Ange uppspelningsalternativen för en video i presentationen

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan ange hur du vill att videon ska spelas upp under en presentation och ställa in många andra uppspelningsalternativ. Bland alternativen kan du spela upp en video automatiskt eller när du klickar på den, spela upp en video i hel skärms läge och repetera en video.

(Innan du kan ange uppspelnings alternativ för en video måste du först Infoga eller länka till en video i presentationen.

De här uppspelnings alternativen är inte tillgängliga för online-videor, till exempel YouTube-videor. De är bara tillgängliga för videor som infogas från din dator.

Viktigt!: Ange det här alternativet innan du lägger till några animeringar eller utlösare för videoklippet. När du ändrar det här alternativet tas animeringar som är kopplade till ditt videoklipp bort.

 1. Klicka på videobildrutan på bilden i vyn Normal.

 2. Gå till uppspelningunder video verktyg. Välj sedan något av följande alternativ i listan Starta :

  Uppspelningsalternativen för en video från datorn är: I klicksekvens, Automatiskt eller Vid klickning

  Alternativ

  När videon spelas upp under ett bild spel

  Automatiskt

  Videon spelas upp automatiskt när bilden visas.

  Vid klickning eller vid klickning på

  Videon spelas bara upp när du klickar på uppspelnings knappen.

  I klicksekvens

  Videon spelas upp i sekvens med andra åtgärder som du har programmerat på bilden (till exempel animeringseffekter). För det här alternativet krävs inte en litteral klickning. Du kan utlösa videon så att den börjar med en klickning eller annan mekanism som aktiverar nästa åtgärd på bilden (till exempel att trycka på högerpil).

  (Det här alternativet är tillgängligt i PowerPoint för Office 365 och PowerPoint 2019. Det är också tillgängligt i PowerPoint 2016 version 1709 eller senare.)

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. Gå till uppspelningunder video verktygoch markera kryss rutan spela upp i helskärm .

  Obs!: Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. Klicka på video bild rutan på bilden.

 2. Klicka på spela upppå fliken uppspelning i menyfliksområdet.

Gå till uppspelning under video verktygoch klicka sedan på volym. Välj något av följande:

 • Låg

 • Medel

 • Hög

 • Ljud av

  Tips: Du kan också justera volymen med volymreglaget i fältet Mediekontroller.

När du håller presentationen kan du dölja videon tills du ska spela upp den. Du bör dock skapa en automatisk eller utlöst animering som startar uppspelningen, annars ser du inte videon spelas upp under bildspelet. Mer information om att skapa en automatisk eller utlöst animering finns i Utlösa en animeringseffekt.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Dölj vid inaktivitet i gruppen Videoalternativ.

  Visar kryssrutan Dölj vid inaktivitet i PowerPoint-videoverktyg

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i gruppen Videoalternativ.

  Visar alternativet Repetera tills filmen eller ljudet stoppas i PowerPoint-videoverktyg

Obs!: Om du vill upprepa en hel PowerPoint presentation, inte bara en video, läser du skapa en självgående presentation.

Om du vill att videon ska spolas tillbaka efter uppspelning under presentationen gör du så här:

 • På fliken Uppspelning, under Videoverktyg, markerar du kryssrutan Spola tillbaka efter uppspelning i gruppen Videoalternativ.

Mediekontroller

Om du vill visa eller dölja mediekontrollerna (spela upp, pausa, gå framåt, gå bakåt, volym) under presentationen gör du så här:

 • Markera eller avmarkera kryss rutan Visa medie kontroller i gruppen Konfigurera på fliken bild spel .

  Visar alternativet Visa mediekontroller i PowerPoint

Nyare versioner

Viktigt!: Ange det här alternativet innan du lägger till några animeringar eller utlösare för videoklippet. Om du anger alternativet Start tas alla animeringar som redan är associerade med videon bort.

 1. I vyn normal klickar du på videon så att den markeras.

 2. Gå till fliken uppspelning i menyfliksområdet. Välj sedan något av följande alternativ i listan Starta :

  Alternativ för att spela upp en video i PowerPoint

  Alternativ

  När videon spelas upp under ett bild spel

  Automatiskt

  Videon spelas upp automatiskt när bilden visas.

  Vid klickning

  Videon spelas bara upp när du klickar på uppspelnings knappen.

  I klicksekvens

  Videon spelas upp i sekvens med andra åtgärder som du har programmerat på bilden (till exempel animeringseffekter). För det här alternativet krävs inte en litteral klickning. Du kan utlösa videon så att den börjar med en klickning eller annan mekanism som aktiverar nästa åtgärd på bilden (till exempel att trycka på högerpil).

  (Det här alternativet är tillgängligt i PowerPoint för Office 365 för Mac och PowerPoint 2019 för Mac.  Det är också tillgängligt i PowerPoint 2016 för Mac version 16.9.0 eller senare.)

Du kan spela upp en video så att den fyller hela bilden (skärmen) när du håller en presentation. Videon kan förvrängas när du förstorar den beroende på vilken upplösning originalvideofilen har. Förhandsgranska alltid videon innan du använder den i presentationen så att du inte använder helskärmsalternativet om videon visas förvrängd eller suddig.

