Office
Logga in

Ange textriktning i en figur eller textruta

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Textrutor och de flesta former kan innehålla text i fälten. Texten kan placeras horisontellt eller vertikalt och det kan visas på en rad eller Radbryta på flera rader.

Du kan ändra riktning på texten och du kan också ändra marginalerna i textrutor och former för optimal avstånd eller ändra storlek på figurer för en bättre texten får plats.

Linjer och kopplingar finns former som inte innehåller text i fälten.

Ange textriktning i en figur eller textruta

Text riktning exempel: vågrät, roteras och staplade

Du kan ändra den riktning där texten läses i en figur eller textruta. Du kan alltså pivotera text 90 eller 270 grader så att den visas sidled.

 1. Högerklicka på kanten av rutan figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på storlek/Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera form.

 4. Markera det alternativ du vill använda i listan Textorientering under Textruta.

  Välja textorientering i fönstret Formatera figur

Staplad alternativet är tillgängligt i PowerPoint och Excel, men inte Word.

Överst på sidan

Rotera (spegling) text i en figur eller textruta

Ett exempel på speglade text: först är roterade 180 grader på x-axeln och andra är roterade 180 grader på y-axeln
 1. Infoga en textruta eller figur i dokumentet, och skriv och formatera din text.

 2. Högerklicka på eller figur och välj Formatera figur.

 3. Välj effekter i fönstret Formatera form.

  Fliken Effekter i Formatera figur-fönstret
 4. Ange 180under 3D-Rotation i rutan Rotation X eller Y-Rotation.

 5. (Valfritt) Om textrutan blir fylld med en färg, kan du ta bort färgen i rutan Formatera figur. Klicka på fyllning och linje på fliken- Fliken linje och fyllning under Alternativ för figur, expandera fyllning och välj Ingen fyllning.

 6. (Valfritt) Om du vill ta bort textrutans kontur, högerklicka på textrutan, klicka på kontur i formateringsverktygsfältet som visas och välj Ingen kontur.

Fler alternativ för placering

Välj en avsnittsrubrik nedan så öppnas den och du kan se detaljerade anvisningar.

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen av en enstaka stycke eller en linje:

 1. Klicka i det stycke eller den textrad som du vill ändra.

 2. Klicka på det alternativ för vågrät justering på fliken Start (eller fliken meddelande i Outlook).

Gruppen Stycke på fliken Start
Justera vänster, centrerad, justerade höger eller justerad efter både marginaler

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På den Home fliken (eller fliken meddelande i Outlook) klickar du på önskat alternativ för vågrät justering.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Tre alternativ för lodrät textjustering: överkant, mitten eller nederkant

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på storlek/Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera form.

  Alternativ för Textruta i fönstret Formatera figur

 4. Välj det alternativ du vill använda i listan Lodrät justering.

Överst på sidan

När texten radbrytsautomatiskt fortsätter den på en ny rad när den når högerkanten på den figur eller textruta.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller den text du vill radbryta.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Välj storlek/Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i rutan Formatera figur och klicka på Radbryt text i figur.

  Kryssrutan Radbryt text i figur

Överst på sidan

Marginalen är avståndet mellan texten och den yttersta kantlinjen på den omgivande figur eller textruta.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på storlek/Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera form.

  Alternativ för Textruta i fönstret Formatera figur

 4. Ange ett mått i tum eller millimeter (mm) av något av följande marginalerna:

  Marginal

  Beskrivning

  Vänstermarginal

  Avståndet mellan vänsterkanten på en figur och texten till vänster

  Högermarginal

  avståndet mellan högerkanten på en form och längst till höger text

  Toppmarginal

  avståndet mellan den övre kantlinjen på en figur och översta text

  Bottenmarginal

  avståndet mellan nederkanten på en form och lägsta text

Överst på sidan

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn.

