Ange sidmarginaler innan du skriver ut ett kalkylblad

Om du vill justera ett kalkylblad i Microsoft Excel så att det passar bättre på en utskriven sida kan du ändra marginalerna, ange anpassade marginaler eller centrera kalkylbladet vågrätt eller lodrätt på sidan.

Sidmarginaler är tomma utrymmen mellan data i kalkylbladet och kanterna på den utskrivna sidan. Topp- och bottenmarginaler kan användas för vissa objekt, bland annat sidhuvuden, sidfötter och sidnummer.

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill skriva ut.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör följande

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på kalkylbladfliken.

  Bladflikar

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Knappar för bladbläddring

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Skift samtidigt som du klickar på fliken för det sista kalkylbladet du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på kalkylbladets flik och klicka sedan på Markera alla kalkylblad på snabbmeny.

  Tips!    När flera kalkylblad är markerade visas [Gruppera] i namnlisten längst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering med flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Om du inte kan se några omarkerade kalkylblad högerklickar du på fliken för ett markerat blad och klickar sedan på Dela upp blad.

 2. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fördefinierade marginaler klickar du på Normal, Bred eller Smal.

   Tips: Om du tidigare har använt en anpassad marginalinställning är den inställningen tillgänglig som det fördefinierade alternativet Senast anpassad inställning.

  • Om du vill ange anpassade sidmarginaler klickar du på Anpassade marginaler och anger sedan önskade marginalstorlekar i rutorna Överkant, Nederkant, Vänster och Höger.

  • Om du vill ange sidhuvuds- eller sidfotsmarginaler klickar du på Anpassade marginaler och anger sedan en ny marginalstorlek i rutan Sidhuvud eller Sidfot. Inställningarna för sidhuvuds- och sidfotsmarginaler ändrar avståndet från överkanten på papperet till sidhuvudet och från nederkanten på papperet till sidfoten.

   Obs!: Inställningar för sidhuvud och sidfötter bör vara mindre än inställningarna för över- och nederkantsmarginalerna, och större än eller lika med skrivarens minsta marginalinställningar.

  • Om du vill centrera sidan vågrätt eller lodrätt klickar du på Anpassade marginaler och markerar sedan kryssrutan Vågrätt eller Lodrätt under Centrera.

Tips!: 

 • Om du vill se hur de nya marginalerna ser ut klickar du på Arkiv > Skriv ut. Om du vill justera marginalerna i förhandsgranskningsläget markerar du kryssrutan Visa marginaler längst ned till höger i förhandsgranskningsfönstret, och drar sedan i de svarta marginalhandtagen på sidorna och i över- och underkanten av sidan.

 • Visa rutan Marginaler i förhandsgranskningsläget

Obs!    De sidmarginaler som du definierar i ett kalkylblad lagras tillsammans med kalkylbladet när du sparar arbetsboken. Det går inte att ändra standardsidmarginalerna för nya arbetsböcker.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×