Ange ett lösenord för att skydda din Outlook-information

Ett lösenord kan anges för en Outlook-datafil (.pst) för att förhindra ofrivilligt intrång från andra som använder datorn, till exempel familjemedlemmar. När ett lösenord används uppmanas användarna att ange ett lösenord när Outlook startar eller när filen först öppnas i en Outlook-session.

Säkerhetsmeddelande : Lösenord för Outlook-datafiler (.pst) är inte utformade för att skydda mot avsiktliga, skadliga försök att få åtkomst till din information. Ett bättre sätt att begränsa åtkomsten till dina data är att skapa ett lösenordsskyddat användarkonto i Windows för varje person som använder datorn. Mer information finns i Hjälp och support.

När du har angett ett lösenord för din Outlook-datafil (.pst) är det bra att byta lösenord regelbundet.

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Kontoinställningar och sedan på Kontoinställningar.

 3. Klicka på den Outlook-datafil (.pst) som du vill skapa ett lösenord för på fliken Datafiler och klicka sedan på Inställningar.

 4. Klicka på Ändra lösenord.

  Obs!: Knappen Ändra lösenord visas inte om du använder ett Exchange-konto. Nätverkslösenordet används för att få åtkomst till Exchange-kontot och -informationen.

 5. Ange ditt nya lösenord i dialogrutan Ändra lösenord i rutorna Nytt lösenord och Bekräfta lösenord. Lösenordet kan vara upp till 15 tecken långt och är skiftlägeskänsligt.

  Dialogrutan Ändra lösenord

  Mer information om hur du bäst använder lösenord

  Använd starka lösenord som innehåller en blandning av minst åtta versaler, gemener, siffror och symboler, till exempel Y6dh!et5. Ett långt och komplicerat lösenord ger bättre lösenordsskydd.

  Viktigt!: Det är viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Om du skulle glömma lösenordet kan Microsoft inte återställa det. Förvara nedskrivna lösenord på ett säkert ställe, på en annan plats än den information som de ska skydda.

 6. Klicka på OK för att bekräfta lösenordet.

  Meddelanden: 

  • Det finns inget inloggningslösenord för själva Outlook. Det lösenord du ställer in enligt de här instruktionerna skyddar endast den Outlook-datafil (.pst) som används i Outlook.

  • Datorn kan komma ihåg ditt lösenord så att du inte behöver skriva in det varje gång du öppnar Outlook-datafilen (.pst). Om ditt Microsoft Windows-användarkonto är lösenordskyddat och ingen annan har tillgång till Windows-användarkontot kan du välja Spara lösenordet i lösenordslistan efter att du har bekräftat det nya lösenordet.

  • När du anger ett lösenord för en Outlook-datafil (.pst) anges lösenordet för hela filen. Du kan inte ange lösenord för enskilda mappar i Outlook-datafilen (.pst).

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×