figurer. Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas svagare.

Överst på sidan

Visa en animering i omvänd ordning

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med animeringen som du vill visa i omvänd ordning.

 2. Klicka på Anpassa animering i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 3. Högerklicka på den anpassade animeringen i listan Anpassad animering och klicka sedan på Effektalternativ på snabbmenyn.

 4. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera kryssrutan Omvänd ordning.

Överst på sidan

Ta bort en animering

 1. Klicka på SmartArt-grafiken med animeringen som du vill ta bort.

 2. Klicka på Ingen animering i listan Animera i gruppen Animeringar på fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×