Ange textriktning i en figur eller textruta

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Textrutor och de flesta figurer (förutom linjer och kopplingar) kan innehålla text som är ansluten till den figur eller textruta. Texten kan placeras horisontellt eller vertikalt och den kan radbryta eller visas på en rad. Du kan också ändra marginalerna i textrutor och former för optimal avstånd, ändra storlek på figurer för en bättre text anpassa eller ändra riktning på texten.

Vad vill du göra?

Placera text vågrätt i en figur eller textruta

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen av en enstaka stycke eller en linje:

 1. Klicka i det stycke eller den textrad som du vill ändra.

 2. Klicka på det alternativ för vågrät justering på fliken Start (eller fliken meddelande i Outlook).

Gruppen Stycke på fliken Start

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På den Home fliken (eller fliken meddelande i Outlook), klickar du på det alternativ för vågrät justering.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Placera text vertikalt i en figur eller textruta

Figurer med lodrät textjustering

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur och klicka sedan på Textruta.

 4. Välj det alternativ du vill använda i listan Lodrät justering.

Överst på sidan

Radbryta text i en figur eller textruta

När du radbryta text startar texten automatiskt en ny rad som du kommer till högerkanten på rutan figur eller textruta

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller den text du vill radbryta.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur, klicka på Textruta och välj sedan Radbryt text i figur.

  Kryssrutan Radbryt text i figur

Överst på sidan

Ändra marginalerna mellan texten och kanten på en figur eller textruta

Innermarginalerna är det anpassningsbara avståndet mellan texten respektive figurens eller textrutans yttre kantlinje.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur och klicka sedan på Textruta.

  Alternativ för Textruta i fönstret Formatera figur

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill ange avståndet mellan vänsterkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Vänstermarginal.

  • Om du vill ange avståndet mellan högerkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Högermarginal.

  • Om du vill ange avståndet mellan överkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Toppmarginal.

  • Om du vill ange avståndet mellan nederkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Bottenmarginal.

Överst på sidan

Ändra storlek på en figur så att texten får plats

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur, klicka på Textruta och välj sedan Anpassa figurstorlek till text.

  Välja Anpassa figurstorlek till text i fönstret Formatera figur

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Ange textriktning i en figur eller textruta

Du kan ändra textriktning i en textruta eller figur. Du kan till exempel rotera text 90 eller 270 grader så att den visas från sidan.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur och klicka sedan på Textruta.

 4. Markera det alternativ du vill ha i listan Textorientering.

  Välja textorientering i fönstret Formatera figur

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Placera text vågrätt i en figur eller textruta

Placera text vertikalt i en figur eller textruta

Radbryta text i en figur eller textruta

Ändra marginalerna mellan text och kanten på en figur eller textruta

Ändra storlek på en figur så att texten ryms

Ange textriktning i en figur eller textruta

Placera text vågrätt i en figur eller textruta

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen av en enstaka stycke eller en linje:

 1. Klicka i det stycke eller den textrad som du vill ändra.

 2. Klicka på det alternativ för vågrät justering på fliken Start (eller fliken meddelande i Outlook).

Gruppen Stycke på fliken Start

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På den Home fliken (eller fliken meddelande i Outlook), klickar du på det alternativ för vågrät justering.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Placera text vertikalt i en figur eller textruta

Figurer med lodrät textjustering

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Markera önskade alternativ listan Lodrät justering under Textlayout.

Överst på sidan

Radbryta text i en figur eller textruta

När du radbryta text startar texten automatiskt en ny rad som du kommer till högerkanten på rutan figur eller textruta

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller texten du vill radbryta.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Markera kryssrutan Radbryt text i figur under Innermarginal.

Överst på sidan

Ändra marginalerna mellan texten och kanten på en figur eller textruta

Innermarginalerna är det anpassningsbara avståndet mellan texten respektive figurens eller textrutans yttre kantlinje.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Gör något av följande under Innermarginal:

  • Om du vill ange avståndet mellan vänsterkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Vänster.

  • Om du vill ange avståndet mellan högerkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Höger.

  • Om du vill ange avståndet mellan överkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Överkant.

  • Om du vill ange avståndet mellan nederkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Nederkant.

Överst på sidan

Ändra storlek på en figur så att texten får plats

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som du vill ändra storlek på.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på Anpassa figurstorlek till text under Autopassa.

