Ange sidmarginaler innan du skriver ut ett kalkylblad

Om du vill justera ett kalkylblad i Microsoft Excel så att det passar bättre på en utskriven sida kan du ändra marginalerna, ange anpassade marginaler eller centrera kalkylbladet vågrätt eller lodrätt på sidan.

Sidmarginaler är tomma utrymmen mellan data i kalkylbladet och kanterna på den utskrivna sidan. Topp- och bottenmarginaler kan användas för vissa objekt, bland annat sidhuvuden, sidfötter och sidnummer.

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill skriva ut.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör du så här

  Ett enskilt blad

  Klicka på bladfliken.

  Bladflikar

  Om du inte kan se den aktuella fliken klickar du på knapparna för flikbläddring tills fliken visas, och därefter klickar du på fliken.

  Knappar för bladbläddring

  Två eller flera angränsande blad

  Klicka på fliken för det första bladet. Håll sedan Skift nedtryckt medan du klickar på fliken för det sista blad som du vill markera.

  Två eller flera icke angränsande blad

  Klicka på fliken för det första bladet. Håll sedan Ctrl nedtryckt medan du klickar på flikarna för de andra blad som du vill markera.

  Alla blad i en arbetsbok

  Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad i snabbmeny.

  Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Gruppera] i namnlisten längst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om du inte kan se några omarkerade kalkylblad högerklickar du på fliken för ett markerat blad och klickar sedan på Dela upp blad.

 2. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fördefinierade marginaler klickar du på Normal, Bred eller Smal.

   Tips   Om du tidigare har använt en anpassad marginalinställning är den inställningen tillgänglig som det fördefinierade alternativet Senast anpassad inställning.

  • Om du vill ange anpassade sidmarginaler klickar du på Anpassade marginaler och anger sedan önskade marginalstorlekar i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.

  • Om du vill ange sidhuvuds- eller sidfotsmarginaler klickar du på Anpassade marginaler och anger sedan en ny marginalstorlek i rutan Sidhuvud eller Sidfot. Inställningarna för sidhuvuds- och sidfotsmarginaler ändrar avståndet från överkanten på papperet till sidhuvudet och från nederkanten på papperet till sidfoten.

   Obs!   Inställningar för sidhuvud och sidfötter bör vara mindre än inställningarna för över- och nederkantsmarginalerna, och större än eller lika med skrivarens minsta marginalinställningar.

  • Om du vill centrera sidan vågrätt eller lodrätt klickar du på Anpassade marginaler och markerar sedan kryssrutan Vågrätt eller Lodrätt under Centrera.

Tips   Om du vill kontrollera hur det utskrivna kalkylbladet kommer att se ut med de nya marginalerna klickar du på Förhandsgranska på fliken Marginaler i dialogrutan Utskriftsformat. Om du vill justera marginalerna i förhandsgranskningsläget markerar du kryssrutan Visa marginaler längst ned till höger i förhandsgranskningsfönstret, och drar sedan i de svarta marginalhandtagen på sidorna och i över- och underkanten av sidan.

Obs!    De sidmarginaler som du definierar i ett kalkylblad lagras tillsammans med kalkylbladet när du sparar arbetsboken. Det går inte att ändra standardsidmarginalerna för nya arbetsböcker.

Gäller för: Excel 2013Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk