Ange sidmarginaler innan du skriver ut ett kalkylblad

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Om du vill justera bättre en Microsoft Excel-kalkylblad på en utskriven sida, du ändra marginalerna, ange anpassade marginaler eller centrera kalkylbladet – antingen vågrätt eller lodrätt på sidan.

Sidmarginaler är tomma utrymmen mellan data i kalkylbladet och kanterna på den utskrivna sidan. Topp- och bottenmarginaler kan användas för vissa objekt, bland annat sidhuvuden, sidfötter och sidnummer.

Följ stegen nedan för att ange marginaler för sidor:

 1. Markera kalkylbladet eller kalkylbladen som du vill skriva ut.

  Så här markerar du kalkylblad

  Om du vill markera

  Gör följande

  Ett enda kalkylblad

  Klicka på fliken för det blad som du vill skriva ut.

  Bladflikar

  Om fliken inte visas klickar du på flikrullningsknapparna för att visa den och klickar sedan på fliken.

  Knappar för bladbläddring

  Två eller fler angränsande kalkylblad

  Klicka på fliken för det första bladet. Håll ned SKIFT och klicka på fliken för det sista bladet som du vill markera.

  Två eller fler kalkylblad som inte är angränsande

  Klicka på det första kalkylbladets flik. Håll sedan ned Ctrl samtidigt som du klickar på de andra kalkylbladens flikar som du vill markera.

  Alla kalkylblad i en arbetsbok

  Högerklicka på en bladflik och klicka sedan på Markera alla blad på snabbmeny.

  Tips: Om flera kalkylblad markeras visas [Grupp] i namnlisten högst upp på kalkylbladet. Om du vill avbryta en markering av flera kalkylblad i en arbetsbok klickar du på ett omarkerat kalkylblad. Högerklicka på det markerade kalkylbladet och klicka sedan på Dela upp blad om inga omarkerade kalkylblad syns.

 2. Klicka på Marginaler i gruppen Utskriftsformat på fliken Sidlayout.

  Utskriftsformat i gruppen Utskriftsformat

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda fördefinierade marginaler klickar du på Normal, Bred eller Smal.

   Tips: Om du tidigare har använt en anpassad marginalinställning är den inställningen tillgänglig som det fördefinierade alternativet Senast anpassad inställning.

  • Om du vill ange anpassade sidmarginaler klickar du på Anpassade marginaler och sedan – i rutorna Överkant, Nederkant, vänster och höger – ange marginalens storlek som du vill använda.

  • Om du vill ange marginaler för sidhuvudet eller sidfoten, klicka på Anpassade marginaler och anger en ny marginalens storlek i rutan Sidhuvud eller en sidfot. Ställa in marginaler för sidhuvudet eller sidfoten ändras avståndet från överkanten av papperet till sidhuvudet eller den nedre kanten av papperet i sidfoten.

   Obs!: Inställningar för sidhuvud och sidfot bör vara mindre till inställningarna topp- och nederkantsmarginalerna, och större än eller lika med skrivarens minsta marginalinställningar.

  • Om du vill centrera sidan vågrätt eller lodrätt klickar du på Anpassade marginaler och markerar sedan kryssrutan Vågrätt eller Lodrätt under Centrera.

Tips: Om du vill förhandsgranska de nya marginalerna klickar du på Arkiv > Skriv ut. Markera kryssrutan Visa marginaler i det nedre högra hörnet av fönstret för förhandsgranskning om du vill justera marginalerna i förhandsgranskning av utskrift och drar sedan svart marginalhandtagen på vardera sidan eller högst upp eller längst ned på sidan.

Visa rutan Marginaler i förhandsgranskningsläget

Obs!: Sidmarginaler som du definierar i ett visst kalkylblad lagras med kalkylbladet när du sparar arbetsboken. Du kan inte ändra standardmarginalerna för nya arbetsböcker.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×