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Ange textriktning i en figur eller textruta

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller texten.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Markera önskade alternativ listan Textorientering under Textlayout.

  Meddelanden: 

  • Om du vill ha mer information om alternativen i rutan Textruta i dialogrutan Formatera figur klickar du på Hjälp Bild av knappen Hjälp högst upp i dialogrutan.

Överst på sidan

Vad vill du göra?

Placera text vågrätt i en figur eller textruta

Placera text vertikalt i en figur eller textruta

Radbryta text i en figur eller textruta

Ändra marginalerna mellan text och kanten på en figur eller textruta

Ändra storlek på en figur så att texten ryms

Ange textriktning i en figur eller textruta

Placera text vågrätt i en figur eller textruta

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen av en enstaka stycke eller en linje:

 1. Klicka i det stycke eller den textrad som du vill ändra.

 2. Klicka på det alternativ för vågrät justering på fliken Start (eller fliken meddelande i Outlook).

Gruppen Stycke på fliken Start

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På den Home fliken (eller fliken meddelande i Outlook), klickar du på det alternativ för vågrät justering.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Placera text vertikalt i en figur eller textruta

Figurer med lodrät textjustering

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur för en form på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

  Klicka på Formatera textruta för en textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på ett alternativ under Lodrät justering.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på ett alternativ under Lodrät justering.

Överst på sidan

Radbryta text i en figur eller textruta

När du radbryta text startar texten automatiskt en ny rad som du kommer till högerkanten på den figur eller textruta.

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller texten du vill radbryta.

 2. Gör något av följande på snabbmenyn:

  • För en figur klickar du på Formatera figur och sedan på fliken Textruta.

   Obs!: Fliken Textruta är bara tillgänglig i figurer om de innehåller text.

  • För en textruta klickar du på Formatera textruta och sedan på fliken Textruta.

 3. Markera kryssrutan Gör radbyte i figur under Alternativ.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller texten du vill radbryta.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 3. Markera kryssrutan Radbryt text i figur.

Överst på sidan

Ändra marginalerna mellan texten och kanten på en figur eller textruta

Innermarginalerna är det anpassningsbara avståndet mellan texten respektive figurens eller textrutans yttre kantlinje.

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller marginalen du vill justera.

 2. Gör något av följande på snabbmenyn:

  • För en figur klickar du på Formatera figur och sedan på fliken Textruta.

   Obs!: Fliken Textruta är bara tillgänglig i figurer om de innehåller text.

  • För en textruta klickar du på Formatera textruta och sedan på fliken Textruta.

 3. Under Innermarginal, anger du den nya marginalen nummer i rutorna vänster, höger, upp och ned för att ange avståndet mellan kantlinjer på formen och texten.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller marginalen du vill justera.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 3. Under Innermarginal, anger du den nya marginalen nummer i rutorna vänster, höger, upp och ned för att ange avståndet mellan kantlinjer på formen och texten.

Överst på sidan

Ändra storlek på en figur så att texten får plats

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande på snabbmenyn:

  • För en figur klickar du på Formatera figur och sedan på fliken Textruta.

   Obs!: Fliken Textruta är bara tillgänglig i figurer om de innehåller text.

  • För en textruta klickar du på Formatera textruta och sedan på fliken Textruta.

 3. Markera kryssrutan Anpassa figurstorlek till text under Alternativ.

  Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som du vill ändra storlek på.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 3. Markera under Autopassafigurstorlek till text.

  Tips: Du kan minska storleken på texten så att den passar i rutan figuren eller textrutan genom att välja Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Ange textriktning i en figur eller textruta

Du kan ändra riktning på text i en figur eller en textruta mellan vågrätt (vänster till höger) och lodrätt (uppifrån och ned eller nedifrån och upp).

Word och Outlook

 1. Dubbelklicka på rutan figuren eller textrutan för att markera det och öppna fliken Format.

 2. Klicka på Textorientering Textorientering på fliken Format i gruppen Text. Du kan klicka på Textorientering flera gånger för att växla mellan de tre alternativ.

PowerPoint

 1. Dubbelklicka på rutan figuren eller textrutan för att markera det och öppna fliken Format.

 2. Klicka på Textorientering Textorientering och välj det alternativ du vill ha på fliken Start i gruppen stycke.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×