Ange kontoinställningar

Du kan använda kontoinställningar om du vill ange alternativ för alla medlemmar som använder Live Meeting.

Du kan ange följande kontoinställningar:

 • Användarinställningar. Dessa inställningar styr den tidszon som användarna befinner sig i.

 • Standardinställningar. Dessa inställningar styr åtkomsten till vissa mötesalternativ som ställs in för alla användare när de installerar Live Meeting-klienten för första gången.

Du kan åsidosätta en medlems användarinställningar genom att redigera motsvarande medlemskap. Mer information finns i Skapa och hantera medlemskap.

När du anger standardkontoinställningar gäller de inställningar du gör enbart nya medlemmar. Ändringar som medlemmar gör i sina egna inställningar åsidosätter de standardkontoinställningar som du har gjort.

Så här anger du användarinställningar

 1. Klicka på Konto i avsnittet Administrera på sidan Min startsida.

 2. Klicka på Kontoinställningar på sidan Startsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Användarinställningar i avsnittet Administrera till vänster på sidan.

 4. Klicka på standardtidszonen för användare och Live Meeting-sessioner på sidan Användarinställningar.

 5. Klicka på Skicka.

Så här anger du standardkontoinställningar

 1. Klicka på Konto i avsnittet Administrera på sidan Min startsida.

 2. Klicka på Kontoinställningar på sidan Startsida för kontoadministration.

 3. Klicka på Standardinställningar i avsnittet Administrera till vänster på sidan.

 4. Ange antalet samtidiga nätverksanslutningar till Live Meeting-konferenscentret som Live Meeting-sessionerna tillåter i textrutan Mötesstorlek på sidan Standardinställningar.

 5. Ange URL och ramhöjd för de anpassade fönster för direktuppspelad media som du vill aktivera för deltagare och presentatörer vid Live Meeting-sessioner i avsnittet Anpassad ram för direktuppspelad media.

 6. Ange det avgiftsfria standardmötesnumret för Förvalt ljud och det avgiftsbelagda standardmötesnumret för Live Meeting-sessioner, samt landet för varje nummer, i avsnittet Ljudinställningar.

 7. Ange standardtonvalskoderna direkt före och efter den deltagarkod som krävs för att du ska kunna ringa din telefonkonferensleverantör automatiskt om du vill kunna använda inspelningar eller Internetsändningar i din Live Meeting-miljö.

 8. Ange eventuell övrig information som ska infogas i deltagarens och presentatörens mötesinbjudningar i avsnittet Övrig ljudinformation som infogas i mötesinbjudningar. Markera dessutom kryssrutan Tillåt övrig ljudinformation om du vill tillåta mötesorganisatörer att aktivera det här alternativet.

 9. Ange om mötesorganisatörer som standard ska kunna använda Microsoft Office Outlook för att skicka mötesinbjudningar genom att markera kryssrutan Tillåt Outlook-integrering (kräver ActiveX) i avsnittet Inbjudningsinställningar.

 10. Ange om alla deltagare som standard ska kunna visa inspelningar eller om det alternativet bara ska gälla administratörer och organisatörer i avsnittet Inspelningsinställningar.

 11. Markera kryssrutan Kräv utökad registrering om du vill att nya medlemmar ska ange sin e-postadress och sitt företagsnamn.

 12. Klicka på Skicka.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×