Ange ett lösenord för ett dokument

Du kan förhindra obehöriga användare från att öppna ett dokument eller ändra ett dokument även om de har behörighet att öppna det.

Varning!: När du skapar ett lösenord för ett dokument ska du anteckna lösenordet och förvara det på en säker plats. Om du tappar bort lösenordet kan du inte öppna eller få åtkomst till lösenordsskyddade dokument. Lösenord i Excel för Mac och Word för Mac har en gräns på 15 tecken. Du kan inte öppna en arbetsbok eller ett dokument som har lösenordsskyddats i den Windows-baserade version av Excel eller Word om lösenordet är längre än 15 tecken. Om du vill öppna filen i Office för Mac ber du den person som angav lösenordet i Windows-versionen att justera lösenordslängden.

Word krypterar inte data som är dolda i ett dokument. En användare som har tillräckligt mycket tid och kunskap kan ändra data i ett dokument som han eller hon har tillgång till. Du kan förhindra att data ändras, och skydda konfidentiell information, genom att begränsa åtkomsten till alla Word-dokument som innehåller sådan information. Du gör det genom att lagra dokument på platser som endast är tillgängliga för behöriga användare.

Gör något av följande:

Begär ett lösenord för att öppna ett dokument.

 1. Öppna det dokument som du vill skydda.

 2. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 3. Under Personliga inställningar klickar du på Säkerhet Knappen Alternativ för Säkerhet .

 4. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord för att öppna och klicka sedan på OK.

 5. Skriv lösenordet igen i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Spara  Knappen Spara .

  Tips: Ta bort ett lösenord genom att välja allt innehåll i dialogrutan Lösenord för att öppna och tryck sedan på DELETE.

Kräv att andra anger ett lösenord innan de kan ändra ett dokument

Du kan lägga till ett lösenord så att endast behöriga användare kan göra ändringar i ett dokument. Användare som inte har behörighet att ändra ett dokument kan fortfarande öppna dokumentet och spara det med ett annat filnamn.

 1. Öppna det dokument som du vill skydda.

 2. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 3. Under Personliga inställningar klickar du på Säkerhet Knappen Alternativ för Säkerhet .

 4. Skriv ett lösenord i rutan Lösenord för att ändra och klicka sedan på OK.

 5. Skriv lösenordet igen i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på Spara  Knappen Spara .

  Tips: Ta bort ett lösenord genom att välja allt innehåll i dialogrutan Lösenord för att ändra och tryck sedan på DELETE.

Skydda ett dokument under granskning

När du förbereder ett dokument för granskning kan du ange att andra kan ändra dokumentet genom att endast infoga kommentarer eller genom att infoga kommentarer och spårade ändringar med revisioner. För ökad säkerhet kan du tilldela ett lösenord för att säkerställa att användare inte tar bort den här typen av skydd.

 1. Öppna det dokument som du vill skydda.

 2. På fliken Granska, under Skydd, klickar du på Dokument.

  Fliken Granska i Word, gruppen Skydd

 3. Gör något av följande:

Om du vill

Gör du så här

Kontrollera att alla ändringar är spårade så att du kan granska dem. Användare kan inte granska ändringar eller inaktivera spåra ändringar.

Klicka på Spårade ändringar

Tillåt användare att göra kommentarer

Klicka på Kommentarer

Begränsa ändringar till formulär så att användarna kan fylla i fält utan att göra oavsiktliga ändringar av själva formuläret

Klicka på Formulär

Hindra användare från att göra ändringar

Klicka på Skrivskyddat

Ändra ett dokumentlösenord

 1. Öppna dokumentet som du vill ändra lösenord för.

 2. På menyn Word klickar du på Inställningar.

 3. Under Personliga inställningar klickar du på Säkerhet Knappen Alternativ för Säkerhet .

 4. Välj allt innehåll i rutan Lösenord för att öppna eller i rutan Lösenord för att ändra.

 5. Skriv det nya lösenordet och klicka sedan på OK.

 6. Skriv lösenordet igen i dialogrutan Bekräfta lösenord och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Spara  Knappen Spara .

  Tips: Ta bort ett lösenord genom att välja allt innehåll i dialogrutan Lösenord för att öppna eller rutan Lösenord för att ändra och tryck sedan på DELETE.

Se även

Skydda din integritet

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×