Ange inställningar för stavnings- och grammatikkontroll

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Delar av innehållet i det här avsnittet kanske inte gäller alla språk.

Stav- och grammatikfel kan störa läsaren och därför bör du göra allt för att undvika sådana misstag i dina dokument. Alla har dock sitt eget sätt att arbeta och vill ha olika former av hjälp från Microsoft Office-programmen. Du kanske föredrar att kontrollera stavningen när du är klar med dokumentet, eller så vill du använda den automatiska stavnings- och grammatikkontrollen (vågiga röda, blå och gröna linjer).

Den här artikeln innehåller information om olika sätt att anpassa språkverktygen i de Microsoft Office-program som du använder efter dina behov.

Vad vill du göra?

Visa språkalternativen

Välja alternativ för Autokorrigering

Välja alternativ för stavningskontroll som påverkar alla Office-program

Ändra hur stavningskontrollen fungerar i bakgrunden

Förbättra resultatet genom att använda sammanhangsbaserad stavningskontroll

Ändra alternativen för grammatikkontroll för Outlook och Word

Outlook

Word

Välja stavningsalternativ för Outlook

Aktivera eller inaktivera fält för stavningskontrollen i Project

Lär dig mer om hur du kontrollerar stavning och grammatik på ett annat språk.

Visa språkalternativen

För att du ska kunna utföra procedurerna i den här artikeln måste du, i många fall, först visa språkalternativen.

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Access

Access

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Access-alternativ längst ned i fönstret.

 2. Klicka på Språkkontroll.

Överst på sidan

Excel

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Excel-alternativ längst ned i fönstret.

 2. Klicka på Språkkontroll.

Överst på sidan

InfoPath

 • Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!: En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

Överst på sidan

OneNote

 • Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!: En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

Överst på sidan

Outlook

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn, klicka på fliken Stavning och sedan på Stavning och autokorrigering.

 2. Klicka på Språkkontroll.

Överst på sidan

PowerPoint

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på PowerPoint-alternativ längst ned i fönstret.

 2. Klicka på Språkkontroll.

Överst på sidan

Project

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.

 2. Klicka på fliken Stavning och sedan på Fler stavningsalternativ.

Överst på sidan

Publisher

 • Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!: En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

Överst på sidan

Visio

 • Klicka på StavningVerktyg-menyn och klicka sedan på Stavningsalternativ.

  Obs!: En fil måste vara öppen innan du kan klicka på Stavningsalternativ. Skapa eller öppna en fil så att kommandot blir tillgängligt.

Överst på sidan

Word

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen och sedan på Word-alternativ längst ned i fönstret.

 2. Klicka på Språkkontroll.

Överst på sidan

Välja alternativ för Autokorrigering

Mer information finns i Skapa eller ändra automatiska korrigeringar.

Överst på sidan

Välja alternativ för stavningskontroll som påverkar alla Office-program

Om du vill visa och ändra de här alternativen måste du först visa språkalternativen. Därefter kan du visa och ändra de inställningar som beskrivs nedan.

Ange inställningar för den globala stavningskontrollen i Office

En del av de alternativen i fönstret som visas gäller för alla Microsoft Office-program. Den inställning du väljer gäller för samtliga program, oavsett vilket program du använder för att ange inställningen.

Här följer en lista med alla kryssrutealternativ och vad de innebär.

Markera den här kryssrutan:

Om du vill:

Ignorera ord med VERSALER

Ignorera ord där alla bokstäver är VERSALER. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte ABC som ett fel i stavningskontrollen.

Ignorera ord med siffror

Ignorera ord som innehåller siffror. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte a1b2c3 som ett fel i stavningskontrollen.

Ignorera Internetadresser och filadresser

Ignorera ord som är Internet- och filadresser. Här är några exempel på ord som inte flaggas som fel i stavningskontrollen om du markerar det här alternativet:

 • http://www.proseware.com/

 • \\proseware\public\

 • mailto:andy@proseware.com

Flagga upprepade ord

Ignorera upprepade ord. Om du markerar det här alternativet flaggas till exempel inte orden hej hej som ett fel i stavningskontrollen.

Accent över versaler på franska

Uppmärksammar dig på franska ord som innehåller versaler som saknar accenttecken.

Om du använder dialekten Franska (Kanada) är det här alternativet aktivt som standard eftersom ordlistan för kanadensisk franska innehåller ord med versaler med accent. Det här innebär att alternativet markeras som standard om du gör något av följande:

 • Använda franska (Kanada) som primärt redigeringsspråk.

 • Kontrollera stavning av text på dialekten Franska (Kanada).

