Animera SmartArt-grafik

PowerPoint för Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill ange ytterligare betoning eller visa din information i faser, du kan lägga till en animering för SmartArt-grafik eller en enskild form i SmartArt-grafiken. Du kan till exempel göra formen flyga in snabbt från en sida av skärmen eller långsamt Tona in.

Lägga till en animering

Om du vill animera SmartArt-grafik, går du till SmartArt-grafik som du vill animera, klicka på animeringar och klicka på typ av animering du vill använda i gruppen animering. Klicka på fler Knappen Mer om du vill visa fler alternativ. (Om du vill ta bort animeringen bara klicka på Ingen.)

Knappen Mer på fliken Animering

När du har lagt till en animering kan du animera enskilda figurer.

 1. Klicka på Effektalternativ på fliken animeringar i gruppen animering och klicka sedan på En i taget.

  Knappen Effektalternativ i gruppen Animeringar

 2. Klicka på Animeringsfönster i gruppen Avancerad animering.

  Rutan Animering

 3. I listan Animeringsfönster klickar du på expanderingspilen Expanderingspil för att visa alla figurer i SmartArt-grafiken.

 4. Markera alla former som du inte vill animera, (håller du ned CTRL och klicka sedan på varje form i tur och ordning) och klicka sedan på Ingen i gruppen animering. (Detta tar bort animeringseffekten från formen. Den tas inte bort formen från SmartArt-grafiken.)

  Alternativ för att inte animera (Ingen) i gruppen Animeringar

 5. Högerklicka på varje figur i Animeringsfönstret och välj sedan de animeringsalternativ du vill ha.

Tips: Använda Hämta animering (på fliken animeringar i gruppen Avancerad animering ) för att snabbt kopiera animeringar från en SmartArt-grafik till en annan.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill ändra ordningen för.

 2. Dialogrutan rutan Starta Dialogruteikonknappen på menyfliksområdet på fliken animeringar i gruppen animering.

  Dialogruteikoner på fliken Animeringar

 3. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera sedan kryssrutan omvänd ordning.

  Del av fliken SmartArt-animering som visar kryssrutan Omvänd ordning

Du kan justera animeringen med hjälp av effektalternativ.

Viktigt!: Vissa animeringseffekter som inte finns tillgängliga för SmartArt-grafik är tillgängliga för figurer. Om du vill använda en sådan effekt högerklickar du på den och klickar sedan på Konvertera till figurer.

 1. Gå till SmartArt-grafiken med den animering du vill justera.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Rutan animering.

  Rutan Animering

 3. Klicka på pilen till höger om den animering du vill ändra i listan Animeringsfönster och klicka sedan på Effektalternativ.

  Nedrullningsbar meny som visar Effektalternativ

 4. Välj något av följande alternativ på fliken SmartArt-animering i listan Gruppera grafik:

  Alternativ

  Beskrivning

  Som ett objekt

  Animerar hela SmartArt-grafiken som en enda stor bild eller ett enda objekt.

  Alla samtidigt

  Animerar samtidigt varje figur separat. Skillnaden mellan detta animeringsalternativ och Som ett objekt märks främst i animeringar där figurerna roterar eller växer. Med Alla samtidigt roteras eller växer varje figur individuellt. Med alternativet Som ett objekt roteras eller växer hela SmartArt-grafiken som en enhet.

  En och en

  Animerar varje figur separat, en efter en.

  Samtidigt efter nivå

  Animerar alla figurer på samma nivå samtidigt. Om du exempelvis har tre figurer med nivå 1-text och tre figurer med nivå 2-text, kommer nivå 1-figurerna att animeras först och samtidigt, och därefter animeras nivå 2-figurerna tillsammans.

  En och en efter nivå

  Animerar varje figur på varje nivå en efter en innan nästa nivås figurer börjar animeras. Om du exempelvis har fyra figurer med nivå 1-text och tre figurer med nivå 2-text animeras först alla de fyra figurerna med nivå 1-text en efter en och därefter animeras var och en av de tre figurerna med nivå 2-text.

Meddelanden: 

 • Animeringen Alla samtidigt fungerar annorlunda än animeringen Som ett objekt. Om du exempelvis använder alternativet Alla samtidigt och animeringen Flyg in, flyger figurer som har längre att flyga snabbare så att alla figurer når sina platser samtidigt. Om du väljer samma animering och alternativet Som ett objekt flyger alla figurer med samma hastighet.

 • Om du väljer någon animering förutom Som ett objekt visas SmartArt-grafikens bakgrund på bilden. Du kan inte animera bakgrunden, så om det gör bilden otydlig kan du försöka ange SmartArt-grafikens fyllning och linjer till Ingen.