  Formatera figur på snabbmenyn

 3. Klicka på Layout och egenskaper Fliken Layout och egenskaper i fönstret Formatera figur, klicka på Textruta och välj sedan Anpassa figurstorlek till text.

  Välja Anpassa figurstorlek till text i fönstret Formatera figur

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Ange textriktning i en figur eller textruta

Text riktning exempel: vågrät och roterad

Du kan ändra textriktning i en textruta eller figur. Du kan till exempel rotera text 90 eller 270 grader så att den visas från sidan.

 1. Högerklicka på kanten av rutan figuren eller textrutan som innehåller text.

 2. Välj Formatera figur på snabbmenyn.

 3. Markera Text i den vänstra rutan i dialogrutan.

  Dialogrutan Formatera figur

 4. Markera önskade alternativ listan Textorientering under Textlayout.

  Meddelanden: 

  • Mer information om alternativen i rutan textruta i dialogrutan Formatera figur klickar du på Hjälp Bild av knappen Hjälp högst upp i dialogrutan.

Rotera (spegling) text i en figur eller textruta

Ett exempel på speglade text: först är roterade 180 grader på x-axeln och andra är roterade 180 grader på y-axeln
 1. Infoga en textruta eller figur i dokumentet, och skriv och formatera din text.

 2. Högerklicka på eller figur och välj Formatera figur.

 3. Välj 3D-Rotation till vänster i dialogrutan Formatera figur.

  Alternativ för 3D-Rotation i dialogrutan Formatera figur
 4. Ange 180 i rutan X.

Fler alternativ för placering

Markera en rubrik nedan för att öppna den och detaljerade instruktioner finns.

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen av en enstaka stycke eller en linje:

 1. Klicka i det stycke eller den textrad som du vill ändra.

 2. Klicka på det alternativ för vågrät justering på fliken Start (eller fliken meddelande i Outlook).

Gruppen Stycke på fliken Start
Justera vänster, centrerad, justerade höger eller justerad efter både marginaler

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På den Home fliken (eller fliken meddelande i Outlook), klickar du på det alternativ för vågrät justering.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Figurer med lodrät textjustering

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Markera önskade alternativ listan Lodrät justering under Textlayout.

Överst på sidan

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som du vill ändra storlek på.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på Anpassa figurstorlek till text under Autopassa.

Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Innermarginalerna är det anpassningsbara avståndet mellan texten respektive figurens eller textrutans yttre kantlinje.

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Gör något av följande under Innermarginal:

  • Om du vill ange avståndet mellan vänsterkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Vänster.

  • Om du vill ange avståndet mellan högerkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Höger.

  • Om du vill ange avståndet mellan överkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Överkant.

  • Om du vill ange avståndet mellan nederkanten på en figur och texten skriver du en ny marginal i rutan Nederkant.

Överst på sidan

Ange textriktning i en figur eller textruta

Text riktning exempel: vågrät och roterad

Du kan ändra riktning på text i en figur eller en textruta mellan vågrätt (vänster till höger) och lodrätt (uppifrån och ned eller nedifrån och upp).

Word och Outlook

 1. Dubbelklicka på rutan figuren eller textrutan för att markera det och öppna fliken Format.

 2. Klicka på Textorientering Textorientering på fliken Format i gruppen Text. Du kan klicka på Textorientering flera gånger för att växla mellan de tre alternativ (roteras 90 grader, roteras 270 graderVågrät ).

PowerPoint

 1. Med textrutan är markerad på fliken Start i gruppen styckeTextorientering Textorientering och väljer önskat alternativ.

 2. Ändra storlek på textrutan som behövs för att passa korrekt i den.

Överst på sidan

Rotera (spegling) text i en figur eller textruta

Ett exempel på speglade text: först är roterade 180 grader på x-axeln och andra är roterade 180 grader på y-axeln

Du kan rotera text i Excel eller PowerPoint, men inte i Word i Office 2007.