Föreslå endast från huvudordlista

Föreslå endast ord från den huvudordlista som är inbyggd i stavningskontrollen. Om du väljer det här alternativet ingår inga ord från dina egna ordlistor i listan med föreslagna ord när du kontrollerar stavningen i ett dokument.

Välja ett läge för franska

Det andra alternativet som påverkar alla Microsoft Office-program är menyn Lägen för franska. Det här alternativet påverkar bara text som har skrivits på franska.

Förklaringar av alternativen på menyn

Alternativ

Effekt

Ny stavning

Klicka på det här alternativet om du vill använda de stavningsregler som har rekommenderats av den franska språkakademin sedan stavningsreformen 1990. Om du väljer det här alternativet kommer ord som inte stavas enligt dessa regler att betraktas som fel. Stavningskontrollen föreslår dessutom bara ord från den nya stavningsordlistan, som innehåller ord som inte har påverkats av stavningsreformen.

Traditionell stavning

Klicka på det här alternativet om du vill använda de stavningsregler som gällde före den franska stavningsreformen 1990. Om du väljer det här alternativet kommer ord som inte stavas enligt dessa regler att betraktas som fel. Stavningskontrollen föreslår dessutom bara ord från den traditionella stavningsordlistan, som innehåller ord som inte har påverkats av stavningsreformen.

Traditionell och ny stavning

Om du klickar på det här alternativet accepteras ord oavsett som de stavas rätt enligt de nya eller traditionella reglerna. Ord från både den nya och traditionella ordlistan används som förslag.

Om du till exempel klickar på alternativet Traditionell stavning och redigerar ett dokument med det franska ordet bruler behandlas ordet som ett fel i stavningskontrollen eftersom detta är stavningen som gäller efter reformen. Om du däremot klickar på Ny stavning eller Traditionell och ny stavning behandlas ordet inte som ett fel.

Överst på sidan

Ändra hur stavningskontrollen fungerar i bakgrunden

När du arbetar i ett dokument kan stavningskontrollen köras i bakgrunden och söka efter fel. När du är klar med det utkast som du arbetar med går stavningskontrollen därför snabbare. Detta sparar tid, inte minst i stora dokument.

Obs!: I Microsoft Office Access, Microsoft Office Excel och Microsoft Office Project är dessa alternativ inte tillgängliga. Stavningskontrollen körs inte i bakgrunden i dessa program.

Om du vill visa och ändra de här alternativen måste du först visa språkalternativen. Därefter kan du visa och ändra de inställningar som beskrivs nedan.

Markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver

I de flesta fall ska du låta kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver vara markerad. Du kanske vill avmarkera den här kryssrutan på grund av något av följande:

 • Du vill dölja felen (de vågiga röda linjerna) i de Microsoft Office Outlook-objekt som du redigerar

 • Du använder en långsam dator (den kanske har för lite minne eller för långsam processor, eller så är för många program öppna).

Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel (vågiga röda linjer).

Avmarkera kryssrutan Dölj stavfel om du vill att stavfel ska flaggas automatiskt medan du skriver. Om du avmarkerar det här alternativet behöver du inte korrigera så många fel när du är klar med dokumentet. De felstavade orden flaggas medan du arbetar så att du lätt kan se dem, som i det här exemplet.

Felstavade ord visas med en röd vågig linje under dem.

Mer information om hur du använder den automatiska stavningskontrollen finns i Kontrollera stavning och grammatik.

Aktivera eller inaktivera den automatiska stavningskontrollen

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

InfoPath

InfoPath

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

Överst på sidan

OneNote

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

Överst på sidan

Outlook

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera stavning medan du skriver.

Obs!: Stavningskontrollen är tillgänglig för alla objekt utom anteckningar.

Överst på sidan

PowerPoint

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

Överst på sidan

Publisher

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

Överst på sidan

SharePoint Designer

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

Överst på sidan

Visio

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel.

Överst på sidan

Word

Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska stavningskontrollen för det aktuella dokumentet:

 1. Klicka på Namn på den öppna filen under Undantag för.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel endast i det här dokumentet.

Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska stavningskontrollen för alla dokument som du skapar från och med nu:

 1. Klicka på Alla nya dokument under Undantag för.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj stavfel endast i det här dokumentet.

Viktigt!: Om du inaktiverar den automatiska stavningskontrollen för en fil som du delar med andra, bör du meddela dessa om att du har gjort den här ändringen.

Överst på sidan

Förbättra resultatet genom att använda sammanhangsbaserad stavningskontroll

Om du vill visa och ändra det här alternativet måste du först visa språkalternativen.

Har du någon gång skrivit fel på följande sätt: Det finns inga själ att tvivla? I Outlook, PowerPoint och Word kan du markera kryssrutan Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll så att du får hjälp med att hitta och korrigera den här typen av fel.

