Ange, rensa eller ta bort tabbstopp

Du kan använda tabbstopp för att skapa dokument som lätt går att formatera. Med dokumentets layoutalternativ i Word kan du till exempel skapa en innehållsförteckning eller ett index utan att ange ett enda tabbstopp.

I Word finns dessutom fördesignade tabeller, sidhuvuden och sidfötter, försättsblad och andra alternativ för sidlayout. De här alternativen gör att du inte behöver lägga till tabbstopp.

Tips: För att passa för olika versioner av Word refererar många procedurer till "på fliken Start." För Word 2016 kan du även använda fliken Layout. För Word 2013, Word 2010 och Word 2007 kan du även använda fliken Sidlayout.

Oavsett vilken version av Word du använder är proceduren för inställning (tillägg) av tabbstopp på den vågräta linjalen likadan. Som standard finns det inga tabbstopp på linjalen när du öppnar ett nytt tomt dokument. Ett standardavstånd för tabbar på drygt en cm används dock.

Innan du börjar ställa in (lägga till) tabbstopp kanske du vill bekanta dig med tabbstoppsväljaren och de tillgängliga tabbstoppen.

I tabbväljaren kan du välja någon av sju tabbar – vänster, centrerat, höger, decimal, fält, indrag av första raden, hängande indrag – att ställa in på linjalen.

Tabbstoppsväljaren är den lilla rutan längst till vänster på linjalen. Du kan klicka på tabbstoppsväljaren för att se varje tabbstopp som beskrivs nedan.

Flikbild

Vänsterställt tabbstopp

Texten justeras till höger om tabbstoppet.

Knappen Centrerat tabbstopp

Centrerat tabbstopp

Texten centreras medan du skriver.

Flikbild

Högerställt tabbstopp

Texten är högerjusterad och utvidgas till vänster.

Flikbild

Decimaltabbstopp

Tal justeras till vänster om decimaltecknet. Du kan inte använda decimaltabbstoppet för att justera tal runt ett annat tecken, till exempel ett bindestreck eller ett et-tecken.

Knappen Fälttabb

Fälttabbstopp

Text placeras inte med ett Fälttabbstopp. I stället infogas ett vertikalt fält vid tabbstoppet.

Bild av knapp

Indrag av första raden

Med Indrag av första raden som finns högst upp på linjalen kan du använda indrag för den första raden i ett stycke.

Bild av knapp

Hängande indrag

Med Hängande indrag som finns längst ned på linjalen kan du använda indrag för den andra raden i stycket och alla efterföljande rader.

Ett snabbt sätt att ställa in ett tabbstopp i dokumentet är att välja ett tabbstopp och klicka på linjalen där du vill att tabbstoppet ska visas.

Linjalen i ett Word-dokument visas med flikar.

 • Klicka på tabbstoppet som du vill använda i tabbstoppsväljaren längst till vänster på linjalen och klicka sedan där du vill ställa in tabbstoppet på linjalen.

  Obs!: Ser du inte linjalen högst upp i dokumentet? Klicka på Visa > Linjal. Om du vill se tabbstoppstecken i dokumentet väljer du Visa/dölj Punkt-ikonen på fliken Start.

Tips

 • Om du vill flytta ett tabbstopp som du har ställt in drar du det till en ny plats på linjalen.

 • Dubbelklicka på tabbstoppet om du vill ange tabbstoppets exakta plats. Dialogrutan Tabbstopp öppnas och visar den exakta platsen i rutan Tabbstopp.

 • Tryck på Tabb-tangenten för att bekräfta justeringen för text som du skapat med tabbstopp som du angett.

 • När du har markerat flera stycken visas endast tabbstopp i det första stycket på linjalen.

Du kan snabbt ta bort tabbstopp som du har ställt in på den vågräta linjalen.

Obs!: Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet klickar du på Visa > Linjal. Om du inte ser tabbstoppsymbolen i dokumentet klickar du på Visa/dölj Punkt-ikonen i gruppen Stycke på fliken Start.

 • Dra bort ett tabbstopp från linjalen om du vill ta bort det.

  En flik markeras på linjalen.

  Obs!: När du släpper musknappen försvinner tabbstoppet och texten flyttas till nästa tabbläge eller till standardtabbläget – med 1,25 centimeters mellanrum.

På bilden nedan visas text som justerats efter tabbstopp som lagts till i dokumentet – ett högerställt tabbstopp vid ca. 2 centimeter och ett vänsterställt tabbstopp vid ca. 3 centimeter.

I ett exempel visas text som justerats efter tabbstopp på linjalen.