 1. Gå till SmartArt-grafik med den animering du vill ta bort.

 2. På fliken Animeringar går du till gruppen Avancerad animering och klickar på Rutan animering.

  Rutan Animering

 3. I listan Animeringsfönster klickar du på pilen till höger om den animering du vill ändra och klicka sedan på Ta bort.

Om du vill bestämma vilka animeringar som fungerar bäst igenom informationen i fönstret SmartArt-grafik text eftersom de flesta animering inleds med den högsta punkten i textfönstret och flyttar nedåt därifrån. Alternativt kan du kan spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet ”i omvänd ordning på en animering” ovan). Om du inte kan se textfönstret, klickar du på Textfönstret i gruppen Skapa grafik på fliken Design för SmartArt-verktyg.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på SmartArt-layouten. Du kan däremot alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Animeringar för SmartArt-grafik skiljer sig på följande sätt från animeringar som du använder i figurer, text och WordArt:

 • Kopplingslinjer mellan figurer associeras alltid med den andra figuren och animeras inte separat.

 • Om du animerar figurer i en SmartArt-grafik spelas animeringen upp i den ordning figurerna visas. Du kan endast vända på ordningen.

  Exempel:     Om du har sex figurer och var och en av dem innehåller en bokstav, A till och med F, kan du spela upp animeringen från A till F eller från F till A. Du kan inte spela upp animeringen i någon annan ordning och kan alltså inte välja att spela upp A till C och sedan F till D. Du kan däremot skapa mer än en bild för att simulera en annan visningsordning. I det här fallet kan du skapa en bild där figur A till C animeras och en andra bild där figur F till D animeras.

 • När du byter SmartArt-grafiklayouter överförs alla animeringar som du har valt till den nya layouten.

Lägga till en animering

Viktigt!: Ytterligare animeringseffekter, till exempel ingångseffekt Färgskrivmaskin eller utgångseffekten vända är bara tillgängliga för former. Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas nedtonade. Om du vill använda animeringar som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik, Konvertera SmartArt-grafik till enskilda figureroch sedan lägga till animeringseffekten.

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill animera.

 2. Välj den animering du vill använda i listan animera i gruppen animeringar på fliken animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 1. Klicka på den SmartArt-grafik du vill animera.

 2. Välj per avdelning en i taget eller efter nivå en i taget i gruppen animeringar på fliken animeringar.

  Bild av fliken Animeringar

 3. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 4. Klicka på Visa sparrlista Expanderingspil om du vill visa alla figurer i SmartArt-grafiken i listan Anpassad animering.

 5. Markera alla former som du inte vill animera genom att hålla ned CTRL-tangenten och klicka på varje form i tur och ordning i listan Anpassad animering.

 6. Klicka på Ta bort. Animeringseffekten tas bort från formen. Den tas inte bort själva formen från SmartArt-grafiken.

 7. Välj de exakta animeringsalternativ som du vill använda för alla återstående figurer genom att markera formen i listan Anpassad animering och sedan antingen att högerklicka på formen eller klicka på Ändra.

 8. När du har markerat animeringsalternativ som du vill stänga åtgärdsfönstret Anpassad animering.

Obs!: Effekter som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik visas nedtonade. Om du vill använda animeringar som inte är tillgängliga för SmartArt-grafik, Konvertera SmartArt-grafik till enskilda figurer och sedan lägga till animeringseffekten.

 1. Klicka på den SmartArt-grafiken med den animering du vill ändra ordningen.

 2. Klicka på Anpassad animering i gruppen Animeringarpå fliken Animeringar.

  Bild av gruppen Animeringar

 3. Högerklicka på den anpassa animeringen i listan Anpassad animering och klicka sedan på Effektalternativ.

 4. Klicka på fliken SmartArt-animering och markera sedan kryssrutan omvänd ordning.

När du animera SmartArt-grafik, beroende på den layout som du vill använda, kan du justera animeringen med hjälp av följande alternativ.

Animerings-

Beskrivning

Som ett objekt

Animeringen används som om hela SmartArt-grafiken är en stor bild eller objekt.

Alla samtidigt

Alla figurer i SmartArt-grafiken animeras samtidigt. Skillnaden mellan det aktuella animering och som ett objekt är mest uppenbara i animeringar där formerna rotera eller förstora. Med på en gång, varje figur roteras eller växer individuellt. Med som ett objekt, hela SmartArt-grafiken roterar eller växer.

En i taget

Varje figur animerade individuellt, efter varandra.

