Ange resursbehov i ett projektförslag

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Du kan identifiera resurs behovet för ett föreslaget projekt på hög projekt nivå, en detaljerad aktivitets nivå eller en kombination av båda.

Vad vill du göra?

Ange en högkvalitativ uppskattning av resurs behoven

Ange en detaljerad uppskattning av resurs behoven

Ge en högkvalitativ och detaljerad uppskattning av resurs behoven

Ange en högkvalitativ uppskattning av resurs behoven

Du kan använda en resurs plan för att förmedla en uppskattning på hög nivå av vilka typer av resurser projektet kräver.

 1. Klicka på projekt Centerunder projekti snabb start.

 2. Klicka på projekt namnet i kolumnen projekt namn .

 3. Klicka på resurs plani gruppen navigera på fliken projekt .

 4. Klicka på Skapa teami gruppen resurser på fliken plan .

 5. Markera kryss rutan i den vänstra kolumnen i den vänstra rutan för var och en av de namngivna eller allmänna resurserna som du tror att projektet kräver.

 6. Klicka på Lägg till för att flytta de markerade resurserna till rutan till höger.

 7. Klicka på Spara _AMP_ Closei gruppen team på fliken team .

 8. Klicka på datum intervalli gruppen datum intervall på fliken plan .

 9. Ange från -och till -datum för den period då resurserna behövs och klicka sedan på OK.

 10. I gruppen Visa på fliken abonnemang ändrar du inställningarna för arbets enheter och tids skala för att välja hur du vill ange arbets uppskattningar. Välj till exempel heltids motsvarighet från listan arbets enheter och månader från listan tids skala för att ange det uppskattade antalet månader dina heltids resurser behövs för det här projektet.

 11. Klicka på resurs plan i listan Beräkna från i gruppen resursutnyttjande på fliken plan .

 12. För varje resurs i tabellen anger du det antal (arbets enheter) som krävs för varje resurs per tids skala. Om tids skalan till exempel är inställd på månader kan du fylla i tabellen för att visa hur många av de resurser som projektet behöver under varje månad i det angivna datum intervallet.

 13. Klicka på Spara, klicka på publiceraoch klicka sedan på Stäng för att stänga resurs planen.

Överst på sidan

Ange en detaljerad uppskattning av resurs behoven

Om du har en mer detaljerad projektplan, med förväntade aktiviteter, datum och varaktigheter, kan du ge en detaljerad uppskattning av förslagens resurs behov genom att helt enkelt tilldela namngivna eller allmänna resurser till aktiviteter i projekt förslaget.

Överst på sidan

Ge en högkvalitativ och detaljerad uppskattning av resurs behoven

Om du bara känner till projekt information, till exempel aktiviteter, datum och varaktigheter upp till en viss punkt i projekt förslaget, kan du använda en kombination av detaljerade uppskattningar och bedömningar på aktivitets nivå. Börja med att tilldela namngivna eller allmänna resurser till de uppgifter som du har definierat i projektet och Lägg sedan till de högsta, projekt nivå uppskattningarna med hjälp av en resurs plan.

 1. Tilldela namngivna eller allmänna resurser till de uppgifter som du har definierat i ditt projekt förslag.

 2. Skapa en resurs plan för resten av projekt förslaget när du är osäker på uppgifts detaljerna. Mer information finns i avsnittet "Ange en högkvalitativ uppskattning av resurs behov" tidigare i det här avsnittet.

 3. Klicka på projektplan i gruppen resursutnyttjande i resurs planen på fliken abonnemangtills i listan Beräkna från . Ange det datum då du vill växla från att använda de detaljerade beräkningarna av aktivitets nivå, till de uppskattningar som du har angett i projektplanen.

Nu analyseras resurs begränsningarna för det här förslaget med de aktivitets uppgifter som du har angett och resurs planen beräknas efter det beräknade från -datum som du angav i steg 3.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×