Ange klientprinciper för Skype för företag – Online för din organisation

Klientprinciper bidrar till att avgöra vilka funktioner i Skype för företag – Online som är tillgängliga för användare. Du kan t.ex. ge vissa användare rätten att överföra filer, men förhindra att andra användare gör det.

Inställningarna för klientprinciper kan konfigureras när en princip skapas, eller så du kan användaSet-CsClientPolicy cmdleten för att ändra inställningarna för en befintlig princip.

Ange klientprinciper

Obs!: Du måste använda Windows PowerShell för samtliga inställningar för klientprinciper i Skype för företag – Online, och du kan inte användaadministrationscentret för Skype för företag.

 • Kontrollera att du använder Windows PowerShell version 3.0 eller senare

  1. Så här kontrollerar du att du har version 3.0 eller senare: Start-menyn > Windows PowerShell.

  2. Kontrollera versionen genom att skriva Get-Host i Windows PowerShell-fönstret.

  3. Om du inte har version 3.0 eller senare måste du hämta och installera uppdateringar i Windows PowerShell. Läs i Windows Management Framework 4.0 om hur du laddar ned Windows PowerShell och uppdaterar till version 4.0. Starta om datorn när du uppmanas att göra det.

  4. Du måste också installera Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online som gör att du kan skapa en Windows PowerShell-fjärrsession som ansluter till Skype för företag – Online. Den här modulen, som endast kan användas på 64-bitarsdatorer, kan laddas ned från Microsoft Download Center i Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online. Starta om datorn om du uppmanas att göra det.

  Om du behöver veta mer kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster.

 • Starta en Windows PowerShell-session

  1. Gå till Start-menyn > Windows PowerShell.

  2. I Windows PowerShell-fönstret ansluter du till din Office 365-organisation genom att köra:

   Obs!: Du behöver bara köra Import-Module -kommandot första gången du använder Windows PowerShell-modulen för Skype för företag – Online.

   Import-Module "C:\Program Files\Common Files\Skype for Business Online\Modules\SkypeOnlineConnector\SkypeOnlineConnector.psd1"
   $credential = Get-Credential
   $session = New-CsOnlineSession -Credential $credential
   Import-PSSession $session

  Om du vill ha mer information om hur du startar Windows PowerShell kan du läsa Ansluta till alla Office 365-tjänster i ett enda Windows PowerShell-fönster eller Ansluta till Skype för företag – Online med Windows PowerShell.

 • Skapa en ny princip för de här inställningar genom att köra:

  New-CsClientPolicy -Identity ClientPolicy -DisableEmoticons $true -DisablePresenceNote -$true -DisableSavingIM $true

  Läs mer omNew-CsClientPolicy-cmdleten.

 • Tillämpa den nya princip du skapat för alla användare i organisationen genom att köra:

  Grant-CsClientPolicy -identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName ClientPolicy

  Läs mer omGrant-CsClientPolicy-cmdleten.

Om du redan har skapat en princip kan du använda Set-CsClientPolicy-cmdleten för att göra ändringar i den befintliga principen och sedan använda Grant-CsClientPolicy för att tillämpa inställningarna för dina användare.

 • Skapa en ny princip för de här inställningar genom att köra:

  New-CsClientPolicy -Identity URLClientPolicy -EnableURL $true

  Läs mer omNew-CsClientPolicy-cmdleten.

 • Tillämpa den nya princip du skapat för alla användare i organisationen genom att köra:

  Grant-CsClientPolicy -identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName URLClientPolicy

  Läs mer omGrant-CsClientPolicy-cmdleten.

Om du redan har skapat en princip kan du använda Set-CsClientPolicy-cmdleten för att göra ändringar i den befintliga principen och sedan använda Grant-CsClientPolicy för att tillämpa inställningarna för dina användare.

 • Skapa en ny princip för de här inställningar genom att köra:

  New-CsClientPolicy -Identity ContactsClientPolicy -ShowRecentContacts $false 

  Läs mer omNew-CsClientPolicy-cmdleten.

 • Tillämpa den nya princip du skapade för Amos Marble genom att köra:

  Grant-CsClientPolicy -identity "amos.marble@contoso.com" -PolicyName ContactsClientPolicy

  Läs mer omGrant-CsClientPolicy-cmdleten.

Om du redan har skapat en princip kan du använda Set-CsClientPolicy-cmdleten för att göra ändringar i den befintliga principen och sedan använda Grant-CsClientPolicy för att tillämpa inställningarna för dina användare.

Vill du veta mer om Windows PowerShell?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×