Per avdelning en i taget

Alla former på samma gren animeras samtidigt. Den här animeringen fungerar bra med filialer till ett organisationsschema eller en hierarki layout och liknar en i taget.

Samtidigt efter nivå

Alla former på samma nivå animeras samtidigt. Om du har en layout med tre som innehåller text på nivå 1 och tre former som innehåller text på nivå 2 är tre former som innehåller text på nivå 1 till exempel animerade samman först och sedan tre former som innehåller nivå 2 text animeras tillsammans.

Bild av textfönster som visar text på nivå 1 och 2

Efter nivå i taget

Figurer i SmartArt-grafiken animeras först efter nivå och sedan individuellt inom den aktuella nivån. Till exempel om du har en layout med fyra former som innehåller text på nivå 1 och tre former som innehåller text på nivå 2, var och en av de fyra formerna som innehåller nivå 1 text kan animerade individuellt först och sedan var och en av de tre formerna som innehåller text på nivå 2 finns animera d individuellt.

Meddelanden: 

 • När du använder samtidigt fungerar vissa animeringar annorlunda än vad de gör när du använder som ett objekt. Till exempel med alla på samma gång alternativet tillämpas på Flyg In-animeringen, att former som har längre att föra flyga snabbare så att alla former når sina mål på samma gång. Med som ett objekt har använt animerade alla delar av SmartArt-grafiken på samma sätt (när det gäller Flyg In exemplet är i samma hastighet).

 • Om du använder en animering för SmartArt-grafiken än som ett objekt visas vara inte andra animeringar som du använder för att samma SmartArt-grafik som ett objekt. Flera animeringar som används för SmartArt-grafik måste vara alla som ett objekt eller alla inte som ett objekt.

 • Om du använder en animering (utom som ett objekt ) till SmartArt-grafik, visas alltid bakgrund för SmartArt-grafiken på bilden. Det går inte att animera bakgrund, även om bakgrunden kanske inte synliga för dig om den inte har en fyllning eller linjer som är kopplad till.

 • Om du tillämpar en animering, till exempel Flyg In, i SmartArt-grafiken och ta sedan bort animeringen för en viss form startar formen som du tagit bort animeringen visas på bilden.

 • Om du kopierar en SmartArt-grafik som har en animering till en annan bild, kopieras också animeringen.

 1. Klicka på den SmartArt-grafiken med den animering du vill ta bort.

 2. Klicka på Ingen animering på fliken animeringar i gruppen animeringar i listan animera.

  Bild av gruppen Animeringar

Visa din information i SmartArt-grafik textfönstret du bestämma vilken animering fungerar bäst med layout för SmartArt-grafiken, eftersom de flesta animeringen startar högst upp i fönstret Text och flyttar nedåt. Alternativt kan du kan spela upp en animering i omvänd ordning (se avsnittet ”i omvänd ordning på en animering” ovan). Om fönstret Text inte visas kan du Visa den.

Vilka animeringar som är tillgängliga beror på vilken SmartArt-layout du har valt. Du kan dock alltid animera alla figurer samtidigt eller en figur i taget.

Det bästa sättet att animera SmartArt-grafik är att använda alternativen i listan animera. Om det behövs kan du anpassa en animering i Anpassad animering aktivitetsfönster.

Animerade objekten markeras på bilden med icke utskrivbara numrerad taggar. Följande taggar motsvarar animeringar i listan Anpassad animering visas på sidan av SmartArt-grafiken och visas bara i Normal vy med åtgärdsfönstret Anpassad animering visas.

Animeringar för SmartArt-grafik skiljer sig på följande sätt från animeringar som du använder i figurer, text och WordArt:

 • Kopplingslinjer mellan figurer associeras alltid med den andra figuren och animeras inte separat.

 • Om du använder en animering till figurer i SmartArt-grafik, animeringen ska spelas upp i den ordning som formerna som visas. Ordningen omvänd endast som en helhet. Till exempel om du har sex former och var och en innehåller den första bokstaven A till F, du kan spela upp animeringen från A till F eller F till A. Du kan inte spela upp animeringen trasig, till exempel A till C och F till D. Du kan emellertid skapa flera bilder för att imitera denna ordning. I det här exemplet kan du skapa en bild som animerar former A till C och en andra bild som animerar former F till D.

 • När du växlar till en annan layoutkan alla animeringar som du har lagt till överförs till den nya layouten.

Obs!: Använda animering sparsamt för att förhindra skymmer budskapet eller överbelasta åhörarna.

Se även

Skapa SmartArt-grafik

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×