 1. I vyn Normal klickar du på videobildrutan på den bild där du vill spela upp videon på helskärm.

 2. Gå till flikenuppspelning i menyfliksområdet och markera kryss rutan spela upp i helskärm .

  Obs!: Om du anger att videon ska visas i helskärm och att den ska starta automatiskt kan du dra videobildrutan utanför bilden till det grå området så att den inte syns på bilden innan videon startas i helskärm.

 1. Klicka på video bild rutan på bilden.

 2. Klicka på spela upppå fliken uppspelning i menyfliksområdet.

Gå till fliken uppspelning i menyfliksområdet och klicka sedan på volym. Välj något av följande:

 • Låg

 • Medel

 • Hög

 • Ljud av

  Tips: Du kan också justera volymen med volymreglaget i fältet Mediekontroller.

När du håller presentationen kan du dölja videon tills du ska spela upp den. Om du gör det kan du ställa in videon så att den startar automatiskt, eller så ser du aldrig video uppspelningen under bild spelet. (Använd Starta > automatiskt på fliken uppspelning i menyfliksområdet, eller se spela upp en video automatiskt för mer information.)

 • Markera kryss rutan Dölj under bild i gruppen video alternativ på fliken uppspelning i menyfliksområdet.

  Kommandot "Dölj under Visa" för uppspelning av PowerPoint-videor.

Om du vill spela upp en video om och om igen under presentationen kan du använda slingfunktionen.

 • Markera kryss rutan Repetera tills stoppad på fliken uppspelning i menyfliksområdet.

  Kommandot "Repetera tills stoppad" för uppspelning av PowerPoint-videor.

Obs!: Om du vill upprepa en hel PowerPoint-presentation, inte bara en video, läser du skapa en självgående presentation.

Om du vill spola tillbaka videon automatiskt efter uppspelningen under presentationen gör du så här:

 • Markera kryss rutan spola tillbaka efter uppspelning på fliken uppspelning i menyfliksområdet.

Medie kontroll fältet för videouppspelning i PowerPoint

Om du vill visa eller dölja medie kontrollerna (spela upp, pausa, bild texter, volym) under presentationen gör du så här:

 • Markera eller avmarkera kryss rutan Visa medie kontroller på fliken bild spel i menyfliksområdet.

  Alternativet Visa medie kontroller på fliken bild spel i PowerPoint

2011

Obs!: Ställ in det här alternativet innan du lägger till animeringar i filmen. Genom att ändra det här alternativet tar du bort alla animeringar som är kopplade till din film.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film .

 2. Gör något av följande:

  Om du vill

  Gör du så här

  Spela upp filmen när bilden som innehåller filmen visas under långsam bild

  Under film alternativpå popup-menyn Start klickar du på automatiskt.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

  Styra när du vill starta filmen genom att klicka på musen

  Klicka på vid klickningpå popup-menyn Start under film alternativ.

  Under bild spelet klickar du på filmen på bilden när du är redo att spela upp filmen.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

Du kan spela upp en film så att den fyller hela bilden (skärmen) när du levererar presentationen. Beroende på den ursprungliga film filens upplösning kan den visas förvrängd, suddig eller suddig när du förstorar den. Förhandsgranska alltid filmen innan du inkluderar den i presentationen så att om videon ser förvrängd ut eller suddig kan du ångra alternativet helskärm.

Obs!: Om du anger att filmen ska visas i hel skärms läge och det också är inställt på att starta automatiskt kan du dra film rutan från bilden till det grå området så att den inte syns på bild eller blixt innan filmen går till helskärm.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film .

 2. Klicka på spela upp i hel skärms lägepå menyn uppspelnings alternativ under film alternativ.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

När du håller en presentation kan du dölja filmen tills du är redo att spela upp den. Du bör emellertid lägga till en animeringseffekt för att starta uppspelningen, så att filmen spelas upp under bild spelet. Mer information finns i Animera text och objekt.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film .

 2. Under film alternativpå menyn uppspelnings alternativ klickar du på Dölj vidinaktivitet.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

Du kan spela upp filmen flera gånger och kontinuerligt under presentationen genom att repetera filmen.

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film .

 2. Under film alternativpå menyn uppspelnings alternativ klickar du på Repetera tillsden stoppas.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

  Tips: Om du vill stoppa loop-filmen under bild spelet klickar du på filmen eller på Knappen Paus .

 1. På bilden klickar du på den film som du vill ändra och klickar sedan på fliken Formatera film .

 2. Klicka på spola tillbaka efter uppspelningpå menyn uppspelnings alternativ under film alternativ.

  Fliken Formatera film, gruppen Filmalternativ

Du kan dölja medie kontrollerna om du inte vill att de ska visas under bild spelet. Medie kontrollerna finns i verktygsfältet under filmen. Använd de här kontrollerna för att spela upp eller Pausa filmen, se hur länge filmen är och dess status när den spelas upp, hoppa framåt eller bakåt eller justera volymen.

 • Avmarkera kryss rutan Visa medie kontroller under Konfigurerapå fliken bild spel .

  Fliken Bildspel, konfigurera grupp

Se även

Infoga och spela upp en videofil från datorn

Ändra storlek på eller ändra en films visuella utseende

Infoga media i ditt dokument

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×