När tabbstoppen tas bort flyttas texten till standardtabblägena med 1,25 centimeters mellanrum enligt nästa bild.

I ett exempel visas texten när tabbstoppen har tagits bort. .

Du kan ställa in tabbstopp med dialogrutan Tabbstopp . Med dialogrutan Tabbstopp får du mer exakta tabbstopp och kan även infoga ett specifikt tecken (utfyllnadstecken) före tabbstoppet.

 1. Klicka på dialogruteikonen Stycke i gruppen Stycke på fliken Start och klicka sedan på Tabbstopp.

  Dialogruteikonen Stycke

 2. Ange positionen (måttet) på linjalen där du vill ställa in tabbstoppet i rutan Tabbläge.

  Dialogrutan Tabbar

 3. Under Justering väljer du Vänster, Centrerat, Höger, Decimal eller Fält.

 4. Välj 1 Inget, 2 Punkter, 3 Streck eller 4 Understrykning under Utfyllnadstecken om du vill ställa in – när det gäller alternativ 2, 3 och 4 – ett antal tecken som till exempel länkar en avsnittsrubrik med ett sidnummer.

  Exempel på hur du använder punktutfyllnad

 5. Klicka på Ställ in > OK.

Du kan ta bort alla tabbstopp du har ställt in eller bara ta bort ett eller flera.

 1. Klicka på dialogruteikonen Stycke i gruppen Stycke på fliken Start och klicka sedan på Tabbstopp.

 2. Välj något av följande:

  • Om du vill radera ett tabbstopp väljer du ett tabbläge i listan Tabbläge, klickar på Radera och klickar sedan på OK.

   Alternativen i dialogrutan Tabbar visas.

  • Om du vill ta bort alla tabbstopp klickar du på Radera alla > OK.

Du kan även använda Hitta och Ersätt för att radera tabbar. Läs mer i Ta bort standardtabblägena.

Du kan lägga till ett indrag på första raden eller ett hängande indrag. Genom att använda ett indrag på första raden kan du skapa ett indrag på den första textraden i ett stycke och vänsterjustera alla efterföljande rader. Med ett hängande indrag kommer den andra textraden i ett stycke samt alla efterföljande rader ha ett större indrag än den första raden.

Exempel på ett hängande stycke

 • Gör något av följande:

  • Dra Indrag av första raden Bild av knapp högst upp på linjalen till den plats där du vill att den första raden i ett stycke ska börja.

  • Dra Hängande indrag Bild av knapp som finns längst ned på linjalen till platsen där du vill att den andra raden i stycket och alla efterföljande rader ska börja.

  Obs!: Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet klickar du på Visa > Linjal.

När du arbetar med siffror kan du använda en decimaltabb för att siffror, till exempel valutabelopp, ska visas på rätt sätt i en kolumn.

 1. Om linjalen inte visas överst i dokumentet klickar du på Visning och markerar rutan Linjal.

 2. Klicka på tabbväljaren längst till vänster på linjalen några gånger tills decimaltabben visas: Flikbild .

  Linjal med decimaltabb

 3. Klicka på linjalen på det ställe där du vill att decimalkommat ska hamna. Du kan ändra plats senare genom att klicka och dra.

  Tips: Om du dubbelklickar på decimaltabben på linjalen visas rutan Tabbar med fler alternativ. Du kan lägga till fler tabbstopp med hjälp av den här rutan eller genom att klicka på linjalen.

 4. Klicka i dokumentet där du vill skriva en siffra och tryck på TABB. När du skriver siffran justeras decimalkommat efter tabbstoppet. Gör likadant på nästa rad så att siffrorna centreras runt decimalkommat.

  Siffror centrerade under en decimaltabb

Om du vill använda någon annan avgränsare än decimaltecknet kan du välja avgränsare med hjälp av Kontrollpanelen i Windows.

Obs!: Om du ändrar den här inställningen påverkas alla talformat, inte bara de format som används i Word.

 1. Klicka på knappen Start > Kontrollpanelen > Klocka, språk och nationella inställningar.

 2. I Nationella inställningar väljer du fliken Format och väljer sedan Ytterligare inställningar.

 3. I dialogrutan Anpassa format väljer du fliken Tal. I listrutan Decimalsymbol väljer du det decimaltecken som du vill använda och klickar sedan på OK.

Utfyllnadstecken är specialtecken – punkter, streck, understrykningar – som skapar en visuell länk mellan tabbstopp. Utfyllnadstecken används oftast i en innehållsförteckning eller ett index.

