Ange inställningar för appskydd för Android- eller iOS-enheter

Skapa en princip för programhantering

 1. Logga in på Microsoft 365 Business som global administratör.

 2. I Administrationscenter väljer du Lägg till princip från kortet Enheter.

  Kortet Enhetsprinciper i administrationscentret.
 3. I fönstret Lägg till princip anger du ett unikt namn för principen.

 4. Under Typ av princip väljer du Programhantering för Android eller Programhantering för iOS beroende på vilken uppsättning principer du vill skapa.

 5. Expandera Skydda filer om enheter försvinner eller blir stulna och Hantera hur användare får åtkomst till Office-filer på mobila enheter > konfigurera inställningar efter eget önskemål. Styr hur användare får åtkomst till Office-filer på mobila enheter är Av som standard, men vi rekommenderar att du aktiverar det med och godkänner standardvärdena. Se Tillgängliga inställningar för mer information.

  Du kan alltid använda länken Återställ standardinställningar för att återgå till standardinställningar.

  Skärmbild av Skapa en princip med Programhantering för Android markerat
 6. Vem får de här inställningarna? Om du inte vill använda säkerhetsgruppen Alla användare (standard) väljer du Ändra och anger vilka säkerhetsgrupper som får dessa inställningar > Välj.

 7. Välj Klar för att spara principen och tilldela den till enheter.

Redigera en princip för programhantering

 1. På kortet Principer väljer du Redigera princip.

 2. I fönstret Redigera princip väljer du den princip som du vill ändra

 3. Välj Redigera bredvid varje inställning för att ändra värdena i principen. Principen uppdateras automatiskt när du ändrar ett värde

 4. Stäng fönstret Redigera princip när du är klar.

Ta bort en princip för programhantering

 1. På kortet Principer väljer du ta bort princip.

 2. I fönstret Ta bort princip markerar du de principer du vill ta bort > Välj och sedan Bekräfta för att ta bort principen eller principerna du valt.

Tillgängliga inställningar

Följande tabeller ger detaljerad information om vilka inställningar som finns för att skydda filer på enheter, och inställningarna som styr hur användare får åtkomst till Office-filer från sina mobila enheter.

Mer information finns i artikeln om hur skyddsfunktioner i Microsoft 365 Business mappas till Intune-inställningarna.

Inställningar som skyddar arbetsfiler

Följande inställningar är tillgängliga för att skydda arbetsfiler om en användares enhet försvinner eller blir stulen:

Inställning

Beskrivning

Ta bort arbetsfiler från en inaktiv enheten efter så många dagar

Om en enhet inte används under så många dagar som du anger här raderas alla arbetsfiler från enheten automatiskt.

Tvinga användare att spara alla filer i OneDrive för företag

Om den här inställningen är , kommer filer bara att kunna sparas till OneDrive för företag.

Kryptera arbetsfiler

Behåll den här inställningen så att arbetsfiler skyddas av kryptering. Om enheten försvinner eller blir stulen kommer ingen att kunna läsa företagets data.

Inställningar som styr hur användare kommer åt Office-filer på mobila enheter

Följande inställningar är tillgängliga för att bestämma hur användare kan komma åt Office arbetsfiler:

Inställning

Beskrivning

Kräv PIN-kod eller fingeravtryck för åtkomst till Office-program

Om inställningen är måste användare utöver användarnamn och lösenord, tillhandahålla annan autentisering innan de kan använda Office-programmen på sin mobila enhet.

Återställ PIN-kod när inloggningen misslyckas så här många gånger

Om du vill förhindra att obehöriga användare slumpmässigt gissar en PIN-kod. PIN-koden återställs efter det antal felaktiga försök som du anger.

Kräv att användare loggar in igen efter att Office-appar har varit inaktiva

Den här inställningen bestämmer hur lång tid användare kan vara inaktiva innan de uppmanas att logga in igen.

Neka åtkomst till arbetsfiler på jailbroken eller rotade enheter

Smarta användarna kanske har en jailbroken eller rotad enhet. Det innebär att användaren kan ändra operativsystemet, vilket gör enheten mer utsatt för skadlig programvara. De här enheterna är blockerade när den här inställningen är .

Tillåt användare att kopiera innehåll från Office-program till personliga program

Vi tillåter inte detta som standard, men om inställningen är kan användaren kopiera information i en arbetsfil till en privat fil. Om inställningen är Av, kan användaren inte kopiera information från en arbetskonto till ett privat program eller konto.

Närliggande avsnitt

Microsoft 365 Business dokumentation och resurser
Komma igång med Microsoft 365 för företag
Hantera Microsoft 365 för företag
Bekräfta MAM-inställningar på Android-enheter
Bekräfta MAM-inställningar på iOS-enheter

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×