 1. Infoga en textruta eller figur i dokumentet, och skriv och formatera din text.

 2. Högerklicka på eller figur och välj Formatera figur.

 3. Välj 3D-Rotation till vänster i dialogrutan Formatera figur.

  Alternativ för 3D-Rotation i dialogrutan Formatera figur
 4. Ange 180 i rutan X.

Fler alternativ för placering

Markera en rubrik nedan för att öppna den och detaljerade instruktioner finns.

Vågrät text i figurer

Ändra den vågräta justeringen av en enstaka stycke eller en linje:

 1. Klicka i det stycke eller den textrad som du vill ändra.

 2. Klicka på det alternativ för vågrät justering på fliken Start (eller fliken meddelande i Outlook).

Gruppen Stycke på fliken Start
Justera vänster, centrerad, justerade höger eller justerad efter både marginaler

Ändra den vågräta justeringen för all text i en figur eller textruta:

 1. Markera figuren eller textrutan genom att klicka på kantlinjen.

 2. På den Home fliken (eller fliken meddelande i Outlook), klickar du på det alternativ för vågrät justering.

Gruppen Stycke på fliken Start

Överst på sidan

Figurer med lodrät textjustering

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur för en form på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

  Klicka på Formatera textruta för en textruta på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på ett alternativ under Lodrät justering.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

  Dialogrutan Formatera figur

 3. Klicka på ett alternativ under Lodrät justering.

Överst på sidan

När du radbryta text startar texten automatiskt en ny rad som du kommer till högerkanten på den figur eller textruta.

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller texten du vill radbryta.

 2. Gör något av följande på snabbmenyn:

  • För en figur klickar du på Formatera figur och sedan på fliken Textruta.

   Obs!: Fliken Textruta är bara tillgänglig i figurer om de innehåller text.

  • För en textruta klickar du på Formatera textruta och sedan på fliken Textruta.

 3. Markera kryssrutan Gör radbyte i figur under Alternativ.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller texten du vill radbryta.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 3. Markera kryssrutan Radbryt text i figur.

Överst på sidan

Innermarginalerna är det anpassningsbara avståndet mellan texten respektive figurens eller textrutans yttre kantlinje.

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller marginalen du vill justera.

 2. Gör något av följande på snabbmenyn:

  • För en figur klickar du på Formatera figur och sedan på fliken Textruta.

   Obs!: Fliken Textruta är bara tillgänglig i figurer om de innehåller text.

  • För en textruta klickar du på Formatera textruta och sedan på fliken Textruta.

 3. Under Innermarginal, anger du den nya marginalen nummer i rutorna vänster, höger, upp och ned för att ange avståndet mellan kantlinjer på formen och texten.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som innehåller marginalen du vill justera.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 3. Under Innermarginal, anger du den nya marginalen nummer i rutorna vänster, höger, upp och ned för att ange avståndet mellan kantlinjer på formen och texten.

Överst på sidan

Du kan automatiskt öka storleken på en figur eller textruta lodrätt så att texten får plats i den.

Word och Outlook

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som du vill ändra storlek på.

 2. Gör något av följande på snabbmenyn:

  • För en figur klickar du på Formatera figur och sedan på fliken Textruta.

   Obs!: Fliken Textruta är bara tillgänglig i figurer om de innehåller text.

  • För en textruta klickar du på Formatera textruta och sedan på fliken Textruta.

 3. Markera kryssrutan Anpassa figurstorlek till text under Alternativ.

  Tips: Du kan minska storleken på texten så att den får plats i figuren eller textrutan genom att klicka på Förminska text i spillområde.

PowerPoint

 1. Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan som du vill ändra storlek på.

 2. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på fliken Textruta.

 3. Markera under Autopassafigurstorlek till text.

  Tips: Du kan minska storleken på texten så att den passar i rutan figuren eller textrutan genom att välja Förminska text i spillområde.

Överst på sidan

Mer information finns i

Figursätta text runt en cirkel eller en annan figur

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×