Obs!: Om du vill använda tabbstopp och utfyllnadstecken för att formatera en innehållsförteckning kan du överväga att använda Word för att automatiskt skapa en innehållsförteckning.

 1. Skriv texten som du vill ska visas före utfyllnadstecknet.

 2. Ställ in tabbstoppet som du vill använda på den vågräta linjalen och dubbelklicka sedan på den.

 3. Välj 1 Inget, 2 Punkter, 3 Streck eller 4 Understrykning under Utfyllnadstecken i dialogrutan Tabbstopp för att ställa in en serie tecken – när det gäller alternativ 2, 3 och 4 – som skapar en länk mellan tabbstopp.

  Exempel på hur du använder punktutfyllnad

 4. Klicka på OK och tryck sedan på Tabb-tangenten.

Tips: När du trycker på Retur för att börja en ny rad är det formaterade tabbstoppet tillgängligt.

Om du ställer in manuella tabbstopp avbryts standardtabbstoppen av de manuella tabbstopp som du ställer in. Manuella tabbstopp som ställs in på linjalen åsidosätter standardtabbstoppen. Kom ihåg att standardtabbstopp ställs in med 1,25 centimeters mellanrum.

 1. Klicka på dialogruteikonen Stycke i gruppen Stycke på fliken Start.

 2. Klicka på Tabbar i dialogrutan Stycke.

 3. I rutan Standardtabbstopp i dialogrutan Tabbstopp.

  • Ange hur mycket utrymme (i en måttenhet) du vill ha mellan tabbstopp.

  • Klicka på uppåtpilen eller nedåtpilen och välj ett standardmått (t.ex. 1 cm).

 4. Klicka på OK.

Du kan ta bort standardtabblägena och ta bort tabbstoppsymbolerna i dokumentet genom att manuellt markera och ta bort dem. Du kan även använda Sök och Ersätt om du vill ta bort flera tabbstopp eller alla tabbstopp.

 1. Klicka på Ersätt på fliken Start.

 2. Skriv ^t i rutan Sök efter och låt rutan Ersätt med vara tom.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill ta bort en tabb i taget klickar du på Sök nästa och sedan på Ersätt för att gå igenom dokumentet.

  • Klicka på Ersätt alla om du vill ta bort alla tabbar samtidigt.

Om du vill ta bort ett tabbstopp som du har lagt till i dokumentet drar du tabbstoppsymbolen och släpper den utanför linjalen.

En flik markeras på linjalen.

När du släpper musknappen försvinner tabbstoppet och texten flyttas till nästa tabbläge eller till standardtabbläget – med 1,25 centimeters mellanrum.

På bilden nedan visas till exempel text som justerats efter tabbstopp som lagts till i dokumentet: ett högerställt tabbstopp vid 2 centimeter och ett vänsterställt tabbstopp vid 3 centimeter.

I ett exempel visas text som justerats efter tabbstopp på linjalen.

När tabbstoppen tas bort flyttas texten till standardtabblägena – med 1,25 centimeters mellanrum.

I ett exempel visas texten när tabbstoppen har tagits bort. .

Obs!: Om du inte ser linjalen högst upp i dokumentet klickar du på Visa > Linjal. Om du inte ser tabbstoppsymbolen i dokumentet klickar du på Start och klickar sedan på Visa/dölj.

Ta bort standardtabblägena

För att ta bort standardtabblägena tar du bort tabbstoppsymbolerna i dokumentet genom att antingen manuellt markera och ta bort dem, eller om du vill ta bort flera eller alla av dem, genom att söka och ersätta dem.

 1. Skriv ^t i sökrutan Ange text som ska sökas efter i dokumentet i det övre högra hörnet i dokumentet.

 2. Klicka på förstoringsglaset och sedan på Ersätt.

  Alternativet Ersätt är markerat i sökrutan

 3. Lämna fältet Ersätt med tom.

 4. Klicka på Sök och sedan på Ersätt för att gå igenom dokumentet och ta bort en tabb i taget.

 5. Klicka på Ersätt alla om du vill ta bort alla tabbar på en gång.

Radera alla eller flera tabblägen

Ett snabbt sätt att radera flera tabbstopp är att använda dialogruteikonen Tabbar.

 1. Markera den text som innehåller tabbstopp som du vill ta bort.

 2. Klicka på TabbarFormat-menyn.

 3. Klicka på positionen och sedan på minustecknet (-) för varje tabbstopp som du vill ta bort i listan under Tabbstopp. Om du vill ta bort alla tabbstopp klickar du på Radera alla.

  Dialogrutan Tabbar

 4. Klicka på OK när du är klar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×