Om du till exempel har markerat kryssrutorna Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll och Kontrollera stavning medan du skriver och har avmarkerat kryssrutan Dölj stavfel, flaggas alla fel och du får förslag när du högerklickar på ett flaggat ord, som i följande bild.

Högerklicka på ett sammanhangsbaserat stavfel som hittades i Office-programmet.

Meddelanden: 

 • När du har installerat Microsoft Office är kryssrutan Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll avmarkerad som standard om systemet har mindre än 1 GB minne.

 • Om du markerar kryssrutan Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll i ett system med mindre minne kan det påverka prestanda negativt. Om du märker av det här problemet medan du använder alternativet, bör du avmarkera kryssrutan Använd sammanhangsbaserad stavningskontroll för att åtgärda problemet.

Överst på sidan

Ändra alternativen för grammatikkontroll för Outlook och Word

I Outlook och Word kan du kontrollera både stavning och grammatik. Om du vill visa och ändra de här alternativen måste du först visa språkalternativen.

Aktivera och inaktivera den automatiska grammatikkontrollen

Du kan välja om grammatikfel ska flaggas automatiskt i Outlook och Word, vilket visas i bilden nedan.

Högerklicka på ett grammatikfel

Vilket Microsoft Office 2007-systemet-program använder du?

Outlook

Word

Outlook

 • Markera eller avmarkera kryssrutan Kontrollera grammatik medan du skriver.

Obs!: Grammatikkontrollen är tillgänglig för alla objekt utom anteckningar.

Överst på sidan

Word

Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska grammatikkontrollen för det aktuella dokumentet:

 1. Klicka på Namn på den öppna filen under Undantag för.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

Så här aktiverar och inaktiverar du den automatiska grammatikkontrollen för alla dokument som du skapar från och med nu:

 1. Klicka på Alla nya dokument under Undantag för.

 2. Markera eller avmarkera kryssrutan Dölj grammatiska fel endast i det här dokumentet.

Viktigt!: Om du inaktiverar den automatiska grammatikkontrollen för en fil som du delar med andra, bör du meddela dessa om att du har gjort den här ändringen.

Överst på sidan

Kontrollera grammatik samtidigt som stavning

Markera kryssrutan Kontrollera grammatik och stavning om du vill kontrollera grammatik samtidigt som du kontrollerar stavningen (till exempel när du trycker på F7).

Visa läsbarhetsstatistik

Markera kryssrutan Visa läsbarhetsstatistik om du vill visa läsbarhetsstatistik när stavningskontrollen är klar (till exempel när du har tryckt på F7). Mer information om den här funktionen finns i Testa dokumentets läsbarhet.

Mer information om hur du använder grammatikkontrollen finns i Kontrollera stavning och grammatik.

Kontrollera vilka regler som ska användas för texten i grammatikkontrollen

Du kan välja ett av två alternativ på menyn Typ av text: Endast grammatik eller Grammatik och stil. Om du vill ändra vilka typer av grammatik- och stilregler som används när texten kontrolleras klickar du på Inställningar. I dialogrutan Grammatikinställningar kan du visa inställningarna och göra ändringar. Mer information finns i Välja alternativ för grammatik och skrivregler.

Varför är knapparna Typ av text och Inställningar inte tillgängliga i Outlook?

Det finns ett känt problem som gör att den här menyn och knappen inte kan användas i Outlook. Du kommer runt det här problemet genom att visa alternativen för språkkontroll från ett öppet objekt.

 1. Klicka på Microsoft Office-knappen Bild av Office-knappen i ett öppet Outlook-objekt, till exempel ett e-postmeddelande men inte en anteckning, och klicka sedan på Alternativ för redigerare.

 2. Klicka på Språkkontroll.

Obs!: De ändringar som du gör i de här inställningarna gäller för alla objekt som du redigerar, inte bara det som du arbetar med för tillfället.

Överst på sidan

Välja stavningsalternativ för Outlook

 • Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Stavning.

  • Om du vill att stavningskontrollen ska göras när du klickar på Skicka markerar du kryssrutan Gör stavningskontroll innan meddelandet skickas.

  • Om du vill ange att den ursprungliga texten i ett meddelande inte ska stavningskontrolleras när du svarar på eller vidarebefordrar meddelandet, markerar du kryssrutan Ignorera originalmeddelande vid svar/vidarebefordran.

Överst på sidan

Aktivera eller inaktivera fält för stavningskontrollen i Project

Det kanske finns vissa fält i Microsoft Office Project som du inte vill stavningskontrollera.

 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn och sedan på fliken Stavning.

 2. Markera Ja för de fält som du vill aktivera stavningskontrollen för. Markera Nej för de fält där du vill inaktivera stavningskontrollen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!