Ange standardvärdet för ett formulär

När du skapar en formulärmall i Microsoft Office InfoPath 2007 kan du definiera standardvärden för kontroller som är binda till fält i formulärmallen. Ett standardvärde är det värde som visas automatiskt i en kontroll när användaren öppnar ett formulär för att fylla i det.

Artikelinnehåll

Översikt över standardvärden

Ange standardvärdet för en kontroll

Ange standardvärdet med hjälp av en regel

Ange alla standardvärden för ett formulär

Översikt över standardvärden

När du skapar en formulärmall kan du definiera standardvärden för kontroller så att det går snabbare att fylla i formuläret. Om du skapar en formulärmall för en kostnadsrapport för anställda kan du exempelvis definiera dagens datum som standardvärde för en datumväljare. På så sätt visas dagens datum automatiskt i datumväljaren när användarna öppnar formuläret, vilket betyder att de slipper skriva datumet manuellt.

Du kan ange standardvärden i formulärmallen genom att

 • tilldela ett specifikt värde till en kontroll, som fylls i automatiskt när användaren öppnar formuläret för ifyllning

 • använda en regel för att definiera standardvärdet för en kontroll baserat på data som användaren anger i en annan kontroll i formuläret

 • definiera alla standardvärden för formulärmallen på en gång.

Överst på sidan

Ange standardvärdet för en kontroll

När du anger ett standardvärde för ett fält i formulärmallen definierar du det värde som ska visas automatiskt i kontrollen när användaren fyller i ett formulär som baseras på formulärmallen.

 1. Om åtgärdsfönstret Datakälla inte är synligt klickar du påDatakällaVisa-menyn.

 2. Högerklicka i det fält som du vill ange standardvärde för i åtgärdsfönstret Datakälla, och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

 3. Klicka på fliken Data.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett särskilt värde som standardvärde skriver du standardvärdet i rutan Värde.

  • Om du vill använda ett XPath-uttryck för att skapa standardvärdet klickar du på Infoga formel Bild av knapp och skapar XPath-uttrycket i dialogrutan Infoga formel.

   Tips: Om du vill att värdet i fältet ska uppdateras automatiskt varje gång formeln beräknas markerar du kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om i dialogrutan Egenskaper för fält eller grupp.

 5. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller så trycker du på CTRL+SKIFT+B.

Teknisk information

När du anger standardvärdet för en kontroll definierar du även standardvärdet för det fält som kontrollen är bunden till. Alla kontroller som är bundna till fältet tilldelas samma standardvärde.

Om standardvärdet är ett bestämt värde, lagras värdet i template.xml-filen som associeras med formulärmallen. Om du ändra standardvärdet genom att skriva kod, ändrar du värdet i fältet i template.xml-filen. Om standardvärdet genereras av ett XPath-uttryck, lagras uttrycket i filen manifest.xsf, i elementet xsf:calculatedField för fältet.

Överst på sidan

Ange standardvärdet med hjälp av en regel

Du kan använda en regel för att definiera standardvärdet för en kontroll baserat på värdet i en annan kontroll. En regel är en åtgärd som utförs om ett villkor i formuläret uppfylls. Du kan till exempel skapa en formulärmall med en kontroll för orten och en annan kontroll för postnumret. När en användare anger ett postnummer i kontrollen för postnummer, fylls kontrollen för orten automatiskt i.

Formulärmallen måste innehålla två kontroller för att du ska kunna följa anvisningarna nedan – en kontroll som användaren ska skriva information i och en kontroll som ska fyllas i med ett standardvärde baserat på den information som anges i den första kontrollen.

 1. Dubbelklicka på kontrollen som kontrollen med standardvärdet ska baseras på.

  I exemplet med kontrollerna för stad och postnummer dubbelklickar du på kontrollen för postnumret.

 2. Klicka på fliken Data.

 3. Klicka på Regler under Verifiering och regler.

 4. Klicka på Lägg till i dialogrutan Regel.

 5. Ange regelns namn i rutan Namn.

 6. Klicka på Ange villkor för att ange när regeln ska köras.

 7. Skriv villkoret i dialogrutan Villkor och klicka på OK.

  Om du till exempel vill att ett standardvärde ska läggas till i en kontroll när användaren fyller i en annan kontroll klickar du på det fält som användaren ska fylla i i den första rutan, klickar på är lika med i den andra rutan och anger den information som användaren ska fylla i i kontrollen i den sista rutan.

 8. Klicka på Lägg till åtgärd i dialogrutan Regel.

 9. Klicka på Ange ett fältvärde i listan Åtgärd.

 10. Klicka på Bild av knapp bredvid rutan Fält och klicka på den kontroll vars standardvärde du vill definiera i dialogrutan Markera ett fält eller en grupp.

 11. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett bestämt värde som standardvärde skriver du värdet i rutan Värde och klickar på OK.

  • Om du vill använda ett XPath-uttryck för att skapa standardvärdet klickar du på Infoga formel Bild av knapp , skriver formeln i dialogrutan Infoga formel och klickar på OK.

 12. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller så trycker du på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Ange alla standardvärden för ett formulär

Om du vet vilka kontroller i formulärmallen som ska ha ett standardvärde, och standardvärdena inte baseras på regler, kan du definiera alla standardvärden på en gång.

 1. Klicka på FormuläralternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på Avancerat i listan Kategori och klicka på Redigera standardvärden.

 3. Markera det fält som du vill ställa in standardvärde för i dialogrutan Redigera standardvärden.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill använda ett bestämt värde som standardvärde skriver du standardvärdet för fältet i rutan Standardvärde och klickar på OK.

  • Om du vill använda ett XPath-uttryck för att skapa standardvärdet klickar du på Infoga formel Bild av knapp och skapar XPath-uttrycket i dialogrutan Infoga formel.

   Tips: Om du vill att värdet i fältet ska uppdateras automatiskt varje gång formeln beräknas markerar du kryssrutan Uppdatera det här värdet när resultatet av formeln har beräknats om i dialogrutan Redigera standardvärden.

 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla fält som du vill definiera standardvärden för.

 6. Om du vill testa dina ändringar klickar du på Förhandsgranska i verktygsfältet Standard eller så trycker du på CTRL+SKIFT+B.

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×